ปกิณกะ

การทำนายฝนว่าจะตกเวลาไหน เราจะดูจันทร์บนท้องฟ้า จึงจะ ผ่านจุดเมอริเดียน
ตรงศรีษะ ของตำบลต่าง ๆ เราใช้สูตร
12.00 + ค่าองศาจันทร์ – ค่าองศาอาทิตย์ น.
                                15
ตัวอย่าง วันที่ 16 กรกฏาคม 2518 จันทร์จรสถิตประมาณ 25 องศาราศีตุลย์ หรือ = 205 องศาอาทิตย์จรสถิตประมาณ 23 องศา ราศีกฏ หรือ = 113 องศา
ผลลบ คือ 92 องศา
92 หาร 15 = ประมาณ 6 ชั่วโมง
จันทร์ จะตรงศรีษะเมื่อเวลาประมาณ 12.00 + 6 = 18.00 น. โดยประมาณ ฝนจะตก เมื่อจันทร์อยู่ตรงศรีษะ หรือ ณ ขณะที่จันทร์ทำมุม 90 องศา กับจุดตรงศรีษะนี้ ควรใช้สูตรนี้ในช่วงข้างขึ้นฤดูฝนจะได้ผลมากกว่า และสามารถนำไปหาเวลาดีบนท้องฟ้าได้ด้วย

ปกิณกะ
เมื่อดาว พฤหัส กับ เสาร์ หาจรมาทำมุม ทับ เล็ง ฉาก อากาศจะเย็นลง หากเป็นฤดูฝนฝนจะตก มากน้อยขึ้นอยู่กับสัมพันธ์ของดาวอื่น ๆ ประกอบด้วย

ปกิณกะ

อันเนื่องมาจาก อิทธิพลแรงดึงดูดของ ดวงจันทร์

ปลูกต้นไม้ ให้ปลูกข้างขึ้น ( จันทร์ จะช่วยดูดน้ำจากพื้นดินให้ต้นไม้)

ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้ตัดแต่งข้างแรม เพราะข้างขึ้น กระแสน้ำเลี้ยงของต้นไม้จะอยู่ที่ส่วยยอดถ้าตัดข้างขึ้น ต้นไม้จะขาดน้ำเลี้ยงอาจเฉา และถึงตายได้

การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นจำนวนมากเช่นเลี้ยงปลา กุ้ง ฯลฯ ควรปล่อยเค้าช่วยขึ้น 15 ค่ำจะทำให้เจริญเติบโตได้ดีกว่าข้างขึ้น เพราะปัจจัยจากดวงจันทร์ช่วยทำให้เจริญเติบโตได้เร็วและมีโอกาสรอดตายมากกว่า

ปกิณกะ
ผู้ที่เกิดข้างขึ้น จะถนัดปฏิบัติ วัยเด็กแข็งแรง
ผู้ที่เกิดข้างแรม จะถนัดทฤษฏี วัยเด็กอ่อนแอ

ปกิณกะ
กฏการคุมกำเนิด สตรี จะสามารถ รับการปฏิสนธิ ได้ เพียง ในขณะที่ จันทร์ ที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าในปัจจุบัน ทับ หรือ เล็ก ลัคนา ของตน เท่านั้น สารถใช้ในการให้กำเนิดบุตรได้ในช่วงนี้เช่นกัน ระยะเวลาก่อน สามวัน หรือ หลัง หนึ่ง วันก็ได้ ควรปฏิบัติการช่วงข้างขึ้นจะทำให้ได้ผลดีมาก