จุดสะท้อนดาว
เป็นจุดข้อดีของโหราศาสตร์ยุเรเนียน คือสามารถทำให้ทำทราบรายละเอียดของพื้นดวงชะตาได้มากขึ้นได้หลายแง่มุมของเจ้าชะตานั้น ๆ คือดูได้ละเอียดยิ่งขึ้นกว่าดาวโดด หลักการสะท้อนของโปรแกรม suad เราจะสะท้อนแกนกรกฏ หลักการสะท้อน มุมตกเท่ากับมุมสะท้อน วิธีใช้คือไป view และเลื่อนแถบลงมาที่ Reflect ก็จะเข้าเมนูของเรื่องจุดสะท้อนในเมนูนี้มีให้เลือกอีกว่าจะสะท้อนเฉพาะจุดเจ้าชะตา หรือ ดาวทั้งหมด เราสามารถเลือกได้ ถ้าท่านมีความสามารถดีพอแล้วให้เลือก All Planets ก็จะปรากฏดาวสะท้อนเป็นสีเขียนออกมาอีกชุดหนึ่งการอ่านก็เหมือนกับดาวจริงทุกประการเพียงแต่ท่านจะงง อยู่ว่ามันมีดาวมากอ่านลำบากหรือดูยากขึ้นแต่จริง ๆ แล้ว เราจะเลือกดูเฉพาะจุดที่ต้องการทราบถ้าเราวัดมุมดาวสะท้อนมันทำมุมถึง จุด หรือตำแหน่ง อะไรมันก็ส่งผลถึงดาวจริงดวงนั้นดวง เช่นพบว่าอาทิตย์สะท้อนทำมุมถึงดาวเนปจูน ดาวเนปจูนตัวนั้นก็ส่งผลถึงอาทิตย์กำหนดด้วย ดาวสะท้อนจริง ๆ แล้วก็คือเงาของดาวนั่นเอง เมื่อมีอะไรทำมุมถึงเงาดาวก็จะถึงตัวจริงของดาวดวงนั้นด้วย ทั้งจุดศูนยรังสี จุดอิทธิพล ที่เราตั้งขึ้น รวมถึงโค้งฯด้วย แต่บางตำราก็จะสะท้อนแกนเมษก็ใช้ได้เหมือนกันผลเหมือนกันแต่เราก็ควรเช็คการสะท้อนทั้งแกนกรกฏและแกนเมษกันไว้ด้วยก็จะเป็นการดีให้ละเอียดยิ่งขึ้น การดูหลักการสะท้อนแกนเมษ วงใน ให้กด F4 แล้วใช่ตัวแปรดังนี้ 1= - po คือใช่เครื่องหมาย – หน้าชื่อดาวที่ต้องการทำจุดสะท้อนแกนเมษเราก็จะได้จุดสะท้อนแกนเมษซึ่งโปรแกรม suda ไม่ได้ทำเมนูไว้ให้แต่ท่านสามารถสร้างขึ้นมาเองได้โดยเลือกดูดาวที่สำคัญที่คิดว่าเราจะตรวจดูก็เป็นการเพียงพอไม่ต้องทำหมด เพราะโปรแกรมจะทำจุดสมมุติได้ 6 จุดเท่านั้นข้อดีอีกประการหนึ่งของจุดสะท้อนคือเราสามารถอ่านจุดเจ้าชะตาสะท้อนในราศีต่าง ๆ ได้ และเราจะทราบรายละเอียดของอุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตาได้หลายด้าน โดยอ่าน ที่ อาทิตย์ จันทร์ ลัคนา ราหู เมริเดียน เป็นหลัก หรือดูดาวดี ๆ หรือดาวร้าย ๆ ว่าอยู่ในราศีอะไรเค้าก็จะเป็นโรคหรือส่งผลถึงราศีนั้นไปด้วยอีกมุมหนึ่ง บางท่านก็เล่นจุดสะท้อนดาวจรด้วย โปรแกรมเราก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ท่านต้องมีความชำนาญมากพอตัวแล้วถึงจะเล่นจุดสะท้อนดาวจรได้ ค่อยค้างจะยากสักนิดแต่ไม่ยากเกินไป ในบางครั้งจุด ศูนย์รังสี และจุดอิทธิพลที่เราตั้งขึ้นมาไม่ถึงจุดเจ้าชะตาอะไรเลย แต่ก็อาจไปถึงจุดเจ้าชะตาสะท้อน แกน เมษ หรือจุดสะท้อนดาวจรก็เป็นไปได้เช่นกัน