ศูนย์รังสี
การงาน
AR/MA การงาน อิทธิพลของธรรมชาติ การบาดเจ็บ

MA/CU กลุ่มการงาน การแต่งงาน คู่สมรส กิจกรรมทางศิลป

AS/CU ผู้ถือหุ้นของบริษัทห้างร้านหนึ่ง

SU/MA บุคคลเพศชาย สามี ชายผู้มีความแข็งขยัน ทหาร

SU/CU การรวมกันทางกาย สมาชิกของสมาคมหนึ่ง หมู่คณะทางศิลป

บุตร

MA/JU สร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่าง,ผลิต การขยายพันธุ์ การมีครรภ์ บุตร ลูกผล

ความรัก

MC/VE ความรู้สึกชอบพอ ความรู้สึกทางด้านรักใคร่ ความปรารถนาของเจ้าชะตาเสน่ห์ของเจ้าชะตา

SU/VE ร่างกายอันสวยงาม ชายที่กำลังมีความรัก วัยเด็ก

MO/VE ความรู้สึก ความรัก สตรีที่กำลังมีความรัก ชั่วโมงแห่งความรัก ความเป็นแม่ การมีครรภ์

NO/VE ความสัมพันธ์ทางความรักด้านส่วนตัว

SU/MO บุรุษกับสตรีหรือสามีภรรยา การสมรส บิดามารดา มิตรภาพในรอบวัน (วันและชั่วโมง)

เพื่อนร่วมงาม

NO/CU การรวมตัวกันหรือการติดต่อกันในด้านผลประโยชน์ การก่อตั้งสมาคม

ชื่อเสียง

SU/AP ดิ้นรนไปสู่ความไพศาลทังทางกายและทางจิต ประสบความสำเร็จ

ภรรยา

MO/MA สติ มันสมองอันว่องไว กระบวนการทำงานของมันสมอง การกระทำตามอำเภอใจ สตรีคนรัก ภรรยา

MO/CU เจ้าสาว ภรรยา แม่ยาย ชั่วโมงว่าง การก่อเป็นรูป การสมาคม สถานลีลาศ(คลับ)

MA/VE ปลุกหรือถูกปลุกให้เกิดความรู้สึกทางเพศ

MO/ME เด็กสาว หญิงสาว หลายชั่วโมง เวลาทำงาน ยานพาหนะ

โชค

SU/JU มีโชคลาภเพราะสตรี เข้ากับสตรีได้

JU/KR โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐีใหญ่และของผู้อำนวยการที่ประสบความสำเร็จ

JU/AP โชคมหาศาล ความสำเร็จ เกียรติยศชื่อเสียง ประสบการณ์ที่มีโชค

JU/VU อำนาจเงินหรืออำนาจการเงิน

การเดินทาง

ME/SA วิทยากร,ความคิดทางปรัชญา การพิเคราะห์ ทำการพิจารณา ความสามารถในการตัดสินใจ การเดินทางไกล 

ทั่วไป

MA/AD ก้อนแร่ ก้อนหิน

MO/SA พลัดพรากหรือมีทุกข์ แม่หม้าย ชั่วโมงแห่งความเปล่าเปลี่ยว ชั่วโมงตอนเย็น

SA/HA การว่างงานหรือความเจ็บป่วยที่รุนแรงและยาวนาน ศัตรู ความเป็นศัตรู

MC/JU ความสุขใจ

MC/MO อิทธิพลทางจิตของบุคคลเพศหญิง อารมณ์ของเจ้าชะตา

JU/PO ความฉลาดสติ โชคทางปัญญา ความถูกต้อง

JU/AP มีโชคในวิทยาการ เงินที่ได้จากการค้าหรือกฏหมาย เงินทุน เงินทุนก้อนใหญ่เงินจำนวน

เงินจำนวนมหาศาล เงินที่ใช้ในการหมุนเวียน

UR/HA หายที่น่าตื่นเต้นตกใจ อุบัติเหตุ ฆาตกรรม ความโหดร้ายของสงคราม

AR/PO ปัญญา แนวความคิด วิญญาณ

ย้ายบ้าน

JU/SA อาคารบ้านเรือน การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

AS/SA บุคคลอื่นจากไป อยู่ตัวคนเดียว

AS/PL การเปลี่ยนแปลงในสถานที่นั้นหรือการย้ายที่อยู่,หรือการเปลี่ยนแปลงการคบหาสมาคม

เลื่อนยศ

SU/KR บิดา บุรุษเจ้าบ้าน เป็นผู้บังคับบัญชา ความสามารถทางกาย เสรีภาพ อำนาจรัฐ

ทะเลาะ

ME/MA ความคิดอันรุนแรง การกระทำที่ลุกลนหรือรุนแรง ความชั่วร้าย ความคิดกระด้างกระเดื่อง

ME/AD ความสิ้นสุดของอาการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง การเจรจาต่อรองที่ไม่มีการลดราวาศอก

ความซื่อ

ME/KR ปัญญาความคิดอันสูงส่ง ลักษณะความคิดอันสูงส่ง ความคิดสูงส่ง ความคิดสูง

โกหก คิดร้าย

ME/NE ญาณสังหรณ์ ความเพ้อฝัน ความคิดฝัน ความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน

ME/AD การใช้ความคิดอย่างจริงจังหรือภายในวงจำกัด ความอุตสาหะพยายามในการคิด

การเจ็บป่วย

MA/NE การไม่ยอมรับ การปฏิเสธ การทำลายล้าง การทำลาย การติดเชื้อ

NE/HA การเน่าเปื่อย น้ำ วินาศภัยเกี่ยวกับน้ำ การรวมน้ำ การขาดอากาศ

SA/HA การสูญเสียอย่างหนัก คุกตะราง โรคระบาด,จำกัดเนื่องจากความเจ็บป่วย ความเคยชินอัน

