การปฏิบัติแบบหมู่คณะ


ควรทำจดหมายยืนยันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงกำหนดวันมาปฏิบัติ โดยนำรายชื่อของผู้ที่จะไปทั้งหมด
ระบุเพศ อายุ มาที่
e-mail:
samnakpa@gmail.com ฝ่ายงานปฏิบัติธรรมสำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี 

หรือส่งจดหมายมาที่

ฝ่ายงานปฏิบัติธรรม

สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี

หมู่ 5  หมู่บ้านยางคำ  ต.คำสะอาด

อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร

47110

การเตรียมตัว

1. สัมภาระต่างๆ เราไม่ควรติดตัวอะไรไปมากมาย โดยเฉพาะทรัพย์สินหรือของมีค่า นำไปเฉพาะส่วนที่จำเป็น  ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเดียว ดังนั้นสัมภาระต่างๆ
ก็เอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

2. ใช้ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว  หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาวหรือดำ สไบสีขาว ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว  ไม่ควรสวมชุดแบบอื่น
ควรเป็นสีขาวไม่มีลาย รองเท้าสีใดก็ได้แต่ควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ การใช้เครื่องปะทินผิวทุกอย่าง
หากตามใจตน ตามความเคยชิน ท่านจะปฏิบัติให้ได้ผลได้อย่างไรเช่น แป้ง ครีม  ชุดชั้นในควรเป็นสีใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม 
และเนื่องจากระยะการปฏิบัติธรรมเป็นระยะสั้นเพียง 3 วันประกอบกับน้ำใช้ที่สำนักบางทีก็แดง บางทีก็ขุ่นหรือใส เอาแน่ไม่ได้ 
จึงขอให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมเตรียมมา 2-3 ชุด จะได้ไม่ต้องซัก ให้นำทุกชุดกลับไปซักที่บ้านของตน
   
การแต่งกายของผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่ควรใช้เครื่องแต่งกายอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ 

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงตนเฉพาะบุคคล

4. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเช่น ไฟฉาย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว

5. ที่พัก จะมีอยู่ 2 แบบ คือ ห้องรวมกับศาลา  ห้องรวมจะพักได้ประมาณ 2-3 คน ส่วนศาลาจะพักได้ประมาณ 20 คน ห้องน้ำรวมก็มี ห้องน้ำเดี่ยวก็มี

การเข้าปฏิบัติธรรม และการพักในที่พักนั้น จะแยกกันระหว่างหญิงและชาย  ซึ่งไม่สามารถเลือกสถานที่พักเองได้
พระอาจารย์ที่ท่านดูแลจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม เสื่อ หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ที่สำนักมีให้ยืม  มิต้องนำติดตัวไป
หรือจะนำไปเนื่องจากเกรงว่าจะไม่สะดวกในที่จะใช้ของวัด ก็สามารถนำติดตัวไปได้

6. อาหาร  คณะที่จะมาควรหาแม่ครัวหรือพ่อครัวมาทำอาหารให้ เพื่อให้ความสะดวกและเต็มเวลาปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติ  หรือจะให้ทางสำนักหามาให้ ก็สามารถทำได้ 

 

 

ข้อที่ควรปฏิบัติระหว่างอยู่ในคอร์ปฏิบัติ

ถือศีล ๘ กินแต่พอดี นอนน้อย งดพูด

ทำความเพียรให้มาก

ไม่สนใจใครทั้งหมด

ตัดกังวลให้หมด ละอาการพะว้าพะวัง ห่วงโน้น นี่ นั่น

"ถ้าตั้งใจปฏิบัติธรรมโดย กินแต่พอดี นอนน้อย งดพูด ทำความเพียรให้มากแล้ว ไม่สนใจใครทั้งหมด ตัดกังวลให้หมด ละอาการพะว้าพะวัง ห่วงโน้น นี่ นั่น การมาก็จะไม่เสียเปล่า”

ไม่พูดคุยกัน ไม่คะนองวาจา ไม่โทรศัพท์ และไม่อ่านหนังสือ ตลอดเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรมในวัด

ไม่ทำเสียงดัง เดินสำรวม กำหนดสติ

เข้าฝึกตรงตามตารางไม่เกียจคร้าน

สำรวมตนอยู่ในเขตภาวนา อย่าเดินไปนอกเขตสำนัก อย่าเดินไปดูโน่นดูนี่

ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม ตามที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์สอนเท่านั้น

ในช่วงคอร์สปฏิบัติ ขอให้เน้น "สร้างบุญโดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน”  ซึ่งเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นในช่วงระหว่างที่ท่านปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านกระทำกิจนี้ให้สมบูรณ์ก่อนคิดหรือพะวงเรื่องอื่นใด

“บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่อาจไม่ถูกใจเรา  แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า เรามาที่นี่เพื่อพัฒนาตนเอง หรือฝึกฝนตนเองให้เข้มแข็ง มีความอดทน และมีสติสมาธิที่แน่วแน่เพื่อให้สามารถ ลด ละ เลิกในสิ่งที่เป็นอกุศลและการมองออกนอกตัว” 

ระเบียบปฏิบัติ

1.      เมื่อมาถึงศาลาปฏิบัติ  ให้นั่งให้เรียบร้อย คอยสังเกตสัญญาณการกราบจากอาจารย์ผู้นำ

