การพยากรณ์ รายเดือน

มีเท็คนิคสำคัญอยู่ที่ การใช้ดวงชะตาจร ซึ่งนิยมใช้กันดังนี้

ในการพยากรณ์เหตุการรายเดือนที่นิยมกันและใช้กันมากคือ

  1. ดวง วันอมาวสี ( New Moon ) คือแรม 15 ค่ำ ของทุกเดือน ถึง New Moon ต่อไป
  2. ดวง New Moon นี้ จะบอกเหตุการณ์ว่าเดือนนี้จะมีเรื่องที่เราต้องการทราบเกิดขึ้นหรือไม่

    ให้ดูที่ตำแหน่งดวงจันทร์ทับกับดวงอาทิตย์ เป็นจุดตั้ง และดูว่า เรื่องที่เราต้องการค้นหา

    เช่น ดาวโดด ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล ฯลฯ มาทำมุมถึงจุด นี้หรือไม่ ซึ่งในโปรแกรมจะมีเมนูให้กด

    ที่ New Moon เราก็จะได้ตำแหน่ง พร้อมทั้งปรับเวลามาเป็นประเทศไทยได้เลย ถ้าเปิดในปฏิทิน Raphae*s เราจะต้อง บวก 7 เพื่อให้เป็นเวลาทางตะวันออกเสียก่อนถึงจะนำมาใช้ได้

  3. ดวง วันปูรณมี ( Full Moon ) คือขึ้น 15 ค่ำ ของทุกเดือน ถึง Full moon ต่อไป

ดวง Full Moon นี้ ใช้สำหรับหาเหตุการณ์รายเดือน เหมือนกัน โดยใช้จุดดวงจันทร์ เป็นตัวกำหนดว่า

มีดวง หรือปัจจัย ที่เราต้องการทราบทำมุม หรือเข้าเรือนชะตาอะไรบ้าง ถ้าไม่เข้ามุม หรือเข้าเรือนที่ต้องการ

ก็อาจยังไม่เกิดในเดือนนี้ ให้ทำการตรวจเช็คต่อไป ว่าเดือนไหนจะทำมุมหรือเข้าเรือนที่แรง ๆ ก็น่าจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ที่เราต้องการทราบ

หลักในการพยาการณ์เหตุการณ์รายเดือนนี้ ทั้ง New Moon และ Full Moon ท่านสามารถเลือกใช้ได้

ว่าอย่างไหนจะให้ความรุนแรงกว่ากัน ควรจะทำการทดสอบให้บ่อย ๆ จะเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ส่วนมากจะ

ดูดวง New Moon มากกว่า ทั้งด้านดี และด้านร้าย เพราะมีผลที่เด็ดขาดในการให้คำพยากรณ์มากกว่า

ส่วน Full Moon ก็ใช้ได้เหมือนกัน

หลังจากเราทราบว่าเดือนไหนจะเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องการทราบ เราก็เริ่มหาวันให้แคบคงไป

โดยดูที่จันทร์ย้ายราศี หรือ ให้ดูที่ First Quarter และ Last Quarter ซึ่งจะได้วันที่แคบลงไปจาก 28 วัน

นี้จะเกิดอะไรขึ้น ก็อาจจะลดลงไปเหลือ ประมาณ 8 วัน ซึ่งเราก็จะต้องจุด First และ Last Quarter

ว่าทำมุมถึงจุดที่เราตั้งขึ้นมาหรือไม่ บางครั้งเราอาจดูให้แคบลงไปอีก คือดวงจันทร์ย้ายราศี ว่าตรงกับ

จุดที่เราที่การทราบหรือไม่ เราก็จะได้วันแคบลงไป เหลือ 3 วัน โดยประมาท

ในบางโอกาสนักพยากรณ์บางท่านก็ให้ดวง อาทิตย์ย้ายราศีเป็นตัวดูเหตุการณ์รายเดือนก็ได้

เราก็จะทราบวันที่แคบลงมาจากอาทิตย์ย้ายราศี จากเดือนนี้ไปถึงเดือนหน้า โดยไปวัดมุม ณ. จุด

ตำแหน่งที่อาทิตย์เข้าจุดราศีต่าง ๆ ว่าจะทำมุมแรง ๆ ถึงจุดที่เรากำหนดขึ้นมาหรือไม่

การอ่านให้อ่านดาววงนอก เป็นเหตุการณ์ 28 วัน 30 วัน หรือ 3 วัน ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้เลย

แต่ตรงจุดนี้มีข้อแนะนำให้มีความอดทน บางครั้งอาจหา New Moon ไม่พบ แต่อาจไปพบ ที่ Full Moon

ก็เป็นไปได้ รวมถึงดวงต่าง ๆ ก็กล่าวมา ตรงจุดนี้นักศึกษาควรให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาเกิดของผู้ดู

ด้วยบางครั้งเวลาที่ไม่ตรงอาจทำให้การพยากรณ์ไม่ตรงมาวันที่กำหนดไว้ได้ เหมือนกัน ตามที่ข้าพเจ้าได้

พบมา แต่จะไปเกิด เร็ว หรือ ช้ากว่า ที่เรากำหนดเอาไว้ ถ้าเป็นอย่างนี้ แนะนำให้ตรงสอบเวลาเกิดอีกครั้ง

และถ้าเป็นไปได้ควรปรับเวลาเกิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นเหตุการณ์ที่