Uranian Astrology
Activeway.com

1. ความหมายดาว 22 ดวง
2 ความหมายการวัดมุมดาว
3.ความหมายของราศี และกำเนิดฟ้า
4.  การหาเวลาเกิดที่แท้จริง

5.การให้ข้อยุติในการพยากรณ์ดวงชะตา
6.การพยากรณ์ รายเดือน

7การวินิจฉัยโรคจาก ดวงจันทร์
8
หลักการพยากรณ์รายปีและเดือนและวันโดยใช้อาทิตย์ย้ายราศี  

9 การคำนวณจุด MP
10 index day
11 ความหมายของฟ้า
12 ดวงรายปีวันสงกรานต์
13จุดอิทธิพลคืออะไร
14
ดาวรุ่งอรุณ กับดาวสนธยา ดาวสันโดษ
15 ดาวเคราะห์น้อย
16 ส่วนต่างๆของรถตามระบบเรือนชะตา
17 การดูทิศทางสภาพแวดล้อมรอบตัวด้วยดาวพื้นดวง

18 อาตมันและปรมาตมัน