ALFRED WITTE
เป็นบิดาแห่งศาสตร์นี้
ผู้คิดและให้กำเนิดโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนขึ้นมา
. ประเทศเยอรมัน  Ludwig Rudolph


 

พลตรี ประยูร พลอารีย์
ผู้เผยแพร่โหราศาสตร์
เข้ามาในประเทศไทย
URANIAN
ในประเทศไทยคนแรก 

    Mr. Udo Rudolph
ผู้สืบทอดคนสุดท้าย
โหราศาสตร์ยูเรเนียน
 ณ ประเทศเยอรมัน
   ได้จากเราไปแล้วไม่มีวันกลับ 

ต้นศตวรรษที่ 20 ในประเทศเยอรมนี ได้มีอัจฉริยะด้านโหราศาสตร์ท่านหนึ่ง ชื่อว่า อัลเฟรด วิตเตอ (Alfred Witte) ได้คิดค้นแนวทางโหราศาสตร์แนววิทยาศาสตร์ขึ้นมา โดยพัฒนาจากความรู้โหราศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณ และนำมาสร้่างกรอบแนวทางการทำความเข้าใจดวงชะตาขึ้นมาใหม่ ท่านได้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ดาวเคราะห์ต่างๆในดวงชะตาด้วยวิธีการที่แตกต่างและโดดเด่นจากโหราศาสตร์แขนงอื่นๆ อีกทั้งได้เพิ่มปัจจัยใหม่ๆอีก 8 ปัจจัยเข้าไปในดวงชะตา กล่าวได้ว่า ไม่มีระบบโหราศาสตร์ใดที่พัฒนาขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่จะมีความสมบูรณ์เท่ากับระบบที่ท่านวิตเตอคิดค้นขึ้นมา

จุดเริ่มต้นของโหราศาสตร์ยูเรเนียน

          ท่านอัลเฟรด วิตเตอ (Alfred Witte)1 ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 1878-1941 เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมบูร์ก (Hamburg School of Astrology หรือ Hamburger Schule ในภาษาเยอรมัน) ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนาม โหราศาสตร์ยูเรเนียน เมื่อมีการเผยแพร่ความรู้มายังประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 20 เรื่องราวของโหราศาสตร์แขนงนี้เริ่มขึ้นเมื่อท่านวิตเตอซึ่งขณะนั้นเป็นนายทหารสื่อสารระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ท่านได้สังเกตตำแหน่งและเวลาการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายเยอรมนีและรัสเซีย และนำมาประยุกต์กับทฤษฎีทางโหราศาสตร์ ท่านพบว่า พื้นที่บางพิกัดที่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ แต่พิกัดนั้นไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดเข้าไปเกี่ยวข้อง ท่านจะตั้งสมมติฐานว่าพื้นที่พิกัดนั้นน่าจะถูกครอบครองโดยดาวเคราะห์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ และท่านได้ตั้งชื่อให้ดาวนั้นว่า Transneptunian Objects (แปลว่า ปัจจัยที่ไกลกว่าดาวเนปจูน ในวงการโหราศาสตร์เมืองไทยเรียกกันว่า ดาวทิพย์) เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ท่านจึงได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆในระบบของท่าน รวมถึงได้คำนวณปฏิทินดาวทิพย์ได้ถึง 2 ดวง คือ คิวปิโด (Cupido) และ ฮาเดส (Hades) เพื่อนของท่านคือ ท่านฟรีดริชค์ ซีกกรึน (Friedrich Sieggrun: 1877-1951) ได้ช่วยท่านในการค้นคว้าดังกล่าว และท่านวิตเตอจึงได้ค้นพบดาวทิพย์เพิ่มอีก 2 ดวง คือ เซอุส (Zeus) และโครโนส (Kronos) ต่อมาท่านซีกกรึนได้ค้นพบเพิ่มเติมด้วยตัวท่านเองอีก 4 ดวง และทั้ง 2 ท่านก็ได้ร่วมกันพัฒนาปฏิทิน (Ephemerides) ดาวทิพย์เหล่านี้ ขึ้นมา และเผยแพร่สู่สาธารณะ

