จุดอิทธิพล คืออะไร

จุดอิทธิพล คือปัจจัยที่เรากำหนดขึ้นมาจากตำแหน่งของดาวสามดวง นำมาผสมกันและได้คำแปลออกมากเป็นเรื่องต่าง ๆ

ตามที่ผู้สร้างได้กำหนดมา จะมีทั้งหมด ห้าพันเรื่องด้วยกัน จุดอิทธิพลนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆ แต่จะไม่มีความรุนแรงเท่ากับดาวโดด หรือ ศูนย์รังสี หรือโค้ง การตั้งจุดอิทธิพลเราสามารถตั้งได้ทั้งพื้นดวงเพื่อบอกรายละเอียดของในตัวเรา  เช่นจุด โรคภัยไข้เจ็บ จุด เดินทาง จุดต่าง ๆ  และสามารถดู ดาวจรได้ว่าปัจจัยนั้นจะมาถึงวันไหน จุดอิทธิพลจะเกิดจาก ดาว สามดวง คือ A+B-C หรือ su+ju-ur นี้คือจุดอิทธิพลที่แปลได้ว่าเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่มีโชคลาภโดยฉับพลัน ในสมัยก่อนเราต้องคำนวณด้วยมือโดยเราตำแหน่งของดาวในพื้นด้วยหรือจรมา บวกกันและลบกัน ปกติ เราก็จะได้ตำแหน่งหนึ่งขึ้นมาตำแหน่งนี้คือ จุดอิทธิพลนั้นเอง

จุดศูนย์รังสีคืออะไร
คือจุดกึ่งกลางดาวสองดวง โดยเอาตำแหน่งของดาวสองดวงมาหารสอง เราก็จะได้จุดหนึ่งกลางของดาว จุดกึ่งกลางของดาวสองดวงถือเป็นจุดศูนย์รังสี ถ้ามีดาวอะไรอยู่ระหว่างจุดศูนย์รังสีดาวนั้นก็จะเป็นแกนดาวไป
ก็จะแปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนมีสติปัญญาดี หรือพูดเก่ง ชอบเกินทาง
เวลาเราตั้งศูนย์รังสีเราจะใช้
/ แทน ดังนี้ su/me เป็นต้น หรือเราอาจให้แกนขวาดหาศูนย์รังสีก็ได้จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในการหาศูนย์รังสีต่าง ๆที่ถึงจุดเจ้าชะตาหรือดาวต่างๆ จุดศูนย์รังสีก็จะบอกรายละเอียดของดาวที่เราไปจี้เอาไว้มากยิ่งขึ้น เราสามารถใช้แกนขวาดดาว หรือจุดอิทธิพลก็ได้เราก็จะได้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น หรือดาวโดดก็ได้