SA/NE โรคระบาด สภาพที่เรื้อรัง

อุบัติเหตุ

UR/HA หายที่น่าตื่นเต้นตกใจ อุบัติเหตุ ฆาตกรรม ความโหดร้ายของสงคราม

MA/UR เหตุการณ์ฉับพลัน กระทำการด้วยความตื่นเต้น ปฏิบัติการที่เข้มแข็ง การบาดเจ็บ

MA/SA การป่วยหนักหรือเรื่องร้ายแรง การหยุดชะงัก การพลัดพรากโดยถูกบังคับ

SA/UR การทะเลาะวิวาท การพลัดพรากโดยฉับพลัน การลาจากกัน หรือถึงแก่กรรม

MA/HA การกระทำอันต่ำช้า การจู่โจม ฆาตกรรม การสังหาร การถึงแก่ กรรมที่ผิดปกติวิสัย

ร่างทรง

MO/NE หลับ ฝัน อยู่ในห้วงแห่งความฝัน หลับใน สติไม่สมบูรณ์ มันสมองที่มีความไวต่อการรับ

MO/PO สิ่งที่อยู่ทางด้านใน อิทธิพลของปัญญาที่มีจิต

ปัญญาทั้งหลาย เป็นสื่อกลาง

MC/PO แสงทองแสงธรรมในมนุษย์

SU/PO วิญญาณของเจ้าชะตา ปัญญาของกายสังขารนั้น กายสังขารที่มีวิญญาณหรือกายทิพย์
จุดอิทธิพล
โชคลาภทั่วไป

JU+AP-SU วันมหาสิทธิโชค มีโชคลาภมหาศาลอยู่ในกำมือ เป็นบุคคลที่มีโชคในทางวิทยาการ

MC+AS-JU โชคลาภทางด้านอาชีพการงาน ยินดีปรีดาร่วมกับผู้อื่น

MC+MO-JU มีอารมณ์ที่เป็นโชค ผู้มีอารมณ์ดี ชั่วโมงแห่งโชคลาภร่วมกับสตรี คลอดบุตร

MC+NO-JU โชคลาภเพราะเป็นผู้มีความสัมพันธ์มาก,เป็นสุขใจเพราะเหตุดังกล่าว

MC+ME-JU ดีใจ คิดถึงโชคลาภและความสำเร็จ มีหวัง นึกกระหยิ่มอยู่ในใจ

MC+VE-JU เป็นสุขใจในความรัก ความหวังที่เป็นโชคลาภ สมความปรารถนา

MC+JU-NO มีความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวกันดี,มีโชคลาภจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

MC+JU-MA โชคลาภจากกิจกรรมของตนเอง ยินดีปรีดาต่อการแสดงความรักหรือการหมั้น

MC+JU-UR โชคลาภเกิดขึ้นโดยฉับพลัน

MC+JU-PL ดีใจเพราะมีความเพิ่มพูนในโชคลาภ,มีพัฒนาการในสิ่งต่าง ๆ

MC+JU-CU มีความสุขในสมาคม สุขสะบายในชีวิตสมรส โชคลาภจากศิลป

MC+JU-AP โชคลาภหรือเงินทองซึ่งมาจากวิทยาการหรือการค้า แผ่ไพศาลออกไปอย่างมีโชคลาภ

MC+JU-AD โชคลาภจากทรัพย์ในดินหรือจากสิ่งที่เกี่ยวกับดิน โชคลาภเพราะการพักผ่อน

MC+JU-PO ความสุขทางธรรม โชคลาภเพราะการมีเหตุมีผล

MC+SA-JU ย้ายภูมิลำเนา ถอยในโชคลาภ การพลัดพรากที่ก่อให้เกิดความสุข หมดภาระ

MC+UR-JU ดีใจในทันทีทันใดเพราะโชคลาภ

MC+NE-JU โชคลาภที่เพ้อฝัน ฝันหวาน แสร้างทำเป็นว่ามีโชค คนโกงเงิน นักเก็งกำไร

MC+PL-JU พัฒนาการทางด้านจิตปัญญาที่ก่อให้เกิดโชคลาภ

MC+CU-JU มีโชคลาภและสุขสะบายเพราะการสมรส, หมู่คณะหรือศิลป

MC+AP-JU ประสบการณ์ที่เป็นโชค โชคลาภและความสำเร็จทางด้านการค้าหรือทางวิทยาการ

MC+AD-JU ไม่ยินดีและเฉยเฉยต่อโชคลาภต่าง ๆ มีโชคลาภในที่ดินหรือทรัพยากรจากดิน

MC+PO-JU ปัญญาความสามารถที่ก่อให้เกิดโชคลาภ แสวงหาความพึงพอใจทางปัญญา

AR+AR-JU โชคลาภ ความพอใจ ทรัพย์สมบัติ เงินทอง

AR+MO-JU สตรีผู้มีโชคลาภ ประชาชนผู้มีโชคลาภ

AR+MA-JU การกระทำที่เป็นโชคลาภ

AR+JU-MC ความสงบสุข ความสุขใจของเจ้าชะตา มีโชคลาภ

AR+JU-MO โชคลาภของสตรีหรือของสาธารณชน ชั่วโมงแห่งโชคลาภ

AR+JU-NO โชคลาภเพราะการติดต่อ

AR+JU-SA โชคลาภทางเกษตรกรรม โชคลาภเพราะการพลัดพราก

AR+JU-UR โชคลาภเกิดขึ้นโดยฉับพลัน เพิ่มพูนในทรัพย์สมบัติ

AR+JU-ZE โชคลาภจากการกระทำ การประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดโชคลาภ

