กลัวตายไปทำไม่

สัตว์ทุกชนิดกลัวตาย เพราะคิดว่าความตายเป็นภัยร้ายแรงของชีวิต
ผวาว่าความตายใคร ๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดความสิ้นหวังท้อแท้ว่า
ความตายไม่อาจรักษาด้วยการเยียวยาใด ๆ แต่ความจริงแล้ว ความ
ตายนี้แลคือทิพยโอสถชนิดเลิศ ที่ธรรมชาติใช้รักษาโรคร้ายทุกชนิด
ของธาตุขันธ์ ความตายจึงมิใช่สิ่งน่ากลัว เพราะความตายเป็น
ทิพยโอสถของชีวิตนั่นเอง


จริงแล้วความตายไม่มี และไม่มีอะไรตาย สิ่งที่เราเรียกว่าตายเป็น
แต่เพียงการปรับตัว และเปลี่ยนสภาพของธาตุ ทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
กับวิญญาณของธาตุเท่านั้น