เสียดาย

สิ่งที่น่า  เสียดาย  ในชีวิต
มิอาจคิด  เป็นมูลค่า  ราคาได้
ใช่เพชรนิล  จินดา  อันมากมาย
แต่กลับกลาย  เป็นเวลา  น่าตกใจ
เวลานั้น  มันผ่านไป  ไม่หวนกลับ
เคลื่อนเลือนลับ  จับไม่ได้  ดั่งใจหมาย
มันกลืนกัด  สรรพสิ่ง  ทั้งหญิงชาย
แม้สุดท้าย  ไม่วายตวัด  กัดกินตน