AR+JU-KR โชคลาภเพราะบิดา,หัวหน้าหรือเพราะผู้มีอำนาจหน้าที่

AR+JU-AP โชคลาภและความเจริญทางด้านการค้าและการ อุตสาหกรรม โชคลาภซึ่งขยายวงออกไป

AR+UR-JU โชคลาภเกิดขึ้นโดยฉับพลัน เพิ่มพูนในทรัพย์สมบัติ

AR+AP-JU โชคดีหลายครั้งในเวลาเดียวกัน โชคลาภมหาศาล วิชาการเงิน

AR+VU-JU โชคลาภอย่างเป็นล่ำเป็นสัน อำนาจเพราะทรัพย์สมบัติ อำนาจเงิน

AR+PO-JU ความรู้แจ้งที่เป็นโชคลาภ ความเข้าใจ ฉลาด

SU+VE-JU กายสังขารซึ่งมีชีวิตชีวาเพราะสดชื่นในความรัก โชคลาภของบุคคลเพศชายผู้กำลังมีรัก

SU+MA-JU บุรุษผู้มีความสุขหรือมีโชคลาภในกิจกรรมของเขา ชายคู่หมั้น ผู้ชนะ

SU+JU-NO เริ่มมีโชคทางกาย การติดต่อที่เป็นโชคลาภหรือความสำเร็จ ติดต่อกับคนร่ำรวย

SU+JU-PL โชคลาภเกิดขึ้นหรือพัฒนาการอยู่เรื่อยตลอดชีวิต การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ

SU+JU-ZE โชคลาภอยู่ที่การกระทำ ความสามารถดีเพราะพันธุกรรม สืบพันธุ์ดี

SU+JU-KR บิดาผู้มีความสุข โชคลาภจากเจ้าหน้าที่หรือจากสลากกินแบ่ง

SU+JU-AP มีโชคเพราะการค้าหรือวิทยาการ

SU+JU-AD โชคลาภในหรือเพราะความสงบ สิ้นสุดโชคลาภ

SU+UR-JU โชคลาภจากเหตุการณ์ฉับพลันหรือตัดสินใจฉับพลัน ตัดสินใจถูกต้อง มีทางออกที่เป็นโชค

SU+CU-JU การสมรสที่เป็นโชค หมู่คณะที่มีโชคลาภ ร่ำรวยเพราะศิลป

SU+ZE-JU อาสาการงานดี,มีโชคลาภ ผู้นำผู้กระทำการสิ่งใดก็สำเร็จ การร่วมประเวณีซึ่งจะทำให้

ตั้งครรภ์ ถ้า = ฮด การร่วมประเวณีนอกสมรสซึ่งจะทำให้ตั้งครรภ์

SU+AD-JU มีโชคในชนบท ถ้า=ลัค โชคลาภและความสงบในบ้านเกิด

MO+MO-JU สตรีผู้มีโชคลาภและความสุข ชั่วโมงแห่งโชคลาภหรือความสุข

MO+ME-JU เด็กหญิงผู้มีโชคลาภหรือความสุข หญิงสาวผู้มีโชคลาภหรือความสุข

MO+JU-SU ชั่วโมงแห่งความสุขของวันนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขที่หมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน

MO+JU-UR ตื่นเต้นเพราะโชคลาภหรือเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นโชคลาภ อารมณ์เบิกบาน

MO+JU-PL โชคลาภเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ

MO+JU-KR มีโชคลาภหรือความสุขเพราะมีอิสระเสรี การถูกสลากกินแบ่งของภรรยา

NO+JU-ZE ความเจริญเติบโตของครอบครัวในกาลข้างหน้า การสร้างสรรค์ร่วมกันที่มีโชคลาภ

ME+AD-JU สำรวมความคิดทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างจนได้รับความสำเร็จ การสำรวมความคิด

VE+JU-MA การร่วมเพศที่เป็นสุข ความสอดคล้องต้องกัน,ความพึงพอใจและโชคลาภ

VE+JU-PL โชคลาภกำลังเกิดขึ้น,กำลังพัฒนาการ โชคลาภกำลังมา การเปลี่ยนแปลง

VE+JU-CU ความสุขทางความรักในชีวิตสมรส โชคลาภหรือความสุขภายในครอบครัว

VE+CU-AP โชคลาภมหาศาลในชีวิตการสมรสหรือในสมาคม,หรือเพราะการสมาคม

VE+AP-JU โชคลาภและความพอใจอย่างมากมายเพราะความเป็นมิตร,วิทยาการ

VE+AD-JU โชคลาภในวงการขนาดเล็กหรือโชคลาภในการทำสมาธิเพราะความสงบ

MA+JU-SU เปลี่ยนแหวนกัน,การหมั้น การสืบพันธุ์ บุรุษผู้มีโชคลาภและความสำเร็จในกิจการงาน

MA+AP-JU โชคลาภและความสำเร็จในด้านการค้า,หัตถกรรม,อุตสาหะกรรมและหรือวิทยาการ

JU+UR-MC มีความพอใจอยู่กับโชคลาภอันหนึ่ง

JU+UR-SU ความสุขทางกายเกิดขึ้นโดยฉับพลัน โชคลาภเล็กๆน้อยๆ ในวันนั้น บุรุษผู้มีความพอใจ

JU+UR-AS อยู่ร่วมกันอย่างมีโชคลาภหรือความสุขกับผู้อื่น

JU+UR-MO ชั่วโมงแห่งความสุขสันต์หรรษา โชคลาภหรือความสุขซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

JU+UR-NE มีโชคลาภจากสิ่งที่เกี่ยวกับทางไสยศาสตร์หรือจากสิ่งที่มีอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิด

JU+UR-HA โชคลาภจากทรัพย์ในดินหรือจากทรัพยากรธรณี โชคลาภในความชั่วร้าย

JU+UR-ZE โชคดีหรือโชคลาภเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บังคับขู่เข็ญให้เกิดโชคลาภ การค้นพบ

