เกล็ดนำ

 

จากอดีตที่ทุระกันดาร...........

สู่ปัจจุบันกาลที่ราบเรียบ

วิถีชีวิตดำเนินขึ้นๆ ลงๆ อย่างผกผัน

จิตใจเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้า

กาลเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป

เป็นช่วงชีวิตที่เคยมี เคยจน

เคยดี เคยเลว เคยหิว เคยอิ่ม

เคยทุกข์ เคยสุข เคยสนุก เคยเบื่อ

แต่ก็ยังหาบทสรุปที่เป็นสาระแห่งชีวิตไม่ได้

เวลาที่บ่มเพราะความทุกข์ และความผิดหวังจนสุกงอม

ทำให้ธาตุพุทธะก่อกำเนิด

ค่อย ๆ ฟอกกิเลสที่เกาะติดจิตวิญญาณให้เบาเบา

ขัดเกลาเป็นความสงบสุข

อยู่เหนือความทุกข์ ที่ได้รับ

ธาตุรู้ในสัจจะธรรมผุดขึ้น

เมื่อย้อนทบทวนบทบาทจากความทรงจำ

ตั้งคำถามที่ตนเองตอบไม่ได้

คนเราเกิดมาทำไม และเกิดมาเพื่ออะไร

 

            ภารกิจแห่งการแสวงหาจึงเริ่มต้น

หลงทางอยู่บนถนนสายปัญญาหลายปี

และแล้วจึงพบว่า..........

จุดหมายปลายทางที่ดั้นด้นค้นหา

ที่แก้มันก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นของการค้นหานั่นเอง

แหล่งผลิตจริตมายาแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง

เกิดขึ้นและจบลง ที่สุสานใจของเราเท่านั้น

นั่นคือ แก่นที่ไร้แกนของธรรมะที่แท้
 

            เกล็ดสาระในเนื้อหานี้

เป็นการกลั่นกรอง.........

แนวความคิดของสาระภาวะ

ที่มีอยู่ในสังคมโลก และเคยได้สัมผัสรับรู้

ให้เป็นสาระอภาวะ

ที่เคยกระตุ้นใจ นำไปสู่พลังปัญญา

เพื่อการยังชีพให้คงอยู่ได้

ในสังคมเปลือกไม้นี้.

 

 

                                                                                                ม.ประพา


สาระอภาวะ 1 
สาระอภาวะ 2
สาระอภาวะ3
สาระอภาวะ4

lสาระอภาวะ5
สาระอภาวะ6
สาระอภาวะ7
สาระอภาวะ8
สาระอภาวะ9
สาระอภาว10

 

 

 

 

 
asp hit counter
hidden hit counter