สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
 

Wisdom
May I have the Serenity to accept
The things that I cannot change;
May I have the Courage to change
The things that I can;
May I have the Wisdom
To know the difference
U. Dhammarakkhita

รวมweb ศาสนา

 

ข่าวสารสำนักวิปัสสนาธัมโมทยะ
Dhammodaya news
 

        

แม่ชี กาญจพร น้อยพจนา

Nun Kanchaporn Noipodjana

( Dhammodaya Meditation Centre)

สำนักวิปัสสนาธัมโมทยะเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานจากพระและแม่ชี
กาญจนพร น้อยพจนา ที่จะให้คำแนะนำสำหรับทุกท่านที่มีความทุกข์ให้พบกับความ
สงบทางด้านจิตใจ

Dhammodaya Meditation Centre is the place for doing Vipassana

meditation taught by Nun Kanjaporn Noipodjana. She will teach how to

relieve your sufferings and how to find peace in your mind at the same time.

    
                    
 

สถานที่ตั้งสำนักวิปัสสนานี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่ห่างจากกรุงเทพมากนัก

ใช้เวลาในการเดินทางไม่เกินหนึ่งชม ท่านก็จะพบกับความสงบ ความร่มรื่น

จากธรรมชาติ สถานที่เงียบสงบ วิเวกเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

Dhammodaya Meditation Centre is in Nakhon Pathom which is not far from

Bangkok and you can travel within an hour. Then, you will find the serenity from

the nature and the way to appreciate dhamma.
 

   

ท่านไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องสถานที่พักเพราะทางสำนักได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อย รวมทั้ง
อาหารสองมื้อและน้ำปานะ ท่านเพียงแต่เตรียมชุดที่สุภาพที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม
มาด้วยเท่านั้น
You don’t have to worry about the accommodation because this meditation centre
prepares everything for you including meals for breakfast and lunch. You only bring
the polite dress.

  

สถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถบรรจุคนได้หลายร้อยคน มีพระและแม่ชีคอยกำกับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและมีการสอบอารมณ์ตลอดเวลา คอร์สการปฏิบัติธรรมมีระยะเวลา 3 วัน 5 วัน
และ 7 วัน
This meditation centre can contain hundreds of people and you will be guided and
interviewed your feeling from doing Vipassana meditation by monks and nun closely.
You can spend 3 days, 5 days or 7 days for meditation.
 

   

ท่านสามารถเดินจงกรมบนหินด้วยเท้าเปล่า จะทำให้เลือดลมภายในร่างกายเดินได้สะดวกขึ้น เพราะเท้าของเรามีประสาทอยู่นับร้อย หินก็เป็นที่จัดหามาเป็นอย่างดี
You can walk with your bare feet because this will help your blood circulation works better as there are many nerves in your feet.

 

 
 

สถานที่ของเราใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น มีสระน้ำที่ให้ความเย็นสงบ
ทางจิตใจ และมีลานหินไว้เดินจงกรมซึ่งสามารถช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น
You can live in tune with nature in this meditation centre because there are many trees and the pool which can calm down your emotion. Also, there is a place for walking meditation that you can walk on the stones in which your body can gain a better blood circulation. 

อาจารย์เดชาได้พาลูกศิษย์ไปนั่งวิปัสสนา
Ajarn Decha and his students went to Dhammodaya Medition
Centre.
 


 

 

สถานที่ติดต่อ  45/1หมู่ 4 . ถนนขาด .เมือง . นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 034-271442
 
 
 
Address: 45/1 Moo 4, Tambol Tanonkhad, Muang district, Nakhon Pathom.
Tel. 034-271442, Mobile 0870883117  
                           
  
แผนที่ไปสำนักวิปัสนนาธัมโมทยะ


22/02/2011

Website counter