ความหมายของเรือนชะตา ( HOUSES )


ในที่นี้ในโปรแกรม SUAD เราใช้เรือนเท่า คือแบ่ง เรือนออกเป็น 30 องศาเท่า ๆ กัน มีทั้งหมด 12 เรือนชะตา ที่นิยมเล่นกันอยู่อาจกล่าวอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า โดยอุปมาอุปไมย แล้วความหมายของเรือนก็คือความหมายของราศีนั่นเอง แต่เนื่องจากเรือนชะตากำเนิดจากลัคนาซึ่งเป็น จุดเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายความหมาย ของเรือนจึงมีแนวโน้มจำกัดวง และมีทิศทางเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายมากกว่า ต่อไปนี้เป็นความหมายของเรือนชะตาทั้ง 12 ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในยุคต้นๆ แต่สมบูรณ์แบบที่สุด ผู้จัดทำได้คัดลอกมาจากตำราโหราศาสตร์ชั้นดีที่สุดเล่มหนึ่งของต่างประเทศ พร้อมทั้งได้คงคำเรียกเป็นภาษาลาติน มีรายละเอียดดังนี้

เรือนที่ 1 ( ตนุ Vita )
หรือจุดอุทัย ก็เรียก จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเจ้าชะตาผู้นั้น สุขภาพ และ ลักษณะของอารมณ์ของเขา

เรือนที่ 2 (กภุมภะ Lucrum)
หรือ ประตูเข้า จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์ที่หามาได้ หรือจากมรดกตกทอดก็ตาม

เรือนที่ 3 ( สหัชชะ Fratres )
จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับพี่น้องญาติร่วมสายโลหิต การเดินทางระยะใกล้

เรือนที่ 4 ( พันธ์ gnitor )
หรือจุดใต้ฟ้าก็เรียก จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับบ้านเกิด บ้านและที่ดิน การทำเหมืองและการเกษตร และให้ข่าวสารว่าเจ้าชะตาจะถึงแก่กรรม อย่างผู้มีอันจะกินหรือถึงแก่กรรมอย่างอนาถา ถ้ามีดาวร้ายมาทำมุมหรืออยู่ในเรือนนี้ คือ เสาร์ หรือ อังคาร ฯลฯ ไม่ดีนัก

เรือนที่ 5 ( ปุตตะ nati )
โชคดี จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับบุตร การมีโชคทางด้านความรัก เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ความสำราญของเจ้าชะตา

เรือนที่ 6 (โอริ valetudo )
โชคร้าย ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์และโรคภัยไข้เจ็บ

เรือนที่ 7 ( ปัตตนิ uxor )
หรือจุดอัสดง จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงาน

เรือนที่ 8( มรณะ mors )
หรือประตูออก จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ลักษณะการถึงแก่กรรม งานศพ สมบัติ
เป็นเรือนที่บงบอกถึงการเสียเปรียบใคร หรือได้เปรียบใคร ตามราศี และดาวเกษตรตัวอย่าง คนราศีเมษจะแพ้ราศี วิจิกิจฉา เป็นต้น    

เรือนที่ 9 ( ศุภะ mors )
จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ปัญญา ปรัชญา ศาสนา และการเดินทางไกล

เรือนที่ 10 (กัมมะ ragum)
หรือจุดจอมฟ้าก็เรียก จะให้ข้อสรุป เกี่ยวกับตำแหน่งในสังคมและเกียรติยศ

เรือนที่ 11 (ลาภะ benefactaque )
จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ มิตรสหายและการมีโชคของเจ้าชะตา
7
เรือนที่ 12 (วินาศนะ carcer)
จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับศัตรู ความโชคร้ายต่างๆ คุก ตะราง


ความหมายของเรือนชะตาโลก หรือบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่

การอุปมาอุปไมยไปใช้กับดวงชะตาโลกหรือชะตาบ้านเมืองสำหรับความหมายของเรือนชะตาทั้ง 12 โดยได้คัดลอกมาจาก "ราฟาเอล มันเดน แอสโตรโลยี (Raphael Mundane Astrology )"