JU+UR-KR โชคลาภของบิดา,ของรัฐหรือจากทางราชการ

JU+UR-AP โชคลาภจากโหราศาสตร์

JU+AD-AR สงบเงียบและสันโดษ โชคโดยทั่วไปถูกจำกัดลง โชคลาภจากวัตถุดิบ

UR+UR-JU เหตุการณ์โชคลาภ

PL+PL-JU พัฒนาการที่มีโชคลาภ

 การถูกทำร้ายและอุบัติเหตุ

AS+MA-SU เป็นผู้ร่วมงานหรือมีผู้ร่วมงาน ถูกตี ถ้า=NE ถูกทำลายล้าง

ถ้า=ซอ ได้รับบาดเจ็บเพราะถูกยิง

AR+UR-MA กระทำโดยไม่ทันได้คิด การกระทำอย่างรีบร้อน อุบัติเหตุหรือการลอบสังหาร

AR+HA-NE โรคติดต่อชนิดร้ายแรง ถ้า=JU มะเร็ง ถ้า=UR อุบัติเหตุทางเรือมีผลทำให้เสียชีวิต

SU+SU-UR สภาพประสาท กายสังขารซึ่งอยู่ในสภาพตึงเครียดหรือตื่นเต้น อุบัติเหตุ

SU+UR-NO การติดต่อทางกายโดยฉับพลัน การพบปะ ตื่นเต้นเพราะการติดต่อทางกาย

SU+UR-MA บาดเจ็บร่างกาย

SU+UR-NE รู้เท่าไม่ถึงการหรือถูกลวง อุบัติเหตุจากแก๊สหรือในอากาศยาน

SU+UR-HA บุรุษผู้ชอบกระทำชั่ว มีส่วนร่วมในกรณีอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม ทหารในแนวหน้า

SU+UR-PO ถ้า = อง/สร ถึงแก่กรรมโดยฉับพลันเพราะอุบัติเหตุหรือโรคชัก

MO+HA-UR กลายเป็นแม่หม้ายเพราะสามีประสบอุบัติเหตุวิตกกังวลโดยฉับพลัน

NO+HA-UR พัวพันกับสิ่งชั่วโดยฉับพลัน อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือฆาตกรรม

NO+HA-NE ติดต่อกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ อันตรายจากการจมน้ำ

MA+UR-MO สตรีผู้ตื่นเต้น อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดของสตรี ผ่าตัดมดลูก

MA+UR-NE การวิวาทหรืออุบัติเหตุซึ่งมีผลถึงตาย

MA+UR-HA ถึงแก่กรรมเพราะอุบัติเหตุ ถ้า=NE ถึงแก่กรรมเพราะถูกลอบทำร้ายหรือบาดเจ็บสาหัส

MA+UR-ZE ถ้า=UR บาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุรถยนต์

MA+NE-UR การทำลายล้าง,อุบัติเหตุ,การลอบสังหารที่อุบัติขึ้นโดยพลัน

MA+NE-UR การทำลายล้าง,อุบัติเหตุ,การลอบสังหารที่อุบัติขึ้นโดยพลัน

MA+NE-CU แตกแยกกันอย่างรุนแรงภายในหมู่คณะหรือสมาคม อุบัติเหตุ หย่าร้าง

UR+UR-SU ผู้ใช้แรงของตน เป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก

UR+UR-AD อุบัติเหตุ รอยแตก,การแตก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

UR+NE-ZE ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์หรือไฟ การระเบิดของแก๊ส การปฏิวัติ ที่สำเร็จ

AD+AD-UR อุบัติเหตุ การพลัดพรากแบบแตกหัก เศษชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกให้ขาดเป็นชิ้น ๆ 

วิญญาณ และ ผี

AR+HA-SA คนยากจน,น่าสงสาร ผู้ลี้ภัย คนแปลกหน้า ถูกลืม เป็นผีไม่มีญาติ เน่าเปื่อย

SU+HA-NE หนวกหู ยุ่งยากเพราะผิดพลาด ถึงแก่กรรมเพราะการตามล่า คนจมน้ำ ผีไม่มีญาติ

UR+NE-PO มองเห็น,เข้าใจทะลุปรุโปรงในศาสตร์ลึกลับและได้รับความแจ่มแจ้งในเรื่อง นั้น

SU+SU-PO กายทิพย์ กายสังขารส่วนที่มีความละเอียดอ่อน

SU+MO-ME การจุติเกิดในชีวิตปัจจุบัน

MC+PO-SU วิญญาณของเจ้าชะตากำหนดรูปกายที่ปรากฏของเขา

MC+PO-AS นำเอาวิญญาณของเขาไปสรวมให้กับผู้อื่น

AR+AR-PO วิญญาณ

AR+ZE-MC มีพฤติกรรมตามแรงผลักดันภายในอันหนึ่ง ยินดีในการปฏิบัติ ร้อนวิชา

วิญญาณอันครุกรุ่น

AR+PO-HA วิญญาณของโบราณหรือของอดีต ปัญญาทราม

SU+MO-PO วันและชั่วโมงที่อุทิศให้กับสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณ การมีปัญญาบริสุทธิ์

SU+PO-VE ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวิญญาณกับความงามในกายสังขารหนึ่ง

SU+PO-KR เด่นทางจิตวิญญาณ ปัญญาอันสูงสุดของกายสังขารนั้น

SU+PO-AD วัตถุที่มีวิญญาณ สิ่งซึ่งก่อสร้างขึ้นที่มีวิญญาณ ทำการค้นคว้า

SU+CU-AD บุรุษที่ยังไม่ได้แต่งงาน หนุ่มโสด บุรุษสันโดษ ฤาษี พระ

นักโหราศาสตร์

MC+PO-AP ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร ความกว้างขวางทางปัญญา ปรัชญาชีวิตของเจ้าชะตา

