การตั้งเรือนชะตาตามกรรม

  1. ทั่วไป
  2. เป็นหลักวิชาที่มีความสำคัญมากที่สุด เพราะนอกจากจะเป็นเงื่อนไขตามกตรรกศษสตร์สำหรับการหาข้อยุติที่เป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งแล้ว ยังเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กระจุกกระจิกซึ่งอ่านจากวิธีอื่นไม่ถึงอีกด้วย นักโหราศาสตร์ที่จะสามารถผ่าน เจ้าไปสู่ระดับโหราจารย์ได้ จะต้องผ่านระดับนี้ จึงเป็นหลักวิชาที่จะต้องฝึก ถึงแม้จะยากสักหน่อยก็ตาม

    การตั้งเรือนชะตากรรม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นคือ

    1. ขั้นพื้นดวงชะตา เป็นการตั้งตาม ข้อสมมุติ ที่กำหนดขึ้น เช่น การมีโชค หรือความสำเร็จใน สังคม ก็ตั้ง เรือนที่ 9-10 ที่ พฤหัสพื้นดวง หรือจุด เมอริเดียนที่ พฤหัสเมื่อตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็อ่านดวงชะตา เหมือนการอ่านดวงชะตาตามปกติ
    2. ขั้นดวงชะตาจร เป็นการตั้งตาม ข้อสมมุติ ที่กำหนดขึ้น เช่น ถ้าเจ็บป่วยตอนนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้น ก็อาจตั้ง เรือนที่ 6 คือการเจ็บป่วย ที่ ดาวเสาร์ จร หรือ อังคาร จร สุดแต่ว่าเป็นแบบเรื้อรัง หรือ เฉียบพลัน หรือเอาเส้นแบ่งเรือนที่ 6 ทับที่ เสาร์ จร หรือ อังคารจร แล้วอ่านดวงชะตา โดยใช้ปัจจัยกำหนดเป็นหลัก โดยเฉพาะ จุดเจ้าชะตา

ผลการอ่านดวงชะตาที่ตั้งแล้วก็จะเป็น เงื่อนไข หรือ ผล หรือ พฤติกรรม ที่ จะได้รับ หรือที่จะปรากฏให้เห็นต่อไป