          ย้อนกลับไปเมื่อแรกเริ่ม ท่านอัลเฟรด วิตเตอ ได้เริ่มเขียนบทความโหราศาสตร์ชิ้นแรกและได้รับการตีพิมพ์เมื่อ ค.ศ. 1913 ในชื่อบทความว่า “ข้อสังเกตเกี่ยวกับ สี ตัวเลข และเสียง (Observations of Color, Numbers, and Tones)” งานเขียนชิ้นนั้นเป็นการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์สำคัญ 3 ศาสตร์ คือ จิตรกรรม (สี), คณิตศาสตร์ (ตัวเลข) และดนตรี (เสียง) และความสอดคล้องกลมกลืนของความถี่ธรรมชาติของดวงดาวกับความถี่จากทฤษฎีส้อมเสียง ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับท่านโจฮันส์ เคปเลอร์ นักดาราศาสตร์และนักโหราศาสตร์ชาวเยอรมัน

          ต่อมา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1915 ท่านฟรีดริชค์ ซีกกรึน (Friedrich Sieggrun)2 ได้ก่อตั้งกลุ่ม Kepler Circle ขึ้นเพื่อศึกษาโหราศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ชื่อของกลุ่มมาจากชื่อของนักดาราศาสตร์และนักโหราศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อก้องนั่นคือ โจฮันส์ เคปเลอร์ (Johannes Kepler ค.ศ. 1571-1630) ผู้ซึ่งพัฒนาทฤษฎีวงโคจรของดาวเคราะห์ใหม่ ทำให้การคำนวณปฏิทินดาวแม่นยำขึ้น และยังเป็นนักโหราศาสตร์ที่พยายามปฏิวัติวงการโหราศาสตร์จากความไม่มีเหตุผลไปสู่ความเป็นเหตุเป็นผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดของกลุ่มนี้ที่จะพยายามพัฒนาวงการโหราศาสตร์ไปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น 

          กระทั่งท่านอัลเฟรด วิตเตอ กลับจากสงครามโลกครั้งที่ 1 จึงได้เข้าร่วมกลุ่ม Kepler Circle ในปี ค.ศ. 1919 และได้เริ่มบรรยายทฤษฎีโหราศาสตร์ที่ท่านค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาต่อกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

          จนเมื่อปี ค.ศ. 1923 ท่านฟรีดริชค์ ซีกกรึน ได้นำเสนอเทคนิคของท่านวิตเตอ ในที่ประชุมโหราศาสตร์เยอรมนีครั้งที่ 2 (the Second German Astrological Congress) ระหว่าง 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม ในเมือง Leipzig และมีการตีพิมพ์บทความของ ดร. วิลเฮล์ม ฮาร์ทมานน์ (Wilhelm Hartmann) ศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์ ชื่อ “แนะนำวิธีการทางโหราศาสตร์ของสำนักฮัมบูร์ก (Introduction to the Astrological Working Methods of the Hamburg School)” ทำให้ “โหราศาสตร์สำนักฮัมบูร์ก” เป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรก

          ระหว่างนั้น ท่านอัลเฟรด วิตเตอ ก็ได้พัฒนาโหราศาสตร์ตามแนวทางใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเสนอแนวคิดของท่านลงในนิตยสารโหราศาสตร์ “อาสโตรโลกิชเชอ รุนเชา” และ “อาสโตรโลกิชเช่น เบลทเตอ” ระหว่างปี ค.ศ. 1919-1923

          กระทั่งเมื่อ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1925 เวลา 21:45 น. (เวลา MET หรือ GMT+1:00) ที่บ้านของท่าน ฟรีดริชค์ ซีกกรึน (9E57'24" 53N33'04") จึงได้มีการก่อตั้ง The Astrological Union of the Hamburg School

 

 

 

 


          ในปี 1928 ท่านลุดวิก รูดอล์ฟ (Ludwig Rudolph)3 ได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ Witte-Press Ludwig Rudolph ขึ้น และสนธิ ของพลตรีประยูร ได้ตีพิมพ์ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ (Regelwerk für Planetenbilder) ฉบับแรก ที่จัดทำโดยท่านวิตเตอขึ้น และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ในปี 1932 และฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ในปี 1935