UR+AP-MC สิ่งใหม่ ได้รับประสบการณ์อย่างฉับพลัน เป็นนักโหราศาสตร์

UR+AP-PO ปรากฏตนเป็นนักโหราศาสตร์

NE+KR-AD งานสร้างสรรค์ในเรื่องของโหราศาสตร์

KR+AP-UR นักโหราศาสตร์ การคำนวณ,การวัด,การนับและการคิดบัญชีอย่างมากมาย สนใจวิทยาการใหม่

จุดเดินทาง

MC+ME-SA คิดถึงการเดินทางหรือการพลัดพราก โศกเศร้า กลุ้มใจ ถ้า MO ขุ่นเคืองหรือ

AR+ME-SA เริ่มออกเดินทาง ความคิดเกี่ยวกับการพลัดพรากโดยทั่วไป

AR+NE-AS เดินทางผิดเพราะผู้อื่น ถูกลวงร่วมกับผู้อื่นหรือเพราะผู้นั้น บุคคลในสิ่งแวดล้อม

AR+NE-MO เนื่องจากการเดินทางทางอากาศ

MO+ME-SA การจากไปของเด็กสาวหรือสตรีสาว ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เดินทาง,ย้ายที่อยู่

MO+SA-JU สตรีผู้ซึ่งกำลังเดินทาง สตรีที่พลัดพรากผู้มีความสุข สตรีที่สามีไม่อยู่

NO+ME-SA ติดต่อทางความคิดกับบุคคลที่อยู่ในถิ่นไกล การเขียนจดหมาย การเดินทางร่วมกัน

ME+JU-SA การเดินทางที่มีโชค จากไปด้วยความยินดี

ME+SA-AR ท่องเที่ยวไป การไปเที่ยว การย้ายที่อยู่ การเดินทางรอบโลก

ME+SA-MO เดินไปเดินมา ขับรถเร็ว เดินทาง

ME+SA-NO การเดินทาง เพื่อนเดินทาง ถ้า=AS+CU ข่ายถนนหรือข่ายการคมนาคม

ME+SA-MA พลัดพรากเพราะการทะเลาะวิวาทหรือเพราะความไม่พอใจ จะต้องเดินทาง

ME+SA-MA พลัดพรากเพราะการทะเลาะวิวาทหรือเพราะความไม่พอใจ จะต้องเดินทาง

ME+SA-JU การไปเที่ยว การเดินทางที่มีโชค การเดินทางเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน

ME+SA-UR ออกเดินทางโดยฉับพลัน แตกความสามัคคี,พลัดพรากโดยฉับพลัน

ME+SA-NE การเดินทางโดยเครื่องบินหรืออากาศยาน การเดินทางโดยไม่กลับมาอีก การเดินเรือ

ME+SA-CU เดินทางร่วมกับผู้อื่น การเดินทางของครอบครัว คณะผู้เดินทาง เดินทางไป ฮันนี่มูน

ME+SA-KR การเดินทางเพระทางราชการหรือการเดินทางครั้งสำคัญ ปลดเกษียณ

ME+UR-SA ข่าวร้าย ได้รับการขอร้องโดยพลันให้จากไปหรือเดินทาง

ME+VU-SA มีแต่ความคิดเรื่องการเดินทางและเรื่องการพลัดพราก ควบคุมการเดินทาง

SA+SA-ME ความคิดที่เกี่ยวกับการพลัดพราก การเดินทาง

SA+UR-ME การเดินทางในเชิงถูกบังคับ

NE+HA-SU การเดินทางทะเล ถึงแก่กรรมเพราะจมน้ำ

NE+KR-MO ใจในความคิดเห็น การเดินทางทางอากาศ

AP+PO-SA เดินทาง,มิตรสหายหรือหุ้นร่วมงาน

โชคลาภทั่วไป

JU+AP-SU วันมหาสิทธิโชค มีโชคลาภมหาศาลอยู่ในกำมือ เป็นบุคคลที่มีโชคในทางวิทยาการ

MC+AS-JU โชคลาภทางด้านอาชีพการงาน ยินดีปรีดาร่วมกับผู้อื่น

MC+MO-JU มีอารมณ์ที่เป็นโชค ผู้มีอารมณ์ดี ชั่วโมงแห่งโชคลาภร่วมกับสตรี คลอดบุตร

MC+NO-JU โชคลาภเพราะเป็นผู้มีความสัมพันธ์มาก,เป็นสุขใจเพราะเหตุดังกล่าว

MC+ME-JU ดีใจ คิดถึงโชคลาภและความสำเร็จ มีหวัง นึกกระหยิ่มอยู่ในใจ

MC+VE-JU เป็นสุขใจในความรัก ความหวังที่เป็นโชคลาภ สมความปรารถนา

MC+JU-NO มีความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวกันดี,มีโชคลาภจากความสัมพันธ์ดังกล่าว

