การอ่านดาวโคจรไปสู่ให้อะไรกับเราบ้าง

            การอ่านดาวโคจรไปสู่ให้เริ่มอ่านตั้งแต่จุดเมษไปทางซ้ายมือเสมอ และห้ามอ่านข้ามดาว เช่น ฮาเดส  วิ่งเข้าหาอาทิตย์ และอาทิตย์ทำมุม 180 กับ ดาว เนปจูนอยู่ใน
ราศีพิจิก เราก็อ่านว่า มีการเจ็บป่วยที่ร่างกาย เกี่ยวกับมดลูกถ้า เจ้าชะตาเป็นหญิง  และก็อ่านต่อไปเลื่อยๆ จนอ่านไม่ได้ในพื้นดวง หรือจะไปอ่านตรงจุดไหนที่เราต้องการทราบก็ได้ไม่จำเป็นต้องอ่านเลียงมาก็ได้ แต่ห้ามอ่านข้ามเด็ดขาดเพราะจะไม่ได้ใจความไป การอ่านดาวโคจรวิ่งเข้าหาดาวอีกดวงมีความแม่นยำสูงมากพอ ๆ กับการวัดมุม หรือเรือนชะตา

            เราสามารถอ่านดาวโคจรไปสู่ผสมกับการวัดมุมก็ได้ยิ่งทำให้เราทราบเรื่องของเจ้าชะตาดีมากขึ้นถ้าต้องการละเอียดให้ใช้ดาวสะท้อนเข้ามาช่วยทั้งหมดก็จะอ่านได้ระเอียดยิ่งขึ้น ตามแนวความคิดของผู้เขียนคิดว่าท่านควรอ่านดาวโคจรไปสู่ก่อนอื่นใหม่ หรือมือใหม่ ที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการวัดมุมเพราะได้รายละเอียดเหมือนกัน และทำให้เราสามารถรู้เรื่องของเจ้าชะตาได้อย่างละเอียด และสามารถตั้งจุดอิทธิพลและศูนย์รังสีเข้าไปด้วย โค้งก็ใช้ได้ โดยแปลว่าปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นได้ด้วย

            เราสามารถอ่านดาวจรก็ได้ผสมกับดาวพื้นดวงก็ได้เป็นการอ่านรายปีก็ได้ รายวันก็ได้ รายเดือนก็ได้ ในทำนองเดียวกับการวัดมุมเช่นกันแต่ง่ายกว่ากัน บางทีเราหามุมไม่เจอหรือน้อยมากเราก็อ่านแบบดาวโคจรไปสู่ ก็ได้ใจความออกมา บางทีดวงปิดอ่านไม่ออกก็ใช้วิธีนี้นับรองว่าเปิดแน่นอน แต่มีปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องอ่านไปทางขวาคือราหู เพราะราหูเป็นเงาต้องเดินถอยหลังเสมอต้องอ่านสลับกับดาวดวงอื่นไป