การให้ข้อยุติในการพยากรณ์ดวงชะตา

                การให้ข้อยุติในการพยากรณ์ นับว่า เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุด ซึ่งจะขาดเสียมิได้ หากเปรียบเทียบกับทางด้านการข่าวกรองทางหาร ผู้ประมาณการณ์จะต้องหาข้อยุติมาเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาให้ได้ ว่า ข้าศึก ทำอะไร  เมื่อใด  ที่ไหน  และอย่างไร มิฉะนั้นแล้วการประมาณการณ์นั้น ๆ ก็จะมิก่อให้เกิดประโยชน์แต่ประการใด  การพยากรณ์ดวงชะตาก็เช่นเดียวกัน หากนักโหรศาสตร์ใด ไม่สามารถหาข้อสรุปให้แก่ดวงชะตานั้นได้ ก็ย่อมจะหมายถึงว่า นักโหราศาสตร์ผู้นั้น พยากรณ์โชคชะตาให้เขาไม่ได้ นั่นเอง

                เมื่อผู้พยากรณ์ทำการสำรวจดวงชะตาจนพอแก่ความต้องการแล้ว ขั้นต่อไป อันเป็นขั้นสุดท้ายของการะกิจก็คือ หาข้อยุติ และต่อจากนั้นก็คงเป็นการตอบปัญหาข้อซักถามปลีกย่อย ซึ่งผู้พยากรณ์จะทำการตรวจค้นเป็นรายุด ต่อไป อย่างไรก็ดีในการหาข้อสรุปนี้ นักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์คงรู้สึกอึดอัดไม่ใช่เล่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในหาข้อสรุปในการพยากรณ์โดยทั่วไป ใคร่ขอเสนอแนวความคิดซึ่งได้จากประสบการณ์ พอเป็นสังเขปคือ อันที่จริงนั้น ในการหาข้อสรุป

ตามปกติย่อมจะขึ้นอยู่กับ กาลสมัย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของประชาชน หรือ แนวโน้ม ของโลก และแนวโน้มของโลกชองโลกนี้นักโหราศาสตร์จะทราบได้โดยไม่ยากจาก การโคจรขอดาวเพราะเคราะห์ที่โคจรช้า ที่ผ่านราศีต่าง ๆ และโดยวิธีการพยากรณ์ยุด ดังตัวอย่างเช่นในปัจจุบัน ดาวมฤตยูโคจรอยู่ที่ราศีตุล และพูลโต ก็โคจรอยู่ในราศีตุลด้วย เมื่อนักศึกษาต่อไปก็จะทราบว่าราศีตุลนี้ หมายถึง โลกหรือประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป อิทธิพลของ มฤตยู กับ พูลโต มีผลทำให้จิตใจของบุคคลทั่วไปในสมัยที่ดาวพระเคราะห์ทั้ง 2 ยังโคจรอยู่ในราศีนี้ ( ใน 1 ราศี มฤตยูใช้เวลาในการโคจรนาย 7ปี พลูโต 30 ปี ชอบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะฉับพลันทันทีทันใด มีปฏิกิริยาต่อต้านของเก่า นิยมของใหม่ ฯลฯ ดังนี้เป็นต้น ดาวพระเคราะห์โคจรช้าอีกดวงหนึ่งคือ เนปจูน ขณะนี้โคจรอยู่ราศีธนุ ( ใช้เวลาโคจร ประมาณ14 ปี ใน 1 ราศี ) โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เนปจูนโคจรอยู่ในราศีธนู นักโหราศาสตร์อาจสรุปได้ว่า ก็คงจะไม่มีอะไรเกิน ปัญหาที่ว่า เมื่อใดจะร่ำรวยปุบปับ ไม่ไรจะถูกสลากกินแบ่งเงินล้าน ต่อไปข้างหน้าจะร่ำรวยมหาสารหรือเปล่า จะมีลาภลอย หรือลงทุนแต่น้อยแต่ได้กำไรมหาสาร หรือไม่ ฯลฯ อะไรทำนองนี้ เมื่อนักโหราศาสตร์ทราบข้อเท็จริงเช่นนี้ หนทางสรุปเพื่อหาข้อยุติก็ง่ายขึ้น และสำหรับในสมัยนี้ จากประสบการณ์พบว่าราการโชคชะตาที่สำคัญประแรกที่เจ้าชะตาสนใจเป็นพิเศษ  จนลืมความสนใจในสิ่งอื่น ๆที่สำคัญ เช่น โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น คือ  การเงิน การงาน ครอบครัว

