ทิศทางและดวงดาว

เข็มทิศมีไว้เพื่อนำทางไม่ให้เราหลงทางในกลางป่า
ดวงดาวบนท้องฟ้ามีไว้เพื่อนำพา ไปสู่อนาคตที่ถูก
คุณธรรมมีไว้เพื่อป้องป้องใจให้หลงผิด
ธรรมะมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราทำกรรม