การพยากรณ์จรรายวัน
โดยใช้จุด MP ดวงกำเนิด
 

เมอริเดียนจรสุริยคติ คงมีความหมายทางโหราศาสตร์ เหมือน เมอริเดียนในดวงชะตากำเนิดทุกประการ

กล่าวคือ โคจรไปตามจักรราศี วันละ ประมาณ 1 องศา  ใช้ในการพยากรณ์รายวันที่ต้องการผลเด็ดขาด นักโหราศาสตร์จะใช้ เมอริเดียนจรสุริยคติ ในการกำหนด วัน ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง เพราะเป็นจุดที่ ไว้มาก ที่สุดในดวงชะตาจร มีผลทำให้เราทราบเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ กว่าใช้ดาวอื่น ๆ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบมา 10 ปี แล้ว บอกได้เลยว่าจุดนี้บอกอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นได้แน่นอนมาก ถ้าใครไม่มีโปรแกรมก็ใช้สูตรนี้ได้เลยถ้าโปรแกรมท่านสามารถทำการบ้านสูตรนี้เข้าไปได้ก็นำไปใช้ได้เลย
 

การคำนวณเมอริเดียนจาสุริยคติ

การหาเมอริเดียนจรสุริยยาตร์ (เมอริเดียน + โค้งสุริยยาตร์) หรืออีกนักหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า เมอริเดียนจรสุริยาตร์ จะเท่ากับ หรือทับ เมอริเดียนจรสุริยยาตร์ เมื่ออาทิตย์จรปัจจุบันโคจรทับอาทิตย์กำเนิดในดวงชะตาพอดี ตามอายุเต็ม และเนื่องจาก เมอริเดียนจรสุริยคติ จะมีสมผุสเพิ่มขึ้นเท่ากับอัตรากรโคจรของอาทิตย์จรปัจจุบัน เพราะฉะนั้น เราจึงอาจคำนวณ เมอริเดียนจรสุรยคติ ได้โดยง่ายจากสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

 

          เมอริเดียนจรสุริยคติ      เมอริเดียน(จย ) + อาทิตย์(จร) - อาทิตย์ (กำเนิด)

          หรือ

        MP                       =  (MC กำเนิด + โค้ง ) + SU (จรปัจจุบัน) - SU (กำเนิด )