เรือนที่ 1         บุคคลทั่วไปการสาธารณสุข สภาพของประเทศโดยทั่วๆ ไป สถานการณ์ต่างๆ ด้านมหาดไทยโดยทั่วๆไป
เรือนที่ 2         กิจกรรมคลังของชาติ รายได้ของรัฐจากภาษีอากรและอื่น ๆ ธนาคาร การค้าและการพาณิชย์
เรือนที่ 3         การขนส่งและกิจกรรมทางด้านนี้ การจราจร หลักทรัพย์และหุ้น
เรือนที่ 4         ลักษณะอากาศ การเกษตร พืชไร่และที่ดิน เหมือง อาคารสาธารณะ พรรคการเมือง ฝ่ายตรงข้าม
เรือนที่ 5         สถานเริงรมย์ต่างๆ เด็กๆ การศึกษา อัตราการเกิด โรงเรียน การพนัน
เรือนที่ 6         โรคภัยไข้เจ็บ การสุขาภิบาล กองทัพ ทหาร ชนชั้นผู้ใช้แรงงานทั่วไป
เรือนที่ 7         การต่างประเทศ การสงคราม การขัดแย้งระหว่างประเทศ การค้ากับต่างประเทศ
เรือนที่ 8         ความหายนะ อัตราการตาย การฆาตกรรม
เรือนที่ 9         ศาล การตุลาการ พระศาสนา การค้า และกิจการเกี่ยวกับอาณานิคม อำนาจ ทางวิทยาการ การส่งออก
เรือนที่10        พระราชา   รัฐบาล อำนาจการปกครองต่าง ๆ
เรือนที่ 11       รัฐสภา สภาผู้แทนในสภา การออกกฎหมาย
เรือนที่ 12       เรือนจำ สถานฝึกอาชีพ โรงพยาบาล อาชญากรรม การฆาตกรรม ความผิดทางอาญา ศัตรูลึกลับต่าง ๆ


เป็นหลักการสำคัญและใช้เสมอในการอ่านดวงชะตาโดยทฤษฎีเรือนชะตามีดังนี้
เรือนเกณฑ์
เป็นเรือนที่สำคัญที่สุดในเรือนชะตา และเทียบได้กับจรราศี ได้แก่ เรือนที่ 1 4 7 10 ที่ว่าสำคัญเพราะมีลักษณะเป็น จุดเปลี่ยน อันหนึ่งทำนองเดียวกับราศีเมษ กรกฏ ตุลย์ มังกร อันเป็นจุดเปลี่ยนของธรรมชาติในรอบปีเมื่ออาทิตย์โคจรถึงจุดทั้ง 4 นี้ ดาวพระเคราะห์ที่สถิตในเรือนเกณฑ์จะแสดงอิทธิพลเน้นหนักไปทาง ด้านนอก หรือ ปฏิบัติ เสมอไป ตัวอย่างเช่น อังคารสถิตในเรือนที่ 7 จะมีผลทำให้เจ้าชะตามีอันต้องเข้าไปวุ่นวายกับสังคมอยู่เป็นนิจ คู่ครองเป็นบุคคลแข็งกล้า หากเป็นด้านร้าย มักก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทอุตลุด ดังนี้ เป็นต้น
เรือนกลาง
ได้แก่เรือนที่ 2 5 8 11 อันเทียบได้กับสถิตราศี เรือนชะตาเหล่านี้มีอิทธิพลไปทางที่ก่อให้เกิดความหนักแน่น มีแนวโน้มในการยับยั้งความวู่วามของเรือนเกณฑ์ อันเป็นเรือนที่ 12 ของเรือนตน เช่นราศีพฤษมีแนวโน้มยับยั้งความวู่วามของราศีเมษเป็นต้น หากเป็นโทษจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการพุ่งไปสู่ความสูงส่งของชีวิต
เรือนปลาย
ได้แก่เรือนที่ 3 6 9 12 ซึ่งเทียบได้กับอุภยราศี เรือนชะตาเหล่านี้มีอิทธิพล ไปในทางก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ทางโหราศาสตร์ถือว่า เรือนที่ 3 กับ 9 เป็นเรือนชะตาแห่งปัญญาความฉลาด ดาวพระเคราะห์ที่สถิตในเรือนทั้ง 2 นี้ หากมีสภาพเป็นดาวเด่นในดวงชะตา เช่น มีตำแหน่ง สัมพันธ์ถึง ลัคนา เมอริเดียน หรือจุดเจ้าชะตาอื่น ดาวพระเคราะห์นั้น ๆ จะแสดงอิทธิพลเน้นหนัก ไปทางด้านในหรือทางทฤษฎี อันเป็นคุณสมบัติที่ตรงกันข้าม กับคุณสมบัติของเรือนเกณฑ์ ดังได้กล่าวมาแล้ว ส่วนดาวพระเคราะห์ที่สถิตในเรือนปลายอีก สองเรือนที่เหลือคือเรือนที่ 6 กับ 12 จะแสดงถึงการมีหัวทางด้ายอาชญากรรม ความหมายทางโหราศาสตร์ ของดาวพระเคราะห์ที่โคยเร็ว และโคจรช้า

