สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ 

๔๕/๑ หมู่๔ ตำบลถนนขาด

อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

อีเมล์ : dhammodaya@yahoo.ca

    อเชิญท่านผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

          หลักสูตรฝึกอบรมเมตตาภาวนาและวิปัสสนากรรมฐาน

              วันที่ 1 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554

           ณ.สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
 


วิปัสสนาจารย์
 :    พระอาจารย์ญาณรังษี
                      (พระวิปัสสนาจารย์ชาวมาเลเซีย)

 ประวัติวิปัสสนาจารย์ : พระอาจารย์ อู ญาณรังสี เป็นชาวมาเลเซีย เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2503  ท่านสนใจศึกษาเกี่ยวกับพุทธธรรมมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา จนกระทั่งจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีในปี พ.ศ. 2528  จากนั้นท่านก็เริ่มศึกษาพุทธธรรมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังจากที่พากเพียรฝึกฝนกรรมฐานอยู่หลายปี ด้วยแรงสนับสนุนของครูบาอาจารย์ ท่านจึงได้เดินทางไปอุปสมบทเป็นภิกษุที่สำนักเชมเย ยิกต้า นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยมีพระอาจารย์ เชมเย สยาดอเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538  และย้ายไปฝึกกรรมฐานเข้มข้นที่สำนักเชมเย ยิกต้า สาขามอบีซึ่งเป็นสำนักวัดป่า โดยได้ฝึกกรรมฐานอย่างเข้มข้นกับพระอาจารย์ อู อินทะกะ เจ้าสำนักของที่นั่น

ระหว่างที่ศึกษางานวิปัสสนากรรมฐานและฝึกฝนอย่างเข้มข้นอยู่ในประเทศพม่านั้น  ท่านได้ทำความเพียรอย่างจริงจัง จนการปฏิบัติก้าวหน้าเป็นที่ชื่นชมของครูบาอาจารย์ หลังจากนั้น ท่านได้รับมอบหมายให้ช่วยสอนกรรมฐาน สอบอารมณ์ และเป็นล่ามให้แก่นักปฏิบัติที่ใช้ภาษาจีนกลางอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่ได้จำพรรษาอยู่ในประเทศพม่าถึง 8 ปี  Subang Jaya Buddhist Association (SJBA) ได้กราบนิมนต์ท่านกลับมาสอนธรรมะและวิปัสสนาให้แก่ชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย  ปัจจุบัน นอกจากท่านจะทำหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ SJBA แล้ว  ท่านยังรับนิมนต์ไปอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศไต้หวัน และอินโดนีเซียอยู่เนืองๆ

 

ค่าใช้จ่าย : ผู้มีจิตศรัทธา และผู้เข้าอบรม

สนใจติดต่อสอบถาม :คุณศิริรัตน์ รัชตะพงศ์ธร : 08-17958045

                         คุณรภานัน วิภาตะโยธิน  : 08-18109632


 
23/02/2011

Website counter