การวัดมุมดาวในระบบโหราศาสตร์ยูเรเนียน
มุมที่เราใช้กันอยู่จะเป็นมุมที่สำคัญคือมุม
0 45 90 180 เป็นมุม ที่มีความแรง และมุมที่ทับกันจะเป็นมุมแรงที่สุด และมีมุมย่อย ลงมาอีกอาจมีมุม 135 22.30 7.30 เราก็ใช้เหมือนกัน แต่ไม่ใช้มากนัก มุมเราถือว่าเป็นการบอกว่าดาวอะไรทำมุมถึงกันกี่องศา ระยะวังกะ ให้ 2 องศา + - จากดาว หรือปัจจัยในพื้นดวงหรือดาวจรเท่านั้น ห่างจากนี้ไปเราถือว่าการทำงานของดาวจะอ่อนลงไป เช่นอาทิตย์ทับพฤหัส ก็ถือว่าเจ้าชะตามีโชคดี ไป ให้ผลในด้านความมั่นคงทางด้านชีวิตสูงกว่ามุมอื่น ชุดของมุมดาวมีหลายชุดด้วยกันแต่เราจะใช้ เพียง สี่มุมที่ให้ความรุนแรงในการทำนายชะตาชีวิตเจ้าชะตาเป็นส่วนมาก นอกนั้นจะอ่อนไปตามมุมที่ดาวทำมุมถึงกัน มุม 180 ก็มีความสำคัญ เป็นมุมตรงข้าม ก็ให้ความรุนแรงมาจากมุมทับ แต่บางท่านก็อาจใช้มุมที่เป็น 45 90 ก็ใช้ได้ และมีการวัดมุมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปก็จะบอกรายละเอียดของความหมายในการแปลดาวออกมาในรูปของการผสมดาว หลักสำคัญคือมุมกับดาวที่มีความต่อเนื่องถ้าไม่มีมุมเราก็ไม่สามารถทำนายอะไรได้ ต้องไปใช้การดูเรือนชะตาแทน คือดาวเข้าเรือน เรือนชะตาไปหรือราศีแทนก็ได้ ท่านต้องเข้าใจเรื่องเรือนความหมายเรือน ความหมายราศีให้แม่น เราสามารถดูเรือนผสมกับการวัดมุมไปด้วยก็ได้ แต่ต้องอาศัยความชำนาญมากหน่อย บางทีเราจะอ่านดาวทำมุมและอยู่ในราศีด้วยก็ได้ ธาตุ ก็มีส่วนบอกรายละเอียดเช่นเดียวกัน เรามีธาตุ ไฟ ดิน ลม น้ำ เรือนต้น เรือนกลาง เรือนปลาย เราจะนับธาตุไฟจากราศีเมษเป็นหลักไปสี่ เป็นธาตุเรือนต้น และนับธาตุไฟต่อไปอีกสี่ เป็นเรือนกลาง และนับไฟไปอีกสี่ เป็นเรือนปลาย

 

ความหมายของมุมที่นิยมใช้กันในระดับลึก ๆ

0     องศา ความหมายทั้งดีและร้ายตามดาวที่มาทำมุม เป็นมุมที่ให้ความรุนแรงมากที่สุดในบรรดามุมอื่น ๆ ที่ใช้กัน ให้ผลรุนแรงและเทียงตรงมากที่สุดกว่ามุมอื่น ๆ  จากการการทดลองเล่นมาเป็นเวลาหลายปีมุมนี้ให้ความสำคัญที่สุดอย่าลืมเป็นเรื่องสำคัญมากในการวัดมุมหรือดาวที่ทับกันก็ถือว่าทำมุม 0 ได้เหมือนกัน หรือการให้กฎดาวโคจรเข้าสู่ในระยะวังกะ 2 3 องศา หรือดาวจับกุ่มกันจากดาวที่เรากำหนดก็ถือได้ว่าได้มุม 0 เหมือนกันแต่ความรุนแรงอาจไม่รุนแรงนักแต่เกิดแต่แน่นนอนขึ้นอยู่ที่ความรุนแรงของระยะวังกะของดาวในกลุ่มนั้นว่าห่างกันกี่องศามากน้อยเพียงใด

120 องศา  ความหมายกลมกลืนได้อะไรได้มาง่าย ๆ ในสิ่งที่ดาวโคจรเข้ามาหรือในพื้นดวงให้คุณกับเราบ้าง

60     องศา  ความหมายจะได้อะไรมาต้องออกแรงสักหน่อยถึงจะได้ทั้งดาวจรและพื้นดวงที่กำหน

ให้คุณกับเราบ้าง

180 องศา  ความหมายจะได้อะไรมาย่อยมีการขัดแย้งกันก่อนแล้วถึงได้มาทั้งจรและกำหนด

90       องศา  ความหมายคือความขัดแย้งก่อนแล้วได้แต่น้อยแล้วกว่ามุม 180 องศา

การดูมุม 120 องศาให้ไปดูที่เรือนชะตาให้กด F6 แล้วจะมีเรือนจะตาขึ้นมาในแต่ละเรือนจะแบ่งเป็นมุม30 องศา ถ้ามุม 60 องศา ก็ สอง เรือนชะตา ถ้ามุม 120 ก็ 4 เรือนชะตา แล้วใช้วัดมุมดูโดยเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของเรืองไปจี้ที่ดาวที่ต้องการวัดแล้วดูการทำมุมกันทดลองใช้ดูท่านอาจพบอะไรที่แปลก ๆ และมองเห็นอะไรที่แอบซ้อนอยู่ในพื้นดวงก็ได้

ดาวที่มาประชุมอยู่ในเรือน 6 8  12 มากต้องตรวจดวงให้ระเอียดเพราะมีผลต่อเจ้าชะตาในด้านลบเป็นส่วนมาก