ACTIVEWAY.COM
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ การเห็นธรรม ก็จะเห็น
ธรรมชาติ จิต และวิญญาณ ที่ตั้งอยู่ ดับไป

                                                                              
                                  
                     อาจารย์มั่น ภูริทัตโต                                     
                                  จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ                              
                              
 ควรบำรุงรักษาด้วยดี                           
                               ได้ใจแล้วคือได้ธรรม
                           
                                  
       เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม                                    
                       
        รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล                          

                                                                                                     
                                          

                                                                  
                                                                                         
       

                                                                     
                                                               

                                                      
                                                

                                

" If you see someone without a smile......
                        give them your !"


                                                                                                     

     
 

    
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้าง
พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สูงที่สุด ที่
อำเภอแม่แตง  ณ วัดก๋ายน้อย วัดอยู่บน
ภูเขาสูง วัดก๋ายน้อย หมู่ 1 ต.เมืองก๋าย
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
       

          พระอาจารย์ศิลนันทา ภิกษุณี

สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี
       Dhammodaya Meditation Centrer
 

    

ทางสำนักวิปัสสนาฯ ได้เปิดอบรมหลักสูตรฝึกเมตตาและวิปัสสนา
กรรมฐานโดยท่านอาจารย์ ชมเย  สยาดอ
"พระอาจารย์ขนกาภิวงศ์" เชิญเข้ารับอบรมได้
ติดต่อสำรองสถานที่ได้ที่ 03
4-271442 
08-1-7958045  08-18109632 ตั้งแต่วันนี้

A HOROSCOPE is the map of the heavens erected
in order to determine the destiny of a person born
at a specific time and place the earth " 
ถ้าท่านรู้จักคำว่า พอ ท่านจะมีความสุข
ส่วนมากจะไม่รู้จักคำว่าพอเลยหาความสุขไม่ได้
ในชีวิตนี้ เหมือนบัวใต้น้ำ

If you know the word “enough”, you will be happy. Most people don’t know this word so
they cannot find the real happiness and then their life is like the lotus under water.

จิตสงบปัญญาย่อมเกิดกับคนผู้นั้น ถ้าท่านยังหาปัญญายัง ไม่พบจงหาในของจิตตัวเองก่อนอื่น
เมื่อท่านพบแล้ว คือท่านรู้จักตัวเองแล้ว ความอยาก ความต้องการ มันจะทำให้จิตท่านไม่สงบ จงกำจัดออกไป
Wisdom will be with the man who has a peaceful mind. If you don’t have wisdom, firstly,
you should know your mind. When you know your mind you then can get rid of things
that make your mind unpeaceful such as your craving for something.


     

เสียงแห่งธรรม


การฝึกจิตให้สงบ
ที่บ้านแสงสุข


 
Nature will teach us how to be patient with a suffering mind. If we train
  our mind not to be suffered,  then our mind will be free from suffering
  ถ้าท่าต้องการฝึกสมาธิในช่วงเวลา
  ไม่มากนักขอเชิญไปที่ บ้านแสงสุขไม่ไกลจาก
  กรุงเทพฯ 30 นาทีเท่านั้น
  จัดสอนการนั่งสมาธิจากพระอาจารย์
  ชื่อดัง ถ้าท่านหาทางออกกับชีวิตไม่ได้
  หันมามองตัวเองก่อน ความเครียด
  ความกังวลใจ มีทางออกถ้าเรารู้ตัวเองจะดีขึ้น
  กับชีวิตใหม่ที่บ้านแสงสุข ทุกอย่าง
  ไม่มีการเสียเงินฟรีหมดมีที่พักพร้อมอาหารให้ตลอด
  การเจริญสมาธิฟรีเพียงแต่มาแค่ตัวและหัวใจอย่า
  ลืมชุดขาวมาด้วย  ติดต่อได้ที่  081-9331244

 
 
www.baansangsuk.co


มงคลคาถา

พุทธโอวาท
พระสัทธรรมและศาสนาของพระพุทธองค์
จะฉิบหายล่มจมลง มิใช่เพราะ
ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือ เพราะเหตุอื่นหรอก
แต่
จะสูญสลายฉิบหายล่มจม
เพราะ
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ละเลยไม่ปฏิบัติในเหตุห้าประการ
คือ
ไม่เคารพพระศาสดา
ไม่เคารพในพระธรรม
ไม่เคารพพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
ไม่ศึกษาหาความรู้ในพระธรรม
ไม่รู้จักปฏิบัติจิตภาวนา

 

   
  Copyright 2005 By Apolllon Goup

All right reserved
Tel:02-374-3117

Tel:083-721-6153

Website counter