เรื่องของการพยากรณ์กาลชะตา

กาลชะตาเป็นเรื่องของเวลาที่บ่งบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ณ วัน เวลา นั้น เราสามารถเช็คได้ทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต หรือ ณ เวลาทีเจ้าชะตาถาม  ระบบกาลชะตาเราใช้การดู อาทิตย์จร จันทร์จร ลัคนา เม
อริเดียนจร เป็นหลัก ณ วันที่มีอะไรเกิดขึ้น หรือมีคนเข้ามาหาเรา ณ วันเวลานี้ เค้าจะมาถามเราเรื่องอะไร หรือ ณ เวลานี้เรากำลังดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรอยู่ได้ โดยดูจาก อาทิตย์จะบอกว่าวันนี้ท่านจะทำอะไรภายในช่วงที่อาทิตย์ยังไม่โคจรอาทิตย์จะโคจรวันละ 1 องศา เท่ากับ 1 วัน  หรือดูว่าชั่วโมงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้ไปตรวจเช็คจันทร์จรวงนอกว่าไปทำมุมถึงดาวอะไรในพื้นดวง และดาวจรวงนอกด้วย รวมทั้งเราสามารถตั้งจุดอิทธิพล และศูนย์รังสีเข้าไปถามมันได้ว่า ณ เวลานี้เราทำอะไรอยู่

                การฝึกกาลชะตาท่านต้องมั่นจดบันทึกเวลาที่ท่านเกิดเหตุการณ์สำคัญเช่นวันนี้เราโดนมีดบาด ณ เวลาใดเราก็ตั้งเวลาดาวจรไป ณ เวลาโดนมีบาดเราก็จะเห็นดาวมันบอกเราได้อย่างแม่นยำ หรือเค้าอาจถามว่าวันพรุ่งนี้เค้าจะไปสมัครงานได้หรือไม่ เราก็ตั้งเวลาเดินไป ณ วันเวลาที่เค้าไปสมัครงานและดูว่าดาวบนท้องฟ้าดูหรือไม่ และอาจใช้จุดอิทธิพลสอบได้เข้าไปตัดสินได้เลย หรือวันไหนดี เราก็ไปดูทางการวางฤกษ์กันไป กาลชะตาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักโหราศาสตร์ ขั้นสูง

                เราสามารถดูได้ถึงนาทีนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูที่ลัคนาจร และเมอริเดียนจร ว่า ณ เวลานี้เรามีอะไรเกิดขึ้นโดยใช้หลักการดูเหมือนการอ่านพื้นดวงและดาวจรเข้าหากัน แต่ก่อนอื่นท่านต้องฝึกดูย้อนหลังไปก่อนว่าท่านมีเรื่องอะไรที่เกิด ณ เวลาที่ผ่านมา ณ วันเวลานี้ และท่านตีดาวบนท้องฟ้าให้แตกแล้วท่านก็จะเข้าใจในการดูปัจจุบัน หรืออนาคตที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำทีเดียว ว่าเรากำลังจะไปทำอะไรดีหรือไม่ดี

                แต่หลักใหญ่ ๆ เราจะดูจันทร์จร เป็นหลัก และตามลงมาดูที่ลัคนา และเมอริเดียน จะบอกเรื่องเป็นนาที ส่วนอาทิตย์จะบอกเรื่องเป็นวัน การดูกาลชะตาทั้งหมดเราอาศัยการวัดเชิงมุมเข้ามาและตีดาวที่ทำมุมกับตำแหน่งอาทิตย์ จันทร์ ลัคนา เมอริเดียน เข้าไป ท่านก็จะทราบเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
                เราจะใช้เครื่องมือเดินหน้าหรือถอยหลังได้จากการใช้
ctrl-M เข้าช่วยในการหมุนเวลาถอยหลังหรือเดินหน้า และ ctrl-c กลับมาอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน

                ถ้าท่านฝึกจากสิ่งที่ผ่านมาและหัดอ่านดาวให้ดี ๆ แล้วท่านจะเข้าใจในการพยากรณ์แบบกาลชะตา ซึ่งแยกออกมาจากเหตุการณ์รายปี ที่เราใช้อยู่ หรือโค้งรายปี

การดูกาลชะตาแบบรายวัน

                การดูกาลชะตาแบบรายวันนี้เราจะอาศัยดูดวงอาทิตย์จรประจำวันว่าวันนี้จะบอกอะไรกับเรา เป็นการดูกาลชะตาโดยภาพรวม ๆ ว่าวันนี้เราจะมีเหตุการณ์ หรือจะทำอะไรในวันนี้ หรือมีสิ่งสำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้าง ให้สังเกตดวงอาทิตย์จรเป็นหลักว่าไปทำมุมกับดาวอะไรในพื้นดวงหรือดาวจรก็ได้ หรือตั้งจุดอิทธิพล หรือศูนย์รังสีเข้าช่วยก็ได้     เพราะดวงอาทิตย์มีการโคจรเพียงวันละหนึ่งองศา ดังนั้นเราจะดูตอนไหนก็ได้มันก็จะบอกเหตุการณ์รายวันทั้งวันจนถึงเที่ยงคืน ก็จะเป็นวันใหม่ไป การดูกาลชะตารายวันเราเอาไว้ประกอบกับการดูกาลชะตารายชั่วโมง นาที ตามลำดับ แต่เราอาจจะไม่ดูกาลชะตาอาทิตย์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนแล้วเราควรดูกาลชะตาอาทิตย์ไว้ก่อนว่าวันนี้ดีหรือไม่ดี แล้วค่อยไปดูรายชั่วโมงซึ่งเราได้จากการดูดวงจันทร์ รายนาทีเราดูเมอริเดียน และลัคนา เป็นหลัก

