ระบบเรือนชะตาจร

ระบบเรือนชะตาจร มาจาก การพัฒนาการของชีวิต ตั้งแต่เกิด จนตาย ซึ่งเทียบ 1 ปี เหมือน 1 ชาติ โดยคิดตั้งแต่วันเกิด ถึงวันเกิด โดยเฉพาะ 12 ปี เทียบได้ 1 ชาติ (จังหวะ12)หลักการคือ ชีวิตในแต่ละปีย่อมหมุนเวียนไปตามลำดับ เรือนชะตา ปีละ 1 เรือน กล่าวคืออายุ 1 ปี คือเรือนที่ 1 อายุ 2ปี คืนเรือนที่ 2 อายุ 3 ปีคือเรือนที่ 3 …………..อายุ13 ปี จึงตรงกับเรือนที่ 1 ใหม่ อีก และ อายุ 25 ปีก็จะตรงกับเรือนที่ 1 อีกเช่นกัน เป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัยเมื่ออายุตกเรือนชะตาใด ชีวิตในปีนั้น ก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเจ้าชะตา หรือเข้ามามีบทบาท รุนแรง ต่อไปนี้คือความหมายของเรือนชะตาต่าง ๆ ซึ่งอาจใช้ได้ทั้งในการพยากรณ์จรตามอายุขัย และในพื้นดวงชะตา

เรือนที่ 1เรือนเกณฑ์
เรือนของชีวิต และบุคคลิกภาพ ความเป็นอยู่ของเจ้าชะตา
อวัยวะ คือ ศรีษะ เว้นจมูก
เรือนที่ 2
เรือนของเงินและทรัพย์สมบัติ รายรับ รายจ่าย การลงทุน ผลกำไร โชคลาภทางการเงิน ผลประโยชน์ และสมบัติที่เป็นวัตถุทั้งปวง
อวัยวะ คือ ลำคอ ต้นคอ คอหอย หลอดลม และหลอดอาหาร
เรือนที่3
เรือนของพี่น้องและญาติ การเดินทางระยะใกล้ ๆ การไปเที่ยว การเยี่ยมเยียน กิจกรรมทางด้านการศึกษาหาความรู้
อวัยวะ คือ ปอด ประสาท ไหล่ แขน และมือ
เรือนที่ 4 เรือนเกณฑ์
เรือนของบิดามารดา บ้านเกิด ครอบครัว ที่อยู่อาศัย ที่ดิน เกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
อวัยวะ คือ กระเพาะ ตับ น้ำดี
เรือนที่5
เรือนของบุตรและบริวาร เด็กๆ การเข้าสามาคม การศึกษา เล่าเรียน การเก็งกำไร ความรัก หรือมีความเกี่ยวข้องกับคนที่อายุอ่อนกว่า
อวัยวะ หัวใจ หลัง และการหมุนเวียนของกระแสโลหิต
เรือนที่ 6
เรือนของการงานและสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกินที่มีปัญหา การแพทย์ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นส่วนใหญ่
อวัยวะที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร
เรือนที่ 7 เรือนเกณฑ์
เรือนของการสมรส ความรัก การพบคู่ครอง การแต่งงาน หุ่นส่วน การเกี่ยวกับคดีความ ตำแหน่งหน้าที่การงาน
อวัยวะ คือ กระเพาะปัสสาวะ ไต ผิวหนัง บริเวณต้นขา
เรือนที่ 8
เรือนของการสะสมทรัพย์สมบัติ มรดก และการพลัดพรากจากกัน การถึงแก่กรรม การมีปัญหากับคนที่อายุอ่อนกว่า ณาปนกิจ และพิธีศพ
เรือนที่ 9
เรือนของการเดินทางไกล การไปต่างประเทศ เกี่ยวกับปัญญา การแผ่ขยาย การขยายกิจการที่ดำเนินอยู่ การเมือง
อวัยวะ คือ ประสาท ปอด ตะโพก ต้นขา
เรือนที่10 เรือนเกรฑ์
เรืองของอาชีพการงาน ธุรกิจที่ดำเนินอยู่เป็นอย่างไร การปรับตำแหน่ง ความเจริญทางวัตถุ การได้งาน ความสูงส่งของชีวิต
อวัยวะ เข่า การผลิตโลหิต การทำงานของกระเพาะอาหาร และกระดูก

เรือนที่11
เรือนของโชคลาภ การได้มิตรใหม่ ความหวังของเจ้าชะตา การมีสิ่งดี ๆ ในชีวิต
อวัยวะ ขา น่อง หน้าแข็ง หัวใจ หลัง
เรือนที่12
เรือนของความเร้นลับ และศัตรู อุบัติเหตุ การวิตกกังวล ความหดหู่ อุปสรรคต่างๆ การนินทาว่าร้าย การโจรกรรม ความอึดอัดภายในใจ และการมีชีวิตที่ไม่น่ารื่นรมณ์รูปแบบต่าง ๆ
อวัยวะ เท้า ส่วนที่ทำหน้าที่การย่อยอาหาร
การพยากรณ์จรรายปี
ให้ใช้ดวงสงกรณ์เป็นหลักโดยใช้อาทิตย์จรโคจรเข้าที่ 00.00 ราศีมังกร และให้ตั้งตำแหน่งเรือนที่ 3-4 ไว้ที่อาทิตย์จรปีนั้น ๆ เช่นดวงสงการณ์ของปี 2544 ก็จะดูไปถึงดวงสงกรณ์ปี 2545 ถือเป็นการดูดาวของปี 2545 และนับเรือนที่ 1 เป็นอายุ 1ปีไปจนถึงครบอายุปัจจุบัน

การพยากรณ์รายเดือน
ก็ให้นับเดือนเกิดเริ่มจากเรือนที่ 1 ไปจนถึงเดือนปัจจุบันที่ต้องการพยากรณ์ ต้องต้องการรู้เดือนที่จะเกิดอะไรขึ้นล่วงหน้าได้ ใช้กฏเกณฑ์เดียวกับการนับอายุเช่นเดียวกัน