อาทิตย์ย้ายราศีบอกอะไรกับเราบ้าง
                อาทิตย์ ย้ายราศีเราไว้ใช้ในการดูเหตุการณ์รายเดือน หลังจากเราดูเหตุการณ์รายปีมาแล้วว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องการทราบ เมื่อเราทราบว่ามีเหตุการณ์สำคัญรายปีเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นดวง
sola returen หรือดวง สงการณ์ ก็ตามเราก็เริ่มมาหาเหตุการณ์รายเดือนต่อไป หลักการมีอยู่ว่าเราต้องบีบจากรายปีมาเป็นรายเดือน จาก 365 วัน เหลือ 30 วันและหรือ 3 วัน และดูให้เหลือ 1 วัน จนถึงรายนาที  ให้ได้ วิธีทำเราก็ตั้งจุดต่าง ๆ ไว้ที่รายปีไว้ ต่อไปเราก็หมุนอาทิตย์ตั้งแต่เดือนเกิดของเจ้าชะตาไปเลื่อย ๆ ว่าอาทิตย์ย้ายราศี ณ วันไหน และวันนั้นน่าจะมีความรุ่นแรงในเรื่องที่เราตั้งไว้ในรายปีหรือไม่ ว่าจุดต่าง ๆ ได้เข้าจุดเจ้าชะตา หรือเข้าแกน เข้าโค้ง หรือจุดอิทธิพลที่เราสร้างขึ้นมา เราจะต้องตรวจเช็คไปเลื่อย จนเจอเดือนที่น่าสนใจที่สุดภายในสิบสองเดือน เมื่อเราทราบเดือนแล้วเราก็สามารถบอกกับเจ้าชะตาได้แล้วว่าเดือนไหนน่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญ แต่น่าจะมีเดือนให้เจ้าชะตาเลือกสักสองสามเดือนเพื่อไม่ให้เจ้าชะตาถูกบีบจนเกินไปถ้าเราดูเรื่องร้าย ๆ แต่ถ้าดูเรื่องดี ๆ เราก็เพื่อไว้สักสองสามเดือน ที่แรงกันไว้สำหรับมือใหม่จะได้ไม่พลาด ต่อจากนั้นเราก็มาหาเหตุการณ์รายวันต่อไป

                การหาเหตุการณ์รายวันเราก็ดูจันทร์ย้ายราศีเพราะจันทร์ย้ายราศีทุก ๆ สามวัน เราก็ใช้วิธีเดือนกันกับการดูรายเดือนซึ่งจะแนะนำต่อไป เรากับมาสนใจเรื่องเหตุการณ์รายเดือนก่อนว่าสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้าง

                ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าเหตุการณ์รายเดือนต้องมาจากเหตุการณ์รายปีเป็นการดูต่อเนื่อง แต่เราสามารถดูเหตุการณ์รายเดือนได้ เป็นการดูแบบกาลชะตาได้เหมือนดูกาลชะตารายวัน แต่รายเดือนจะบอกก่อนว่าเดือนนี้เป็นอย่างไรเป็นภายใหญ่ ๆ ไว้ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เราสามารถดูเหตุการณ์รายเดือนว่าเดือนนี้ดีหรือไม่ดีได้เช่นกัน ความแม่นยำสูงพอสมควร แต่เราต้องแยกออกจากการดูเหตุการณ์รายเดือนที่มาจากรายปี

                การดูเหตุการณ์รายเดือนแบบกาลชะตาเราก็ตั้งอาทิตย์อยู่ตรงเส้นแบ่งราศีได้เลยและตั้งจุดที่เราต้องการทราบเข้าไปถามเค้า เราสามารถใช้โค้ง จุดศูนย์รังสี จุดอิทธิพล จุดสะท้อน จุดสะท้อนวงนอกได้ด้วย เราก็ทราบว่าเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะมาดีกาลชะตารายวันกันต่อไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการดูพลาดได้ ต่อไปเราก็มาดูจันทร์ย้ายราศีเพื่อกำหนดวันสำคัญที่น่าสนใจสำหรับเรื่องที่เราต้องการทราบต่อไป

                การดูกาลชะตารายเดือนจะบอกเหตุการณ์สำคัญที่เราคาดคิดเอาไว้ว่าได้หรือไม่ได้เป็นส่วนสำคัญ และเราก็จะมาดูว่าวันไหนจะเกิด ส่วนกาลชะตาที่บอกวันเดือนปี เวลามา และถามเราเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเป็นกาลชะตาอีกแบบหนึ่งแต่ก็เหมือน ๆ กัน แต่รายเดือนเราไม่คาดหวังว่าจะเกิดแต่เรารู้ว่าได้หรือไม่ได้ เป็นการรู้ล่วงหน้าแบบไม่มีเป้าหมาย