สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประทับยัง เชตวันมหาวิหาร
ฝีมือ 
 จักรพันธ์  โปษยกฤต

เสถียรธรรมสถาน
เสียงทุกเสียงเป็นเสียงเรียกจากธรรมชาติ
ให้เรากลับมาดูแลจิตใจ
เพื่อจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุแห่งทุกข์
เสียงที่เงียบจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวง
จึงเป็นเสียงที่ดังที่สุดในโลก


แม่ชีศันสนีย์    เสถียรสุต


509-0085  509-2237  510-4756  510-6697  โทรสาร 519-4633
24/5 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
E-mail savika@loxinfo.co.th