ประมวลภาพวันงานทอดผ้าป่า
วันที่ 10 ธันวาคม 2553
สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี จังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน
และกิจกรรมในสำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี


 


 


 การถวายผ้าป่า สิ่งของเครื่องใช้ และปัจจัย

ของที่นำไปทอดผ้าป่าในวันที่ 10 ธันวาคม 2553
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จอภาพ
เสื้อผ้า ผ้าห่ม สมุดหนังสือสำหรับเด็ก ของใช้ในครัว ข้าวสาร อาหารแห้งต่าง ๆ
ที่ได้รับบริจาคผู้มีใจบุญ เราได้นำไปทั้งหมด โดยใช้รถกระบะ สองคัน ใช้เวลาเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสกลนคร ใช้เวลา 14 ชั่วโมง

 


ภาพพิธีทำการถวายผ้าป่า
วันที่ 10 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 .
ทางคณะฯถวายของทุกชิ้นในการครั้งนี้

สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี อนุโมทนาการกุศลเจตนาครั้งนี้
ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูลพลด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาฌ
จงเจริญงอกงามไพบูลย์แก่ท่านและครอบครัว ขอผลแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นพละ
ปัจจัยให้ท่านได้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ ปราศจากอุปสรรคและภัยทั้งปวงเทอญ
นำถวายผ้าป่า โดย คุณเดชา และทีม Apollon Group 

 หลังจากได้ถวายผ้าป่าก็มีการแจกของที่นำไปให้กับชาวบ้าน
ในหมู่บ้านได้มากันเป็นจำนวนมาก
ของที่เราไม่เห็นคุณค่าแต่มีความหมายกับคนในหมู่บ้านมาก
โดยเฉพาะสมุดหนังสือเก่าที่เราไม่ใช้ เด็ก ๆ ดีใจมาก
(ของที่ไม่ใช้แล้ว ก็ยังมีประโยชน์ แก่คนหลายคนี่อยู่ห่างไกล)


รายนามผู้บริจาคปัจจัยต่างๆ 

Website counter