MC+JU-MA โชคลาภจากกิจกรรมของตนเอง ยินดีปรีดาต่อการแสดงความรักหรือการหมั้น

MC+JU-UR โชคลาภเกิดขึ้นโดยฉับพลัน

MC+JU-PL ดีใจเพราะมีความเพิ่มพูนในโชคลาภ,มีพัฒนาการในสิ่งต่าง ๆ

MC+JU-CU มีความสุขในสมาคม สุขสะบายในชีวิตสมรส โชคลาภจากศิลป

MC+JU-AP โชคลาภหรือเงินทองซึ่งมาจากวิทยาการหรือการค้า แผ่ไพศาลออกไปอย่างมีโชคลาภ

MC+JU-AD โชคลาภจากทรัพย์ในดินหรือจากสิ่งที่เกี่ยวกับดิน โชคลาภเพราะการพักผ่อน

MC+JU-PO ความสุขทางธรรม โชคลาภเพราะการมีเหตุมีผล

MC+SA-JU ย้ายภูมิลำเนา ถอยในโชคลาภ การพลัดพรากที่ก่อให้เกิดความสุข หมดภาระ

MC+UR-JU ดีใจในทันทีทันใดเพราะโชคลาภ

MC+NE-JU โชคลาภที่เพ้อฝัน ฝันหวาน แสร้างทำเป็นว่ามีโชค คนโกงเงิน นักเก็งกำไร

MC+PL-JU พัฒนาการทางด้านจิตปัญญาที่ก่อให้เกิดโชคลาภ

MC+CU-JU มีโชคลาภและสุขสะบายเพราะการสมรส, หมู่คณะหรือศิลป

MC+AP-JU ประสบการณ์ที่เป็นโชค โชคลาภและความสำเร็จทางด้านการค้าหรือทางวิทยาการ

MC+AD-JU ไม่ยินดีและเฉยเฉยต่อโชคลาภต่าง ๆ มีโชคลาภในที่ดินหรือทรัพยากรจากดิน

MC+PO-JU ปัญญาความสามารถที่ก่อให้เกิดโชคลาภ แสวงหาความพึงพอใจทางปัญญา

AR+AR-JU โชคลาภ ความพอใจ ทรัพย์สมบัติ เงินทอง

AR+MO-JU สตรีผู้มีโชคลาภ ประชาชนผู้มีโชคลาภ

AR+MA-JU การกระทำที่เป็นโชคลาภ

AR+JU-MC ความสงบสุข ความสุขใจของเจ้าชะตา มีโชคลาภ

AR+JU-MO โชคลาภของสตรีหรือของสาธารณชน ชั่วโมงแห่งโชคลาภ

AR+JU-NO โชคลาภเพราะการติดต่อ

AR+JU-SA โชคลาภทางเกษตรกรรม โชคลาภเพราะการพลัดพราก

AR+JU-UR โชคลาภเกิดขึ้นโดยฉับพลัน เพิ่มพูนในทรัพย์สมบัติ

AR+JU-ZE โชคลาภจากการกระทำ การประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดโชคลาภ

AR+JU-KR โชคลาภเพราะบิดา,หัวหน้าหรือเพราะผู้มีอำนาจหน้าที่

AR+JU-AP โชคลาภและความเจริญทางด้านการค้าและการ อุตสาหกรรม โชคลาภซึ่งขยายวงออกไป

AR+UR-JU โชคลาภเกิดขึ้นโดยฉับพลัน เพิ่มพูนในทรัพย์สมบัติ

AR+AP-JU โชคดีหลายครั้งในเวลาเดียวกัน โชคลาภมหาศาล วิชาการเงิน

AR+VU-JU โชคลาภอย่างเป็นล่ำเป็นสัน อำนาจเพราะทรัพย์สมบัติ อำนาจเงิน

AR+PO-JU ความรู้แจ้งที่เป็นโชคลาภ ความเข้าใจ ฉลาด

SU+VE-JU กายสังขารซึ่งมีชีวิตชีวาเพราะสดชื่นในความรัก โชคลาภของบุคคลเพศชายผู้กำลังมีรัก

SU+MA-JU บุรุษผู้มีความสุขหรือมีโชคลาภในกิจกรรมของเขา ชายคู่หมั้น ผู้ชนะ

SU+JU-NO เริ่มมีโชคทางกาย การติดต่อที่เป็นโชคลาภหรือความสำเร็จ ติดต่อกับคนร่ำรวย

SU+JU-PL โชคลาภเกิดขึ้นหรือพัฒนาการอยู่เรื่อยตลอดชีวิต การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ

SU+JU-ZE โชคลาภอยู่ที่การกระทำ ความสามารถดีเพราะพันธุกรรม สืบพันธุ์ดี

SU+JU-KR บิดาผู้มีความสุข โชคลาภจากเจ้าหน้าที่หรือจากสลากกินแบ่ง

SU+JU-AP มีโชคเพราะการค้าหรือวิทยาการ

SU+JU-AD โชคลาภในหรือเพราะความสงบ สิ้นสุดโชคลาภ

SU+UR-JU โชคลาภจากเหตุการณ์ฉับพลันหรือตัดสินใจฉับพลัน ตัดสินใจถูกต้อง มีทางออกที่เป็นโชค

SU+CU-JU การสมรสที่เป็นโชค หมู่คณะที่มีโชคลาภ ร่ำรวยเพราะศิลป

SU+ZE-JU อาสาการงานดี,มีโชคลาภ ผู้นำผู้กระทำการสิ่งใดก็สำเร็จ การร่วมประเวณีซึ่งจะทำให้

ตั้งครรภ์ ถ้า = ฮด การร่วมประเวณีนอกสมรสซึ่งจะทำให้ตั้งครรภ์

SU+AD-JU มีโชคในชนบท ถ้า=ลัค โชคลาภและความสงบในบ้านเกิด

MO+MO-JU สตรีผู้มีโชคลาภและความสุข ชั่วโมงแห่งโชคลาภหรือความสุข

MO+ME-JU เด็กหญิงผู้มีโชคลาภหรือความสุข หญิงสาวผู้มีโชคลาภหรือความสุข

MO+JU-SU ชั่วโมงแห่งความสุขของวันนั้น ชั่วโมงแห่งความสุขที่หมุนเวียนกลับมาใหม่ทุกวัน

MO+JU-UR ตื่นเต้นเพราะโชคลาภหรือเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นโชคลาภ อารมณ์เบิกบาน

MO+JU-PL โชคลาภเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ

MO+JU-KR มีโชคลาภหรือความสุขเพราะมีอิสระเสรี การถูกสลากกินแบ่งของภรรยา

NO+JU-ZE ความเจริญเติบโตของครอบครัวในกาลข้างหน้า การสร้างสรรค์ร่วมกันที่มีโชคลาภ

ME+AD-JU สำรวมความคิดทุ่มเทให้กับบางสิ่งบางอย่างจนได้รับความสำเร็จ การสำรวมความคิด

