การตรวจสอบพื้นดวงชะตา

สิ่งที่ทุกคนคัดค้านไม่ได้ก็คือ ชีวิตจริง จะต้องเป็นไปตามที่อ่านได้จากพื้นดวงชะตา ทั้งด้านอุปนิสัย

และความเป็นมาของชีวิต ( ตามวิธีการพยากรณ์จร ) หากปรากฏว่า มิได้เป็นไปดังที่ตรวจสอบ กล่าวคือ ไม่ปรากฏว่ามีความสอดคล้องกันเลย ระหว่าชีวิตจริงกับสิ่งที่ตรวจสอบจากดวงชะตา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ท่านสันนิษฐานว่า ดวงชะตานั้นไม่ใช่ดวงชะตาของเขา เอาไว้ก่อน หรืออย่าไปเชื่อตามคำบอกกล่าวของเขา จงเชื่อในดาวที่พื้นดวง

วิธีสอบพื้นดวงชะตา ในกรณีสามารถที่จะพูดคุยกับเจ้าชะตาโดยตรง ควรปฏิบัติตามลำดับดังนี้

1. ตั้งลูกศรของจานที่จุด AR แล้วตรวจปัจจัยต่าง ๆ เช่น ดาวโดด พระเคราะห์สนธิ จุด สะท้อนที่สำคัญโดยเลือกที่แรงที่สุดสอบดวงชะตาดู ว่าเจ้าชะตาเขาเป็นไปตามคำพยากรณ์ในคัมภีร์หรือไม่

ตัวอย่างเช่น

AR = MA = UR ( มุม 0 หรือ 180 หรือ 45 หรือ 90 )

เจ้าชะตาต้องเป็นบุคคลกล้าหาญ ( MA ) ขี้โมโหโทโส มักสร้างความวุ่นวายอยู่เนือง ๆ

( MA/UR ) อาจได้รับบาดเจ็บบ่อย ๆ ( AR/MA ) มีเหตุการณ์ฉับพลันเกิดขึ้นอยู่เนือง

หากปรากฏว่า ไม่เป็นไปตามนี้ ก็แสดงว่า ดวงชะตาไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของเขา ซึ่งจำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยกันต่อไป

2. ตั้งลูกศรของจานคำนวณที่ ราหู แล้วตรวจทำการตรวจดาวปัจจัยต่าง ๆ เช่น ดาวโดด พระเคราะห์สนธิ จุด สะท้อนที่สำคัญ โดยเลือกที่แรงที่สุดและมีความคามหมายชัดเจนที่สุด ว่าเขาเป็นบุคคลตามคำแปลในคัมภีร์ หรือไม่ ในกรณีที่หา

ไม่ได้ ก็ทำการ สำรวจจุดอื่น ๆ กันต่อไป ไม่บังคับ

ตัวอย่างเช่น

NO = CU = ZE ( มุม 0 หรือ 180 หรือ 45 หรือ 90 )

แสดงว่า เจ้าชะตามีชีวิตพัวพันกับสมาคมหรือหมู่คณะ หรือมีพันทะกับงานช่างศิลปต่าง ๆ

3. ตั้งลูกศรของจานที่ SU แล้วทำการตรวจปัจจัยต่าง ๆ เช่น ดาวโดด พระเคราะห์ สนธิ จุด สะท้อนที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น

SU = UR = JU/PL

แสดงว่า หากเจ้าชะตาเป็นชาย เขาก็จะมีชีวิตอยู่อย่างผู้ประสบความสำเร็จ กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างฉับพลันทันทีทันใดหรืออย่างคาดไม่ถึงปัจจัย UR=JU/PL คือการตื่นเต้นพร้อมกับมีโชคจากการเปลี่ยนแปลง หากในกรณีที่เป็นเจ้าชะตาหญิง สามีหรือบิดา หรือญาติที่เป็นชายของเขา จะต้องเป็นบุคคลในทำนองนี้

