ความหมายของจักรราศี
การศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียน เรื่องที่ควรเรียนรู้สิ่งแรก คือเรื่องเกี่ยวจักรราศี   เปรียบได้กับพื้นฐานของการพยากรณ์พื้นดวงในภาพรวมที่บอกความเป็นมาและความเป็นไปของชีวิต
จักรราศี (Zodiac)  แบ่งออกเป็น 12 ส่วนเท่า ๆ กันเรียกว่า ราศี  (Sign) โดยใช้จุดตั้งต้นราศีเมษ เรียกว่าจุด (Index )  นักโหราศาสตร์พิจารณาว่า จักวาลที่มีความใหญ่โตมโหฬาร เป็นสิ่งที่มีชีวิตรูปแบบหนึ่ง  คนเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในนั้น  เป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่ง คนเราทั้งหมดทั้งปวงก็มีสภาพเหมือนเซล เล็ก ๆ    เฉพาะนั้นจึงมีการอุปมาอุปมัยไว้ว่าเบื้องบนเป็นอย่างไร เบื้องล่างบนพื้นพิภพ ก็เป็นอย่างนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ทุกสิ่งทุกอย่างในจักวาลนี้ ล้วนมีสภาพอย่างนี้ทั้งสิ้น และก็มีความเป็นไป เหมือนกัน มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกันทั้งสิ้น เป็นไปตามขั้นตอนตามลำดับของธรรมชาติอย่างนี้เสมอมา  และก็เช่นเดียวกันอะไรที่เป็นสิ่งของ  หรือกิจกรรม หรือ เป็นวัตถุ หรือสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ล้วนเหมือนกันแทบทั้งสิ้น 
จักรราศีซึ่งมีสภาพเป็นวงกลม การโคจรของดวงอาทิตย์ ก็มีสภาพเหมือนสิ่งมีชีวิตเทียบได้กับคนเราเหมือนกัน  รวมไปถึงระบบดาวพระเคราะห์   เฉพาะนั้นจักรราศีเทียบกับชีวิตทั้งหลายในโลกนี้  เช่น คน สัตว์ และสิ่งของ และเทียบได้กับจักวาล เมื่อนำมาเทียบกับคนเรา ส่วนต่าง ๆ ของจักรราศี ก็เป็นส่วนต่าง ๆของร่างกายคนเรา และอื่น ๆ    นักโหราศาสตร์ใช้จุดตั้งต้น เป็นราศีเมษ เริ่มเมื่ออาทิตย์โคจรตัดกับ  เส้นศูนย์สูตรของโลก (Equator ) เรียกว่าจุด วสันวิษุวัต  ทุกวันที่ 21  มีนาคมของทุกปี  สภาพดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเทียบได้กับคนเกิดจากครรภ์มารดา  เฉพาะนั้นราศีเมษเทียบได้กับศรีษะคน  และไปจบที่ราศีมีน เทียบได้กับเท้า ซึ่งจะอธิบายต่อไปในรายละเอียดเรื่องราศีทั้ง 12 ราศี
 

ราศีเมษ ( Aries )

ธาตุไฟ (Fire)

อาทิตย์โคจรอยู่ในราศีเมษ ระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม ถึง วันที่ 20 เมษายน ของทุกปี

ดาวพระเคราะห์ประจำราศี
ดาวอังคาร 

ความหมายทางด้านธรรมชาติ

เป็นราศีที่ใช้เป็นจุดกำหนดการเริ่มต้นของจักรราศี  มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต   คือ การเกิด การเริ่มต้น มีชีวิตในโลกนี้  และสิ่งต่าง  ๆ ในธรรมชาติโดยทั่วๆ ไป อันเป็นจุดตั้งต้น ของวงจรชีวิตในทางธรรมชาติ ทั้งในรอบการมีชีวิต ในรอบปี และในรอบวัน

โรคประตัว
คนที่เกิดในราศีเมษ ทางโหราศาสตร์เปรียบเทียบได้กับส่วนของศรีษะมนุษย์  โรคที่มักจะเกิดขึ้นส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับอาการทางสมองต่าง ๆ เช่น อาการปวดศรีษะ , ใบหน้า ,เส้นผม   

อิทธิพลที่ส่งผลต่อผู้ที่เกิดในราศีเมษ

การเกิด การกำเนิด การเริ่มต้นสิ่งต่างๆ  การเริ่มต้นเป็นอย่างไร ลงท้ายก็จะเป็นอย่างนั้น มีลักษณะมีอุปนิสัยแสดงเชิงรุก  และรู้สำนึก ชอบการเอาชนะ  การเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มใหม่ มีทั้งดีและเสีย ถ้ามีดาวดี ๆ อยู่ในราศีก็จะส่งผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก แต่ถ้ามีดาวไม่ดีอยู่ในราศีก็จะส่งผลไปทางด้านไม่ดี หรือตัดทอนลักษณะอื่น ๆ ที่ส่งผลดีลงไปด้วย เช่นมีดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมษในพื้นดวง ก็จะแปลได้ว่าเป็นบุคคลที่มีโชคลาภ เป็นต้น

 

ราศีพฤษภ ( TAURUS )

ธาตุดิน (Earth)

อาทิตย์โคจรอยู่ในราศีพฤษภ อยู่ระหว่าง วันที่ 21 เมษายน ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม ของทุกปี

ดาวพระเคราะห์ประจำราศี 
 ดาวศุกร์   

ความหมายทางด้านธรรมชาติ

เป็นราศีที่ถัดมาจากราศีเมษ