          ในเดือนมีนาคม ปี 1929 ท่านวิลเฮล์ม เบคมันน์ (Welhelm Beckmann)4 ได้เขียนบทความแนะนำโหราศาสตร์แนวของท่านวิตเตอ โดยใช้ชื่อบทความว่า “โหราศาสตร์สำหรับวันพรุ่งนี้” เป็นการประกาศว่า โหราศาสตร์สำนักฮัมบูร์กจะเป็นโหราศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งในอนาคต สำหรับท่านเบคมันน์เอง ท่านมีชื่อเสียงอย่างมากเกี่ยวกับการพยากรณ์ผลการชกมวย โดยเฉพาะการพยากรณ์ว่า แม็คซ์ ชเมลิง จะชนะโจหลุยซ์ในยก 12 ได้อย่างแม่นยำ (รายละเอียดอ่านได้ใน คำนำ คัมภีร์สูตรพระเคราะห์ พลอารีย์)

          ระหว่างปี 1930-1935 บทความด้านโหราศาสตร์จากสำนักฮัมบูร์กได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารด้านโหราศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมาก เป็นการพิสูจน์ความแม่นยำของโหราศาสตร์แนวทางนี้ และทำให้เกิดนักโหราศาสตร์แนวทางนี้อย่างกว้างขวาง กล่าวได้ว่า ในยุคก่อกำเนิดของโหราศาสตร์สำนักฮัมบูร์กหรือโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้น มีบุคคลสำคัญ 3 ท่านที่ทำให้เกิดโหราศาสตร์ระบบนี้มีรากฐานที่เข้มแข็ง นั่นคือ ท่านอัลเฟรด วิตเตอ ผู้คิดค้น, ท่านฟรีดริชค์ ซีกกรึน ผู้จัดตั้งกลุ่ม Kepler Circle และท่านลุดวิก รูดอล์ฟ ผู้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่

          ในปี 1936 คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ ได้ถูกระบุให้เป็นหนังสือต้องห้ามจากรัฐบาลนาซีในขณะนั้นของเยอรมนี เพื่อไม่ให้สาธารณชนสนใจในสิ่งที่อาจมีผลกระทบทางการเมือง ทำให้โหราศาสตร์สำนักฮัมบูร์กต้องยุติกิจกรรมลง และตำราโหราศาสตร์ทั้งหมดก็ถูกเผาทำลายไป ที่สำคัญ รัฐบาลนาซีได้สั่งให้ท่านวิตเตอ และท่านรูดอล์ฟต้องเข้าค่ายกักกัน การคุกคามของนาซีครั้งนั้น ทำให้ท่านวิตเตอตัดสินใจฆ่าตัวตายก่อนที่จะเข้าค่ายกักกัน ในวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1941 เวลา 4:01 .

 (เวลา MET) เพื่อหยุดยั้งการคุกคามของนาซีที่มีต่อครอบครัวของท่าน ถือเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่หลวงต่อวงการโหราศาสตร์โลก อย่างไรก็ตาม โหราศาสตร์สำหรับวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้สูญสลายไปด้วยว่า ท่านรูดอล์ฟผู้ซึ่งเข้าค่ายกักกันไป และรักษาชีวิตให้อยู่รอดผ่านความโหดร้่ายของสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้

          หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านแฮร์มันน์ เลเฟลด์ท5 ได้รวบรวมคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิของท่านวิตเตอขึ้นมาใหม่ โดยแต่งเติม ขยาย และเพิ่มเติม ด้วยสูตร ดาวพลูโต และดาวทิพย์อีกสี่ดวงซึ่งค้นพบโดยท่านฟรีดริชค์ ซีกกรึน ตีพิมพ์ในช่วงคริสตมาส ปี ค.ศ. 1946 ถือว่าเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ต่อมา ได้มีการปรับปรุงและพิมพ์ครั้งที่ 5 ในปี ค.ศ. 1959 (เป็นต้นฉบับที่ท่านอาจารย์ พล.ต.ประยูร พลอารีย์ ใช้ในการแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย) และท่านเลเฟลด์ทนี้เองที่เป็นผู้แต่งตำรา คัมภีร์สูตรเรือนชะตา ที่อาจารย์ประยูรได้แปลและเรียบเรียนเป็นภาษาไทย

          ในวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1947 กลุ่มลูกศิษย์ของท่านวิตเตอ อาทิ วิลเฮล์ม เบคมันน์ (Wilhelm Beckmann), คอนราด (Conrad), เฮลล์เบอร์ก (Hellberg), แฮร์มันน์ เลเฟลด์ท (Hermann Lefeldt), คาร์ล เพิร์ช (Karl Perch), เฮอร์เบอร์ท โพเอลส์ (Herbert Pauels), ลุดวิก รูดอล์ฟ (Ludwig Rudolph), Heinz Schlaghecke, Wilms, และ Schacht ได้หารือและก่อตั้งสมาคมโหราศาสตร์สำนักฮัมบูร์ก (Astrologische Studiengesellschaft Hamburger Schule E.V. : ASHS) ขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้าโหราศาสตร์ระบบของท่านวิตเตอ และได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1948 เวลา 14:45 น. (GMT + 2) ในเมืองฮัมบูร์ก และเป็นรากฐานสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และเผยแพร่โหราศาสตร์ระบบของท่านวิตเตอจนถึงปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง
1. Albert R. Timashev, “Alfred Witte Biography”,
http://www.astrologer.ru/Witte/biography_eng.html
2. Bruce Scofield, “Uranian Astrology for the Complete Idiot”, The Mountain Astrologer Magazine (Issue #123 Oct/Nov 2005)
3. 
http://www.solsticepoint.com/astrologersmemorial/uranians.html#Witte
4. Otto Wilms, “The Uranian System”
5. Richard Svehla, “Introduction to the Uranian System of Astrology”
6. Ruth Brummund and Udo Rudolph, “Handbook of Techniques for the Hamburg School”, Penelope Publications, 1992.
7. Udo Rudolph, “The 25th anniversary of the URANIAN SOCIETY” on July 26, 2005 in New York

 

    
ประวัติของ พลตรี ประยูร  พลอารีย์

        ท่านเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ศึกษาจบมัธยมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  ชีวิตของท่านคลุกคลีและศึกษาเรื่องโหราศาสตร์ไทยตามวัดกับหลวงลุง  ทุกแขนง  ซึ่งก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างต่อท่านได้  และท่านมักจะบ่นให้ฟังอยู่เสมอ ๆ ว่าท่านเรียนมาทางอิเลคทรอนิกส์  มันเป็นวิชาทฤษฎี  มีเหตุผล  มีหลักเกณฑ์และหลักการ  ทำให้ท่านเบื่อหน่ายในโหราศาสตร์ไทยเป็นอย่างมาก  ตำรับตำราเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยทุกประเภทท่านมีทุกเล่มซึ่งเคยมีคนเรียนถามท่าน  ท่านก็ได้บอกว่าตำราโหราศาสตร์ไทยทุกอาจารย์ท่านมีเป็นตู้ ๆ เลยทีเดียว  และผลสุดท้ายหลังจากมาศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนท่านไม่เคยเก็บโหราศาสตร์เหล่านั้นมาทำให้การค้นคว้าของท่านให้เชื่องช้าเลยทีเดียว  และท่านเป็นผู้ให้การทุ่มเทและสนใจในศาสตร์นี้มาก  เพื่อที่จะศึกษาชีวิตของท่านให้ได้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น  ตลอดระยะเวลาที่สนใจรุ่นพี่องท่านซึ่งเป็นนายทหารรุ่นเดียวกันก็ได้แนะนำว่าถ้าศึกษาโหราศาสตร์ต้องเป็นเยอรมัน  หัวอย่างท่านต้องศึกษาและเข้าใจได้โดยง่ายอย่างแน่นอน  จึงเป็นการจุดประกายทำให้ท่านขวนขวายที่จะไปศึกษาเรียนรู้  จนกระทั่งท่านได้ไปเรียนภาษาเยอรมัน 1 คอร์ส  ก่อนตัดสินใจสอบชิงทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมัน


         ในปี พ.ศ.  2511  พ.ท.ประยูร ( ยศในขณะนั้น )  ท่านได้เดินทางไปเยอรมันและเข้าศึกษาโหราศาสตร์สากลแนวคลาสสิคที่เมือง  HANNOVER  หนึ่งปีจากนั้นได้ย้ายมาที่เมือง  ฮัมเบอร์ก  และเข้ามาศึกษาหลักสูตรโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนอย่างเป็นระบบที่โรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมเบอร์ก  อันเป็นต้นตำรับและศูนย์กลางของระบบยูเรเนี่ยนในเยอรมัน
          ท่านได้รู้จักและมีความสนิทสนมเป็นอย่างมากกับครอบครัว  ท่านลุควิก  รูดอล์ฟ  ผู้เป็นประธานโรงเรียนโหราศาสตร์ฮัมเบอร์กในขณะนั้น  และได้รวบรวมตำราโหราศาสตร์ไว้ได้หลายร้อยเล่ม  และได้สิทธิการแปลตำรายูเรเนี่ยนจากภาษาเยอรมันจากเยอรมันเป็นภาษาไทยจากทางโรงเรียนได้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของโหราศาสตร์ฮัมเบอร์ก  ตลอดจนเป็นผู้แทนระบบยูเรเนี่ยนประจำประเทศไทยอีกด้วย  พ.ท.ประยูร  จบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยในปี  2514
          และเป็นปีที่  พ.ท.ประยูร  ได้เริ่มบรรยายโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนที่สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ซึ่งก็ต้องผ่านการทดสอบอย่างมากมายกว่าจะเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลรอบข้างได้
          พ.ท.ประยูร  ได้กลายเป็นผู้นำคนสำคัญของวงการโหราศาสตร์ระบบยูเรเนี่ยนในประเทศไทย  และก่อตั้งโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพ  ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2515  เปิดอบรมนักศึกษาเป็นรุ่น ๆ  และใช้สถานที่ศึกษาเป็นโรงเรียนอาจารย์เกริกที่สี่แยกคอกวัว  มีนักศึกษาประมาณ  50  คน  โรงเรียนได้ทำการย้ายสถานที่หลายครั้ง  จนมาอยู่ที่ตึกตรงข้ามสภาวิจัยแห่งชาติ  เยื้องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พ.ท.ประยูร  เป็นผู้อำนวยการและอาจารย์ใหญ่เปิดอบรมนักศึกษาจากปี  2515  ถึง  2535  ทั้งสิ้นรุ่น  23 สุดท้าย 

 