                เมื่อนักศึกษาทราบข้อเท็จจริงดังนี้แล้ว ในการสำรวจดวงชะตาก่อนอื่น ก็ควร เพ่งเล็งไปที่ปัญหา 3 ประการนี้เป็นเบื้อแรก และเมื่อตรวจดวงชะตาจนครบตามความต้องการแล้วก็ให้หาข้อสรุปตามสิ่ง 3 ประการนี้

                อย่างไรก็ดี การสรุปที่สั้นที่สุด และก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่เจ้าชะตาอย่างมากที่สุด ดูจะไม่มีเกิน สิ่ง   2 ประการดังกล่าวมาแล้วคือ 

                ดีอย่างไร    เพราะอะไร

                ร้ายอย่างไร  เพราะอะไร

                ฉะนั้น หากได้มีการขมวดจุด 2 จุดนี้ไปในข้อยุติด้วย การพยากรณ์ในครั้งคราวนั้น ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรือนชะตาโลกให้เราจุดกรกฏไปตั้งที่จุดกรกฏในดวงชะตา เรื่อชะตาโลก จะให้ข่าวสารแก่เรา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจ้าชะตากับบุคคลทั่วไป โดยเอา เรือน 9-10 ไปตั้งไปที่แกนกรกฏเรือนที่หนึ่งอยู่ตรไหนก็เป็นจุดเริ่มต้น


 

                การวิเคราะห์ทางด้านใน

                1 เพศ อันได้แก่   เพศชาย มีอิทธิพล แสดงออกรู้สำนึก

                                             เพศหญิง มีอิทธิพล เชิงรับ ประทับใจ ไร้สำนึก

                2 ธาตุ อันได้แก่

                                                ธาตุไฟ  มีอิทธิพล ส่งออกไป แรงกว่า รับเข้ามา แผ่มีอิทธิพลทางบุคลิกภาพ และข่ม

                                                สิ่งแวดล้อม

                                                ธาตุ ลม มีอิทธิพล ส่งออกไป แรงเท่า รับเข้ามา สร้างพันทะกับบุคคิกภาพอื่น และ

                                                ร่วมด้วยกันหมู่คณะ

                                                ธาตุน้ำ มีอิทธิพล รับเข้ามา แรงกว่า ส่งออกไป ทำให้เพิ่มบุคลิกภาพ และ

                                                ป้องกันตนจากสิ่งแวดล้อม

                                                ธาตุดิน มีอิทธิพล เฉลี่ยการรับเข้ามาและการส่งออกไป สร้างความมั่นคงภายใน

                                                ในสิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยให้แก่ตนจากสิ่งแวดล้อม

                คุณะ        อันได้แก่

                                                จรราศี แสดงออกจากพลังงาที่มากเกินพอ มีความดิ้นรน และทะเยอทะยาน

                                                เอาดีด้วยการแสดงออก

                                สถิรราศี   พลังงานอยู่ในอาการสมดุลย์และเต็มพอดี แสดงออกในแนวทางที่แน่วแน่พินิจ

                                                พิจราณาและใช้เวลา  เอาดีด้วยการกักตุน

                                อุภัยราศี   ปล่อยให้สถานการณ์คลี่คลายไปเองโดยไม่มีการแสดงพลังงาน และมีความอ่อนตัว

                                                เอาดีด้วยการตีสองหน้า

                ท่านจะต้องไม่ลืมว่า สิ่ง ที่เกิดขึ้นจากทางด้านในนี้ ย่อจะต้องพัฒนาออกไปให้เห็นประจักษ์ทางด้านนอกเสอมไป ซึ่งในการพัฒนานี้ อาจสอดคลองหรือไม่สอดคลองกับสิ่งแวดล้อมทางด้านนอกก็ได้ หากสอดคลอง ผลที่จะเกิดขึ้นทางด้านนอกย่อมรุนแรงเป็นธรรมดา หาไม่สอดลอง สิ่ง ทางด้านในเหล่านี้ ก็จะถูก ยับยั้ง และแปรสภาพเป็น ปฏิกิริยาในรูปต่าง ๆ ตัวอย่างเดี่ยวกันนี้ เมื่อพิจารณาราศีปรากฏว่า