ความเป็นคู่ ของเรือนชะตา ทั้ง 12 เรือน แบ่งออกได้ดังนี้

     เรือนที่ 1     จะตรงกับ     หรือเป็นคู่กับ     เรือนที่   7
    เรือนที่ 2       "                "                        8
    เรือนที่ 3       "                "                        9
    เรือนที่ 4       "                "                       10
    เรือนที่ 5       "                "                       11
    เรือนที่ 6       "                "                       12

เรือนชะตาแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน

เรือนชะตาที่ใช้ในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์โดยใช้จุดเจ้าชะตา มาทำเป็นเรือนชะตาเพื่อดูรายละเอียดให้มากยิ่งขึ้น

1. เรือนชะตาโลก เป็นเรือนชะตาที่เกิดขึ้นจากการตั้ง จุดกรกฏ ที่ กรกฏ ในดวงชะตา เรือนชะตาโลกจะให้ข่าวสารแก่เรา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจ้าชะตากับบุคคลทั่วไป   ( ใช้แกน 9 -10 ของโปรแกรม Suad หมุนไปที่ตรงกึ่งกลางจุด กรกฏ  )


2. เรือนชะตาเมอริเดียน เกิดจากการตั้ง จุดกรกฏ ที่จุดเมอริเดียนในพื้นดวงชะตา เรือนชะตาเมอริเดียน
นี้ เป็นเรือนชะตา ที่สำคัญที่สุด ใช้ประโยชน์สำหรับอ่านคุณภาพทางด้านจิต ( ใช้แกน 9 -10 ของโปรแกรม Suad หมุนไปที่ตรงจุด M ในพื้นดวง  )

3. เรือนชะตาลัคนา เป็นเรือนชะตาที่เกิดจากการตั้ง จุด ตุลย์ ของจานหมุนที่ ลัคนา ในดวงชะตา เรือนชะตา ลัคนา จะให้ข่าวสารแก่เราทางด้านที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของเจ้าชะตา กับ สิ่งแวดแวดล้อม เช่นข่าวสารเกี่ยวกับ
ผู้คุ้นเคย ญาติสนิท ฯลฯ เป็นต้น( ใช้แกน 1 -12 ของโปรแกรม Suad หมุนไปที่ตรงจุด A ในพื้นดวง  )

4. เรือนชะตาอาทิตย์ เป็นเรือนชะตาที่เกิดจากการตั้ง จุดมังกร ในจานคำนวณที่ อาทิตย์ ในดวงชะตา สำหรับในดวงชะตาจรประจำวัน เรือนชะตาอาทิตย์นี้ จะให้ข่าวสาร สำหรับวันนั้น ๆ
( ใช้แกน 3 - 4 ของโปรแกรม Suad หมุนไปที่ตรงจุดอาทิตย์ ในพื้นดวง  )

5. เรือนชะตาจันทร์ เกิดขึ้นโดยวิธีการตั้ง จุดกรกฏ ที่ตำแหน่งของจันทร์ ในดวงชะตา เรือนชะตา
จันทร์ จะให้ข่าวสารแก่เราในเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลเพศหญิง ในดวงชะตาหญิง จะบอกเรื่องราวที่เกี่ยวกับ
กายสังขารของเจ้าชะตาด้วย โดยทั่วไปจะบอกถึงการทำงานของมันสมองของมนุษย์ สำหรับเหตุการณ์ประจำวันในวันหนึ่ง ๆ นั้นเรือนชะตาจันทร์ จะให้ข่าวสารปรากฏการณ์ภายในชั่วโมงต่าง ๆ ( ใช้แกน 9 - 10 ของโปรแกรม Suad หมุนไปที่ตรงจุดจันทร์ ในพื้นดวง  )

6. เรือนชะตาราหู เกิดขึ้นโดยวิธีตั้ง จุด ตุลย์ ที่ตำแหน่งราหูในดวงชะตา เรือนชะตาราหู จะให้ข่าวสารเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์โดยทั่ว ๆ ไป
ของเจ้าชะตา ( ใช้แกน 1 - 12 ของโปรแกรม Suad หมุนไปที่ตรงราหู (Node) ในพื้นดวง  )

ส่วนใหญ่การพยากรณ์โดยเรือนชะตาแบบยูเรเนียน จะใช้จุดเจ้าชะตาสำคัญมาทำเป็นเรือนชะตา เพื่ออ่านความเป็นไปของชีวิตของ แต่ละคนได้อย่างละเอียด และยังมีเรือนชะตาดาวทั่ว ๆ ไปอีก โดยสามารถนำดาวทั้งหมดมาตั้งทำเป็นเรือนชะตาได้ ซึ่งจะอธิบายในโอกาสต่อไป