เรียน เพื่อนทางธรรมทุกท่าน

สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะได้จัดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานในระหว่างปี พ.ศ.2550 ไว้ดังรายการด้านล่างนี้ ถ้าท่านใดสนใจที่เข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อสำนักฯได้จากที่อยู่ด้านล่างนี้ :

 

สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ

 ๔๕/๑ หมู่๔ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

 โทรศัพท์ ๐๓๔-๒๗๑-๔๔๒ ,๐๘-๙-๑๑๐๗๕๓๕, ๐๘-๑-๘๑๐๙๖๓๒

อีเมล์ : dhammodaya@yahoo.ca

                                  คุณศิริรัตน์ รัชตะพงศ์ธร : 08-1-7958045

                                            คุณรภานัน วิภาตะโยธิน : 08-1-8109632

ขอเชิญท่านผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ณ.สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ  ตามโครงการดังต่อไปนี้

1)          พระอาจารย์นันทะวังสะ ระหว่างวันที่ ๑๐  ๑๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ (พระวิปัสสนาจารย์ชาวพม่า) มีล่าม

          U Nandavamsa (Burmese monk) from 10th  13th  August, open to all new or old meditators

 

2)       พระอาจารย์วังสะรักขิต ตั้งแต่เดือน กันยายน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐ (พระวิปัสสนาจารย์ชาวแคนนาดา) ในช่วงนี้ผู้สนใจสามารถเลือกวัน และระยะเวลาที่ต้องการเข้าปฏิบัติเองได้ แต่ต้องแจ้งให้สำนักฯทราบก่อนอย่างน้อย ๒ วัน

          U Vamsarakkhita (Canadian monk) : during September till November 07. The centre is opened for anyone. Meditators can choose their own time and date, but need to inform the centre first via e-mail or telephone.

 

                ในระหว่างเดือนกันยายน เดือนพฤศจิกายนนี้ นอกเหนือจากที่ผู้สนใจจะสามารถเลือกวันและระยะเวลาที่จะปฏิบัติเองได้นั้น ทางสำนักฯยังได้จัดโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานระยะเวลา ๑๐วันในแต่ละโครงการ ซึงพระวิปัสสนาจารย์คือ พระอาจารย์นันทะวังสะ และพระอาจารย์วังสะรักขิต โดยมีโครงการดังต่อไปนี้

          During September till November, we also provide 10 days Vipassana Retreat. Meditation teachers are Ven. U Nandavamsa and Ven. U Vamsarakkhita.

                4.1) ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ กันยายน ๒๕๕๐

               From 7th 16th September 2007

                4.2) ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐

               From 28th September 7th October 2007

                4.3) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๐

                       From 19th 28th October 2007