การดูว่าเรื่องคู่ครอง

การดูเรื่องคู่ครองนั้น เราต้องตั้งดวงขึ้นมาสองดวงดวงแรกเป็นดวงผู้ชายอยู่ในวงใน ส่วนดวงสตรีจะอยู่วงนอกให้ใช้ Ctrl-s และใส่วันเดือนปีเกิดของอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไป วงนอกก็จะเป็นพื้นดวงของสตรีผู้ที่เราต้องการดูว่าจะเหมาะสมกับเราหรือไม่ จากนั้นให้ให้ลุกศรไปจี้ที่ดาวเสาร์ของสตรี หรือวงนอกว่าทำมุมกับจุดเจ้าชะตาของวงในหรือไม่หรือทำมุมถึงดาวศุกร์หรือไม่ ถ้าทำมุมถึงก็จะแปลได้ว่าดวงทั้งสองดวงนั้นไม่เหมาะกันแล้ว ถ้าดาวร้ายของวงนอกมาทำมุมกับจุดเจ้าชะตาในวงในมาก ๆ ก็จะส่งผลให้ดวงทั้งสองดวงนั้นไม่เหมาะสมกันอย่างยิ่ง แต่ในทางกลับกันถ้าดาวดี ๆ วงนอกเข้ามาทำมุมกับจุดเจ้าชะตาวงในหรือดาวดี ๆ แล้ว ดวงทั้งสองคนนั้นเหมาะสมกันดีหรือสามารถอยู่ร่วมกันได้ เราสามารถใช้ดวงคู่นี้ดูเรื่องอะไรก็ได้เช่นว่าสิ่งที่เราซื้อมาและมีวันเดือนปีเกิดอยู่เช่นรถยนต์ที่ซื้อมา เหมาะสมกับเราหรือไม่ก็สามารถทำได้เช่นกันโดยดูวันรถออกจากอู่มาทาบกับดวงของเราเป็นต้น แต่ก่อนอื่นท่านควรจะอ่านพื้นดวงของแต่ละคนก่อนว่าจุดดีจุดด้อยเค้าอยู่ตรงไหนเวลามาผสมกันจะง่ายต่อการตีความออกมา เช่นดาวศุกร์ของฝ่ายชายเสียอยู่แล้ว เช่นดาวศุกร์ /เนปจูน ศุกร์/เสาร์ หรือ ศุกร์/ฮาเดส จะบอกได้ว่าความรักของฝ่ายชายเสีย เราจับคู่ก็อาจต้องดูตรงจุดนี้ด้วยว่าเมื่อดาวอีกฝ่ายหนึ่งเสียแล้วควรจะเป็นคู่ครองกันหรือไม่ ถึงแม้ว่าดาวดี ๆ ของฝ่ายหญิงมาถึงจุดเจ้าชะตาชาย แต่ฝ่ายชายดาวในพื้นดวงเสียอยู่แล้วก็ไม่นิยมให้แต่งงานกันเพราะฝ่ายชายจะทำเรื่องเสียหายเกิดขึ้นด้วย ในทำนองกลับกันถ้าดาวฝ่ายหญิงเสียด้วยก็จะออกในทำนองเดียวกันกับดวงผู้ชาย เช่นดวงฝ่ายหญิงดาวศุกร์เสีย เช่นศุกร์/ฮาเดส ถึงจันทร์ ถ้าแต่งงานไปก็จะทำให้ฝ่ายหญิงก็ต้องเลิกลากับฝ่ายชายไปเพราะความไม่จริงใจต่อฝ่ายชาย หรือจะไปมีคนใหม่ เป็นต้น