เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย
รังสีของดาวเอาไว้ใช้ในการแก้ไขดาวที่ส่งผลดีหรือร้ายถึงเจ้าชะตานั้น ๆ โดยใช้เครื่องประดับหรือสิ่งของต่างๆ เช่น รถยนต์ ก็ได้ สีของบ้าน รวมไปถึงเครื่องประดับต่าง ๆ ด้วย คือทำตัวให้เหมือนดาวนั้น ๆ ก็จะช่วยแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นได้

ดาวพุธ แดงอมน้ำเงิน

ดาวศุกร์ แดง

โลก แดงอมเหลือง

อังคาร เหลืองอมแดง

พฤหัส น้ำเงินอมเขียว

เสาร์ เขียว

มฤตยู เขียวอมน้ำเงิน

เนปจูน น้ำเงินอมเขียว

ลัคนาจะบงบอกถึงทิศตะวันออกของเจ้าชะตาถ้ามีดาวดีอยู่ก็ควรเดินทางไปทางนั้นหรือไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ส่วน เมอริเดียน เป็นทิศใต้ ถ้ามีดาวดีอยู่ก็ควรไปอาศัยทางทิศนี้จะเป็นการดี แต่ให้สังเกตดูว่าดาวพฤหัส หรือดาวศุกร์ อยู่ทิศไหนก็ควรไปอยู่ทิศนั้นถ้ามีผู้มาถามว่าทิศไหนดี รวมไปถึงประเทศต่าง ๆ ที่นับจากเจ้าชะตาเกิดด้วย เหนือ

การตรวจเรื่องการเป็นหมัน
เราจะตรวจโดยอาศัยจุดอิทธิพลที่แสดงการเป็นหมัน หรือการไม่มีบุตรในดวงชะตาพื้นดวงดังนี้

SU+MO-ZE = SA

MA+JU-ZE = SA

จากจุดที่กล่าวมานี้ถ้าทำมุมถึง อาทิตย์ แปลว่าสามีเป็นหมัน ถ้าถึง จันทร์ แปลว่าภรรยาเป็นหมัน

การตรวจดูบุตรในท้องเป็นหญิงหรือเป็นชาย
เราจะใช้สำหรับการพยากรณ์จรเป็นหลัก
ในท้องเป็นบุตรหญิง
MO+JU-MC = SU(จย)
ในทองเป็นบุตรชาย
MA+JU-AS = SU (จย)

ดาวและปัจจัยที่แสดงถึง สามี

SU , SU+MA-CU, SU+MA, SU/MA, SU+CU หรือ SU/CU

ดาวและปัจจัยที่แสดงถึงภรรยา

MO, AR+MO-CU, MO+MA, MO/MA, MO+MO-CU, MO+CU, MO/CU

การตรวจดวงชะตาว่าดีหรือร้ายในอนาคต

การตรวจดวงชะตาว่าในชีวิตนี้จะมีการสูญเสียหรือวิบัติของชีวิตมีหรือไม่ให้ดูที่ดาว SA , NE,HA AD ในพื้นดวงว่าทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาที่สำคัญหรือเข้าแกนหรือไม่ ควรสำรวจให้ละเอียดก่อนที่จะทายออกไป สำหรับ MA,UR นั้นทำหน้าที่คอยซ้ำเติมให้ย่อยบับยิ่งขึ้น

การสำรวจเรียกกับเรื่องรถยนต์

ให้ท่านใช้ปัจจัยดังนี้ในการสำรวจว่าปีนี้จะได้ซื้อรถยนต์หรือไม่
MO+ME, MO/ME, MO+MO-ME, ME+ME-MO

การสำรวจว่าปีนี้เขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับด้านหรือที่ดินมีดังนี้

SU/AD ที่ดิน
JU/SA บ้านหรืออาคารสิ่งปลูกสร้าง

การสำรวจความเป็นโสดตลาดชีวิตมีปัจจัยที่สำคัญดังนี้ในพื้นดวง

SA+PL-CU=NE ไม่แต่งงาน

NE+CU-AS ไม่แต่งงาน

PL+HA-CU ไม่แต่งงาน

การสำรวจจุดหย่าร้างในพื้นดวงมีปัจจัยที่สำคัญดังนี้

SA+CU-PL , SA+PL-CU , PL+CU-SA

การกำหนดเพศทารกที่จะเกิดขึ้นมา

ร่วมเพศแล้วได้บุตรเป็นชาย = UR+ZE-MA

ร่วมเพศแล้วได้บุตรเป็นหญิง = UR+ZE-VE

ทั้งนี้ต้องดูจากดวงจันทร์ทับลัคนาก่อนและมาดูจุดบุตรหญิงบุตรชายต่อไปของวันนั้นว่าใครจะมาเกิด