VE+JU-MA การร่วมเพศที่เป็นสุข ความสอดคล้องต้องกัน,ความพึงพอใจและโชคลาภ

VE+JU-PL โชคลาภกำลังเกิดขึ้น,กำลังพัฒนาการ โชคลาภกำลังมา การเปลี่ยนแปลง

VE+JU-CU ความสุขทางความรักในชีวิตสมรส โชคลาภหรือความสุขภายในครอบครัว

VE+CU-AP โชคลาภมหาศาลในชีวิตการสมรสหรือในสมาคม,หรือเพราะการสมาคม

VE+AP-JU โชคลาภและความพอใจอย่างมากมายเพราะความเป็นมิตร,วิทยาการ

VE+AD-JU โชคลาภในวงการขนาดเล็กหรือโชคลาภในการทำสมาธิเพราะความสงบ

MA+JU-SU เปลี่ยนแหวนกัน,การหมั้น การสืบพันธุ์ บุรุษผู้มีโชคลาภและความสำเร็จในกิจการงาน

MA+AP-JU โชคลาภและความสำเร็จในด้านการค้า,หัตถกรรม,อุตสาหะกรรมและหรือวิทยาการ

JU+UR-MC มีความพอใจอยู่กับโชคลาภอันหนึ่ง

JU+UR-SU ความสุขทางกายเกิดขึ้นโดยฉับพลัน โชคลาภเล็กๆน้อยๆ ในวันนั้น บุรุษผู้มีความพอใจ

JU+UR-AS อยู่ร่วมกันอย่างมีโชคลาภหรือความสุขกับผู้อื่น

JU+UR-MO ชั่วโมงแห่งความสุขสันต์หรรษา โชคลาภหรือความสุขซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

JU+UR-NE มีโชคลาภจากสิ่งที่เกี่ยวกับทางไสยศาสตร์หรือจากสิ่งที่มีอยู่เหนือความรู้สึกนึกคิด

JU+UR-HA โชคลาภจากทรัพย์ในดินหรือจากทรัพยากรธรณี โชคลาภในความชั่วร้าย

JU+UR-ZE โชคดีหรือโชคลาภเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บังคับขู่เข็ญให้เกิดโชคลาภ การค้นพบ

JU+UR-KR โชคลาภของบิดา,ของรัฐหรือจากทางราชการ

JU+UR-AP โชคลาภจากโหราศาสตร์

JU+AD-AR สงบเงียบและสันโดษ โชคโดยทั่วไปถูกจำกัดลง โชคลาภจากวัตถุดิบ

UR+UR-JU เหตุการณ์โชคลาภ

PL+PL-JU พัฒนาการที่มีโชคลาภ

การถูกทำร้ายและอุบัติเหตุ

AS+MA-SU เป็นผู้ร่วมงานหรือมีผู้ร่วมงาน ถูกตี ถ้า=NE ถูกทำลายล้าง

ถ้า=ซอ ได้รับบาดเจ็บเพราะถูกยิง

AR+UR-MA กระทำโดยไม่ทันได้คิด การกระทำอย่างรีบร้อน อุบัติเหตุหรือการลอบสังหาร

AR+HA-NE โรคติดต่อชนิดร้ายแรง ถ้า=JU มะเร็ง ถ้า=UR อุบัติเหตุทางเรือมีผลทำให้เสียชีวิต

SU+SU-UR สภาพประสาท กายสังขารซึ่งอยู่ในสภาพตึงเครียดหรือตื่นเต้น อุบัติเหตุ

SU+UR-NO การติดต่อทางกายโดยฉับพลัน การพบปะ ตื่นเต้นเพราะการติดต่อทางกาย

SU+UR-MA บาดเจ็บร่างกาย

SU+UR-NE รู้เท่าไม่ถึงการหรือถูกลวง อุบัติเหตุจากแก๊สหรือในอากาศยาน

SU+UR-HA บุรุษผู้ชอบกระทำชั่ว มีส่วนร่วมในกรณีอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม ทหารในแนวหน้า

SU+UR-PO ถ้า = อง/สร ถึงแก่กรรมโดยฉับพลันเพราะอุบัติเหตุหรือโรคชัก

MO+HA-UR กลายเป็นแม่หม้ายเพราะสามีประสบอุบัติเหตุวิตกกังวลโดยฉับพลัน

NO+HA-UR พัวพันกับสิ่งชั่วโดยฉับพลัน อยู่ในเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือฆาตกรรม

NO+HA-NE ติดต่อกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ อันตรายจากการจมน้ำ

MA+UR-MO สตรีผู้ตื่นเต้น อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดของสตรี ผ่าตัดมดลูก

MA+UR-NE การวิวาทหรืออุบัติเหตุซึ่งมีผลถึงตาย

MA+UR-HA ถึงแก่กรรมเพราะอุบัติเหตุ ถ้า=NE ถึงแก่กรรมเพราะถูกลอบทำร้ายหรือบาดเจ็บสาหัส

MA+UR-ZE ถ้า=UR บาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุรถยนต์

MA+NE-UR การทำลายล้าง,อุบัติเหตุ,การลอบสังหารที่อุบัติขึ้นโดยพลัน

MA+NE-UR การทำลายล้าง,อุบัติเหตุ,การลอบสังหารที่อุบัติขึ้นโดยพลัน

MA+NE-CU แตกแยกกันอย่างรุนแรงภายในหมู่คณะหรือสมาคม อุบัติเหตุ หย่าร้าง

UR+UR-SU ผู้ใช้แรงของตน เป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก

UR+UR-AD อุบัติเหตุ รอยแตก,การแตก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย

UR+NE-ZE ถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุรถยนต์หรือไฟ การระเบิดของแก๊ส การปฏิวัติ ที่สำเร็จ

AD+AD-UR อุบัติเหตุ การพลัดพรากแบบแตกหัก เศษชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ฉีกให้ขาดเป็นชิ้น ๆ