4. ตั้งลูกศรของจานที่ MO แล้วทำการตรวจปัจจัยต่าง ๆ เช่น ดาวโดด พระเคราะห์สนธิ จุดสะท้อนที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น

MO = SA = UR

แสดงว่าหากเจ้าชะตาเป็นหญิงเขาก็จะเป็นบุคคลที่มักต้องจากที่อาศัยอยู่เป็นประจำ อารมณ์ไม่แจ่มใส มักชอบเก็บกด หากเจ้าชะตาเป็นชาย ก็จะเป็นผู้ที่มีอารมณ์หงุดหงิด มีแต่ความ

ทุกข์ พลัดพรากจากญาติที่เป็นหญิง หรือภรรยา

    1. ให้ทำการตรวจ MC และ AS ดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วย

ตัวอย่างเช่น

MC = MA = แสดงว่าเจ้าชะตาเป็นบุคคลมีความกระตือรือร้น ระวังระไว หรืออีก นัยหนึ่งก็คือ เป็นคนที่ชอบขวนขวายอยู่เสมอ

AS = JU/KR = แสดงว่าเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับบุคคลชั้นสูง แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะเป็นบุคคลชั้นสูงด้วย เช่นมีเพื่อนฝูงเป็นข้าราชการชั้นสูง ถ้าตรงตามนี้ก็อาจสรุปได้ว่าลัคนา ได้สถิตอยู่ที่ตรงนี้จริงอนึ่ง เนื่องจาก ลัคนา กับ เมอริเดียน นั้น มีความสัมพันธ์กันโดยทางการคำนวณ ดังนั้นเมื่อจุดหนึ่งจุดใดสอดคล้องกับชีวิตจริงของเจ้าชะตา อีกจุดหนึ่งที่เหลือก็ย่อยจะต้องสอดคล้องไปด้วยโดย อัตโนมัติ จะไม่ตรงก็จะไม่ตรงทั้งสองจุดด้วย เพราะสองจุดนี้จะทำมุม ฉาก กันเสมอตามระยะการโคจรของทั้งสองจุดเสมอ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลการแปลให้อยู่ เพียงแง่มุมเดียว คือไม่แปลงได้หลาอย่างจะทำให้ท่านสับสนในการให้การพยากรณ์ชะตานั้นได้ ควรตีมุมให้แคบ ๆ และท่านจะได้คำตอบที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ผู้พยากรณ์จะต้องระลึกอยู่เสมอ เมื่อมีการพยากรณ์เกี่ยวกับ จันทร์ และ

เมอริเดียน ว่า

กำลังตกเป็นเป้าของความหลอกหลวงจากสิ่งที่เห็นได้จากภายนอก และบุคลิกภาพของเจ้าชะตาอยู่

ตลอดเวลา ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะ สิ่งที่อ่านได้จาก จันทร์ หรือ เมอริเดียน นั้น เป็นสิ่งที่อยู่ ทางด้าน ในของบุคคล ซึ่งเจ้าชะตามักไม่ยอมที่จะเปิดเผยหรือเอาความลับของตนมาตีแผ่ได้ง่าย ๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือทางด้านร้ายก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น คนที่ชอบฟังเพลงในจังหวะเร็ว ๆ มิได้หมายความว่าเขาจะเป็นใจร้อนเสมอไป เช่นเดียวกับบุคคลที่ชอบฟังเพลงเย็น ๆ ก็มิได้ใจเย็นเสมอไป เราจะพบอยู่บ่อย ๆ เสียด้วยซ้ำที่ คนใจร้อนมักชอบที่จะฟังเพลง เย็น ๆ ใจเย็นชอบตรงกันข้ามก็ได้จึงเห็นได้ว่า การมองบุคคลเพียงภายนอกนั้น จะเองข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาผลของการ พยากรณ์จากดวงชะตา โดยตรง ไม่ได้ แต่จะต้องมีการกลั่นกรองโดยอาศัย จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห์หรือความรู้อื่น ๆ เสียชั้นหนึ่งก่อน เสมอไป