 ผลงานของท่านได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่มด้วยกัน

คัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ 

ซึ่งเป็นฉบับแปลภาษาไทยที่สมบูรณ์ล่าสุดของฉบับเยอรมันผนวกกับข้อเขียนของ พ.อ. ประยูร  ว่าด้วยปรัชญาโลกทัศน์  จักรวาลวิทยา  ทฤษฎีดาวเข้ารูปการผสมความหมายดาว  ขั้นตอนการพยากรณ์ที่ถูกต้องทั้งดวงชะตากำเนิดและดวงจรตามหลักการของยูเรเนี่ยน  พร้อมทั้งทฤษฎีเรือนชะตายูเรเนี่ยน  หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตำรามาตรฐานเล่มสำคัญที่สุดของระบบยูเรเนี่ยนในประเทศไทยตราบเท่าทุกวันนี้  และมีคุณภาพความลุ่มลึกชัดเจนในระดับมาตรฐานสากล  และไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกแล้วเพราะท่าน  วิตเตอร์  ผู้บุกเบิกได้เสียชีวิตไปแล้ว  นอกจากจะมีผู้มีปัญญาเหนือท่านอัลเฟรด
          และได้มีตำราแนวโหราศาสตร์คลาสสิค  " ทฤษฎีการพยากรณ์ "  โดย  พ.อ.ประยูร  และนอกจากตำราแล้วยังมีบทความที่เขียนพร้อมบรรยายอีกมากมายให้เรารุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป  และได้มีกิจกรรมที่สำคัญอีกมากมาย  เช่น  การไปบรรยายวิชาโหราศาสตร์ในต่างประเทศที่ประเทศเยอรมัน  และ  ประเทศไทย  โดยสมาคมและองค์กรต่าง ๆ มากมายหลายครั้ง  ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  เช่น  โหราศาสตร์การแพทย์  การเมือง  เศรษฐกิจ  ตลาดหุ้น ฯลฯ
          ยศครั้งสุดท้าย  คือ  พลดรีประยูร  พลอารีย์  พร้อมทั้งตำราล่าสุดเขียนก่อนเสียชีวิตที่เป็นผลงานชิ้นสุดท้านคือ  "  คัมภีร์สูตรเรือนชะตา "  ซึ่งใช้ระยะเวลาศึกษา  6  ปี  เป็นอย่างน้อยเป็นคัมภีร์ใหญ่มาก  รุ่นหลัง ๆ มักมีการบอกต่อกันมาผิด ๆ ว่าไม่มีความจำเป็น  ซึ่งจริง ๆ แล้วบุคคลเหล่านั้นขาดความรู้จริงและทำให้การศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนเริ่มเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งหนึ่ง
          ท่านอาจารย์  พลตรีประยูร  พลอารีย์  ได้แสดงทรรศนะ  ที่น่าสนใจในคำนำคัมภีร์สูตรพระเคราะห์สนธิ  "   ว่าแก่นแกนที่แท้จริงของโหราศาสตร์สำนักต่าง ๆ ทั้งไทย  ภารตะ  สากล  ยูเรเนี่ยน  ล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสัมพันธ์กัน "  " วิชาโหราศาสตร์ในโลกมีเพียงวิชาเดียวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการแบ่งแยกใด ๆ ก็ตามผู้ที่มีการศึกษาสมัยนี้ต่างทราบดีว่าส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติทางด้าจิตวิทยา  การโฆษณาและการค้า " 
          ท่านได้ตั้งปฏิธานอย่างสูงต่อวงการโหราศาสตร์ประเทศไทยว่า  " บัดนี้เรามีแทบทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้ว  ทั้งจากภายในและการร่วมมือจากต่างประเทศ  ซึ่งหาโอกาสไม่ง่ายนักที่จะบุกเบิกต่อไป  ในความลึกซึ้งของวิชาโหราศาสตร์และศาสตร์ในอนาคตแขนงอื่น ๆ และพร้อมที่จะขจัดการขาดความรู้จริง  และความงมงายทั้งหลายอันเป็นเสมือนมะเร็งที่เกาะกินสังคมเรามานานให้หมดสิ้นไป  และก้าวไปสู่ความแจ่มใสแห่งโลกในทางปัญญา  ถ้าหากเราลดความเห็นแก่ตัวลงเสียบ้าง  และเพื่อเห็นแก่ความเจริญของส่วนรวมและลูกหลานเราให้เป็นคนดีในอนาคตต่อไป "
          ทางโรงเรียนโหราศาสตร์กรุงเทพมีประวัติการทำงานและการค้นคว้าของท่านอย่างน่าสนใจอีกมากมาย  เราอนุชนรุ่นหลังควรศึกษาว่าบุคคลระดับครูบาอาจารย์ที่ดีนั้น  เขามีความอุตสาหะก้าวหน้าพากเพียรเพียงใด  ท่านต้องเสียสะความสุขทั้งหลายเพื่อต้องการศึกษาอย่างรู้จริง  พร้อมกับอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่และได้แกปัญหาเหล่านั้นอย่างไร
          สุดท้ายนี้ขอจบการรำลึกถึงท่านอาจารย์ประยูร  พลอารีย์  อย่างย่อ  ลงเพียงเท่านี้เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกที่ดีงามแก่บุคคลและลูกหลานรุ่นหลังสืบต่อไป
        

                                                                                                ขอขอบคุณข้อมูลประวัติพลตรี  ประยูร พลอารีบ์
                                                                                                             

                                                                                                                     ปานใจ    พลอารีย์
                                                                                                                      บุตรสาวของท่าน

                                                                                                     
 

       Copyright 2006 By Apolllon Goup
           All right reserved


           

Tel : 083-721-6153

  
     Copyright 2005 By Apolllon Goup
    All right reserved

ACTIVEWAY.COM