ความหมายของ
Index day
    คำว่า index day หรือ วันดัชนี คืออาทิตย์วันเกิด ดวงที่สองที่ใช้ในการทำนายรายปีได้
ปกติเราจะมีอาทิตย์พื้นดวงตอนเราเกิด แต่ในทางการทำนายแบบสุริยะคติ เราจะมีอาทิตย์
ดวงที่สองขึ้นมา การคำนวณ เราก็เอาวันเกิด
+ อายุเต็ม =  Index day จุดนี้จะเคลื่อนที่ไป
ปีละหนึ่งองศา เหมือนโค้งอายุฯ แต่ให้ความหมายแรงกว่า อาทิตย์พื้นดวงมาก คืออาทิตย์
ณ ปีนั้นที่เราเกิดมา
1 วัน ถ้าเราอายุ 40 ปี วันดัชนี ก็จะอยู่ที่ 40 องศา โดยประมาณ เราถือว่าเป็น
จุดเจ้าชะตาจุดหนึ่ง ถ้ามีจุดอิทธิพลอะไร หรือศูนย์รังสี ดี หรือร้ายเข้ามาก็จะถึงตัวเรา ณ ปีนั้นไป
รวมไปถึงดาวจรด้วย บางครั้งเราอาจหาจุดที่เกิดไม่พบ เพราะอาจไปตรงกับ อาทิตย์
index day ก็ได้
ท่านควรทำตำแหน่ง นี้ไว้ในพื้นดวง การทำนาย ก็จะเหมือนกับดวงรายปีปกติ แต่เพิ่มจุดขึ้นมาอีกจุด
หนึ่งเป็นจุดเจ้าชะตา จุดที่
7 ไป และสามาระนำมาดูรายเดือน หรือรายวันก็ได้เช่นเดียวกัน ข้อดีในการ
เล่นวันดัชนีนี้จะให้ความละเอียดในการวิเคราะห์ดวงได้มากกว่า และถือว่าเรื่องที่จะเกิดจะเกิดใน
ปีนี้เท่านั้น ไม่ใช่ปีอื่น