ดวงสงกรานต์

ดวงสงกรานต์เป็นดวงรายปีชนิดหนึ่ง ที่เราไว้ใช้ดูควบคู่กับดวงทินวรรษที่เป็นดวงเฉพาะบุคคลนั้น แต่ดวงสงกรานต์ เป็นการพยากรณ์รายปีให้ทราบว่าปีนี้จะมีอะไรเกิด โดยอ่านจาก ณ ตำแหน่งดาวและปัจจัยต่าง ๆ บนท้องฟ้า ณ วันที่ อาทิตย์เข้าราศีมังกร ที่ 00 Cp 00 หรือ 270 องศา จากราศีเมษ ส่วนมากจะเป็นการดูทั่ว ๆ ไป ประกอบการดู ดวงทินวรรษ หรือใช้ในการดูดวงคนที่เวลาเกิดไม่แน่นอน ได้ดีทีเดียว การดูดวงสงกรานต์จะเริ่มต้นตั้งแต่ทุกวันที่ 21 22 ของเดือนธันวาคม ของทุกปี และจะไปหมดเหตุการณ์ในรอบปีต่อไป ไม่เหมือนกับดวงทินวรรษ ที่เริ่มวันเกิดชนวันเกิด ดวงสงกรานต์ในความคิดของคนสอนอยากให้ท่านใช้กับผู้ที่ไม่แน่ในในเรื่องเวลาเกิดจะดีกว่าเพราะจะเป็นดูแบบกว้าง ๆ และเป็นการกำหนดเวลาที่แน่นอนกันต่อไป ดวงสงกรานต์ กับดวงทินวรรษจะบอกสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาเหมือน ๆ กัน แต่ต่างกันที่ความระเอียดมากน้อยเท่านั้นส่วนมากนักโหราศาสตร์ จะให้ดูควบคู่กับกับดวงทินวรรษ เพื่อเป็นการยืนยันการดูดวงรายปีที่ทำให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้น

                การดูเราก็ตั้งจุดต่าง ๆ หรือปัจจัยที่ต้องการทราบเข้าไป แต่ในกรณีที่เจ้าชะตาไม่มีเวลาเกิดเราไม่ควรไปดูที่ลัคนา และเมริเดียน หรือจุดหรือปัจจัยที่มี ลัคนา หรือเมริเดียวประกอบ เพราะเราจะตั้งเวลาเกิดไว้ที่ 12.00 น หรือ ที่ 6.00 น  ส่วนจันทร์พอใช้ได้ แต่ถ้าเจ้าชะตารู้เวลาเกิดแน่นอนก็สามานำมาใช้ในดวงสงการณ์ได้ และให้ผลเช่นเดียวกับดวงทินวรรษ แต่อาจจะบอกภาพรวมเกี่ยวกับโลกที่เราอยู่ จะกว้างกว่าหน่อย แต่ให้ผลรุ่นแรงทีเดียว