วิญญาณ และ ผี

AR+HA-SA คนยากจน,น่าสงสาร ผู้ลี้ภัย คนแปลกหน้า ถูกลืม เป็นผีไม่มีญาติ เน่าเปื่อย

SU+HA-NE หนวกหู ยุ่งยากเพราะผิดพลาด ถึงแก่กรรมเพราะการตามล่า คนจมน้ำ ผีไม่มีญาติ

UR+NE-PO มองเห็น,เข้าใจทะลุปรุโปรงในศาสตร์ลึกลับและได้รับความแจ่มแจ้งในเรื่อง นั้น ทำให้

SU+SU-PO กายทิพย์ กายสังขารส่วนที่มีความละเอียดอ่อน

SU+MO-ME การจุติเกิดในชีวิตปัจจุบัน

MC+PO-SU วิญญาณของเจ้าชะตากำหนดรูปกายที่ปรากฏของเขา

MC+PO-AS นำเอาวิญญาณของเขาไปสรวมให้กับผู้อื่น

AR+AR-PO วิญญาณ

AR+ZE-MC มีพฤติกรรมตามแรงผลักดันภายในอันหนึ่ง ยินดีในการปฏิบัติ ร้อนวิชา

วิญญาณอันครุกรุ่น

AR+PO-HA วิญญาณของโบราณหรือของอดีต ปัญญาทราม

SU+MO-PO วันและชั่วโมงที่อุทิศให้กับสิ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณ การมีปัญญาบริสุทธิ์

SU+PO-VE ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวิญญาณกับความงามในกายสังขารหนึ่ง

SU+PO-KR เด่นทางจิตวิญญาณ ปัญญาอันสูงสุดของกายสังขารนั้น

SU+PO-AD วัตถุที่มีวิญญาณ สิ่งซึ่งก่อสร้างขึ้นที่มีวิญญาณ ทำการค้นคว้า

SU+CU-AD บุรุษที่ยังไม่ได้แต่งงาน หนุ่มโสด บุรุษสันโดษ ฤาษี พระ

นักโหราศาสตร์

MC+PO-AP ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร ความกว้างขวางทางปัญญา ปรัชญาชีวิตของเจ้าชะตา

UR+AP-MC สิ่งใหม่ ได้รับประสบการณ์อย่างฉับพลัน เป็นนักโหราศาสตร์

UR+AP-PO ปรากฏตนเป็นนักโหราศาสตร์

NE+KR-AD งานสร้างสรรค์ในเรื่องของโหราศาสตร์

KR+AP-UR นักโหราศาสตร์ การคำนวณ,การวัด,การนับและการคิดบัญชีอย่างมากมาย สนใจวิทยาการใหม่

จุดเดินทาง

MC+ME-SA คิดถึงการเดินทางหรือการพลัดพราก โศกเศร้า กลุ้มใจ ถ้า MO ขุ่นเคืองหรือ

AR+ME-SA เริ่มออกเดินทาง ความคิดเกี่ยวกับการพลัดพรากโดยทั่วไป

AR+NE-AS เดินทางผิดเพราะผู้อื่น ถูกลวงร่วมกับผู้อื่นหรือเพราะผู้นั้น บุคคลในสิ่งแวดล้อม

AR+NE-MO เนื่องจากการเดินทางทางอากาศ

MO+ME-SA การจากไปของเด็กสาวหรือสตรีสาว ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เดินทาง,ย้ายที่อยู่

MO+SA-JU สตรีผู้ซึ่งกำลังเดินทาง สตรีที่พลัดพรากผู้มีความสุข สตรีที่สามีไม่อยู่

NO+ME-SA ติดต่อทางความคิดกับบุคคลที่อยู่ในถิ่นไกล การเขียนจดหมาย การเดินทางร่วมกัน

ME+JU-SA การเดินทางที่มีโชค จากไปด้วยความยินดี

ME+SA-AR ท่องเที่ยวไป การไปเที่ยว การย้ายที่อยู่ การเดินทางรอบโลก

ME+SA-MO เดินไปเดินมา ขับรถเร็ว เดินทาง

ME+SA-NO การเดินทาง เพื่อนเดินทาง ถ้า=AS+CU ข่ายถนนหรือข่ายการคมนาคม

ME+SA-MA พลัดพรากเพราะการทะเลาะวิวาทหรือเพราะความไม่พอใจ จะต้องเดินทาง

ME+SA-MA พลัดพรากเพราะการทะเลาะวิวาทหรือเพราะความไม่พอใจ จะต้องเดินทาง

ME+SA-JU การไปเที่ยว การเดินทางที่มีโชค การเดินทางเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน

ME+SA-UR ออกเดินทางโดยฉับพลัน แตกความสามัคคี,พลัดพรากโดยฉับพลัน

ME+SA-NE การเดินทางโดยเครื่องบินหรืออากาศยาน การเดินทางโดยไม่กลับมาอีก การเดินเรือ

ME+SA-CU เดินทางร่วมกับผู้อื่น การเดินทางของครอบครัว คณะผู้เดินทาง เดินทางไป ฮันนี่มูน

ME+SA-KR การเดินทางเพระทางราชการหรือการเดินทางครั้งสำคัญ ปลดเกษียณ

ME+UR-SA ข่าวร้าย ได้รับการขอร้องโดยพลันให้จากไปหรือเดินทาง

ME+VU-SA มีแต่ความคิดเรื่องการเดินทางและเรื่องการพลัดพราก ควบคุมการเดินทาง

SA+SA-ME ความคิดที่เกี่ยวกับการพลัดพราก การเดินทาง

SA+UR-ME การเดินทางในเชิงถูกบังคับ

NE+HA-SU การเดินทางทะเล ถึงแก่กรรมเพราะจมน้ำ

NE+KR-MO ใจในความคิดเห็น การเดินทางทางอากาศ

AP+PO-SA เดินทาง,มิตรสหาย