ดวงดาวในระบบสุริยะ

ดวงอาทิตย
ดาวพุธ
ดาวศุกร
ดวงจันทร
ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพูลโต
การโคจรของดวงดาว