2.    การออกนอกบริเวณสำนักโดยการพิธีทุกครั้ง พระอาจารย์จะเป็นผู้นำทั้งไปและกลับ ให้เดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่ง ตามลำดับวัย ด้วยอาการสงบสำรวจ งดพูดคุยกัน นักปฏิบัติจะต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น ถ้าไม่มีธุระจำเป็น ไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติ และถ้ามีธุระจำเป็นต้องออกนอกสำนัก ต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ผู้ดูแลเสียก่อน

3.    ขอความร่วมมือได้โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดในห้อง หน้าห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม

4.    ขอให้ใช้น้ำ ไฟ อย่างประหยัด ไม่ควรเปิดน้ำ ไฟฟ้า และพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก

5.    การรับประทานอาหารและดื่มน้ำปานะทุกครั้ง ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมารับประทานพร้อมกันที่ศาลาตรงตามเวลาที่กำหนด

6.    เมื่อตักอาหารใส่ภาชนะแล้ว ให้เข้านั่งประจำที่ให้เป็นระเบียบ รอผู้นำจะนำให้พร

7.    ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรม ไม่ควรคุยกันหรือแสดงอาการใด ๆ ที่ไม่สำรวม

8.      เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ให้ลุกขึ้นด้วยการกำหนดสติ ไปล้างจานด้วยความสำรวม ช่วยกันเก็บกวาดสถานที่ ทำความสะอาดภาชนะ จัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เรียบร้อย

9.     นักปฏิบัติจะต้องไม่คะนองกาย วาจา หรือส่งเสียงก่อความรำคาญ หรือพูดคุยกับบุคคลอื่นโดยไม่มีความจำเป็น ถ้ามีผู้มาเยี่ยม จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน  

10. การลา เมื่อผู้ปฏิบัติธรรม ได้ปฏิบัติครบตามกำหนดที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้วนั้น ให้มีตัวแทนจัดเตรียมดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อทำพิธีลาศีล และขอขมาพระรัตนตรัย โดยมาพร้อมกันที่ศาลา

11. ถ้านักปฏิบัติผู้ใด ไม่ทำตามระเบียบของสำนักที่กำหนดไว้นี้ ทางสำนักจำเป็นต้องพิจารณาเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่ยอมรับฟัง ทางสำนักมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอให้ออกจากสำนัก ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่น ที่จะเข้ามาปฏิบัติต่อไป

ระเบียบและข้อแนะนำเหล่านี้ เป็นคู่มือให้รายละเอียดในแนวทางปฏิบัติ เพื่อความเป็นระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมจะได้เข้าใจ สบายใจในการอยู่อาศัยและปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันอย่างสงบ

ข้อที่ควรปฏิบัติในวันกลับบ้าน

เมื่อครบกำหนดตามที่ได้ตั้งสัจจะไว้ ออกจากกรรมฐานแล้ว กลับที่พักเก็บสัมภาระส่วนตัว แล้วเก็บเต็นท์ มุ้ง เสื่อเข้าที่ให้เรียบร้อย ส่วนหมอนและผ้าห่มนำไปตากแดด (จะมีคนมาเก็บเข้าตู้ให้ในภายหลัง) ทำความสะอาดที่พักและสำนัก เช่นเก็บขยะ เผาขยะให้เรียบร้อย ขัดห้องน้ำ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมจะขึ้นรถกลับ ให้มารอกราบพระอาจารย์ที่ศาลาตามเวลานัดหมาย

 

ตารางเวลาการปฏิบัติธรรม

เวลา ๐๓. ๓๐ น. ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

เวลา ๐๔. ๐๐ น. ทำวัตรเช้า

 ฟังธรรม

 ปฏิบัติกรรมฐาน

 บิณฑบาท

เวลา ๐๘. ๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

เวลา ๐๙. ๐๐ น. สมาทานกรรมฐาน/ปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๑. ๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓. ๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน

เวลา ๑๗. ๒๐ น. ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอิริยาบท

เวลา ๑๘. ๓๐ น. ทำวัตรเย็น/ ปฏิบัติกรรมฐาน

เวลา ๒๑.๐๐ น. แผ่เมตตา/พักผ่อน

มาหาความสงบแห่งธรรมในจิตใจของเด็ก ๆ


เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสำนักป่าเรามีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  อบรมนักเรียนเป้าหมาย 40 คน
โดยร่วมมือกับ อบต ได้นักเรียนชั้น ป.5 - ม.2 รวมมา 39 คน

เด็ก ๆ มาจำศีล ๒ วัน ๓ คือ ให้นอนกลดกันทั่วหน้า 
ทีวีและห้องน้ำที่ได้ถวายไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์ต่อประชาชนเต็มที่ หน้าหนาวแต่อุ่นและอิ่มใจ
เด็กบางคนขออยู่จำศีลต่ออีก ๒ วัน

แต่ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย  แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นกฏตายตัวของสรรพสิ่ง กิจกรรมแต่ละครั้งเป็นการปลูกโพธิจิตให้เด็ก ๆ แล้วก็รดน้ำให้เป็นระยะ ๆ ไปตามควร

อย่างไรก็ขอให้โยมเดชาและคณะได้รับกุศล ผลของบุญที่ได้สร้างไว้ดีแล้วเทอญ
 

 

Website counter