                การดูกาลชะตารายวัน เราสามารถตั้งจุดอิทธิพล และศูนย์รังสีเข้าไปถามได้เลยว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่จะเป็นภาพรวม ๆ ไว้ก่อน แล้วค่อยมาเจาะดูรายชั่วโมงกันต่อไป ความแม่นยำก็ไม่แพ้การดูรายชั่วโมงเหมือนกัน ถ้าท่านได้ฝึกฝนให้ดีและชำนาญ กาลชะตาแบบไหนก็จะสามารถบอกเหตุการณ์ที่เราต้องการทราบได้หมด ดังนั้นท่านจะเหนือกว่าผู้อื่นถ้าท่านมั่นฝึกกาลชะตาให้ได้ทั้งหมดที่สอนมาท่านก็เหมือนรู้ฟ้าดินแล้วมั่นฝึกให้ดีๆ แล้วท่านจะเข้าใจฟ้าและดาวมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นปัญหากับการอ่านท่านต้องอ่านดาวให้ง่าย ๆ ไว้ก่อน อย่าคิดมากเกินไป ทำจิตให้ว่างแล้วท่านจะตีดาวได้แม่นยำ จิตสงบปัญญาจะเกิด

                บางครั้งเราอาจต้องดูกาลชะตาอาทิตย์ผสมกับกาลชะตาจันทร์และเมอริเดียนเข้าช่วยในบางเหตุการณ์ เพื่อเป็นการบีบเรื่องนั้นให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ท่านจะได้อะไรจากตรงนี้ไป โดยดูเป็นขั้นตอนคือ ดู อาทิตย์ ก่อน และไปดูจันทร์ และไปดู ลัคนา และเมอริเดียน เพราะถึงกาลชะตาจะต้องบอกเรื่องเดียวกันหมด

                เวลาดูกาลชะตาอาทิตย์เราจะใช้ จุดอิทธิพล และศูนย์รังสี ในพื้นดวงคือ F4 เป็นหลักไว้ก่อน และตามด้วย F5 ก็ได้ แต่ควรยึดพื้นดวงไว้ก่อน บางครั้งเราอาจต้องใช้ อาทิตย์จรสะท้อนเข้าช่วยหาด้วย ในหาสำรวจเหตุการณ์สำคัญในวันนั้น ๆ
 

อาทิตย์ย้ายราศีบอกอะไรกับเราบ้าง
                อาทิตย์ ย้ายราศีเราไว้ใช้ในการดูเหตุการณ์รายเดือน หลังจากเราดูเหตุการณ์รายปีมาแล้วว่ามีเหตุการณ์ที่เราต้องการทราบ เมื่อเราทราบว่ามีเหตุการณ์สำคัญรายปีเกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นดวง
sola returen หรือดวง สงการณ์ ก็ตามเราก็เริ่มมาหาเหตุการณ์รายเดือนต่อไป หลักการมีอยู่ว่าเราต้องบีบจากรายปีมาเป็นรายเดือน จาก 365 วัน เหลือ 30 วันและหรือ 3 วัน และดูให้เหลือ 1 วัน จนถึงรายนาที  ให้ได้ วิธีทำเราก็ตั้งจุดต่าง ๆ ไว้ที่รายปีไว้ ต่อไปเราก็หมุนอาทิตย์ตั้งแต่เดือนเกิดของเจ้าชะตาไปเลื่อย ๆ ว่าอาทิตย์ย้ายราศี ณ วันไหน และวันนั้นน่าจะมีความรุ่นแรงในเรื่องที่เราตั้งไว้ในรายปีหรือไม่ ว่าจุดต่าง ๆ ได้เข้าจุดเจ้าชะตา หรือเข้าแกน เข้าโค้ง หรือจุดอิทธิพลที่เราสร้างขึ้นมา เราจะต้องตรวจเช็คไปเลื่อย จนเจอเดือนที่น่าสนใจที่สุดภายในสิบสองเดือน เมื่อเราทราบเดือนแล้วเราก็สามารถบอกกับเจ้าชะตาได้แล้วว่าเดือนไหนน่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญ แต่น่าจะมีเดือนให้เจ้าชะตาเลือกสักสองสามเดือนเพื่อไม่ให้เจ้าชะตาถูกบีบจนเกินไปถ้าเราดูเรื่องร้าย ๆ แต่ถ้าดูเรื่องดี ๆ เราก็เพื่อไว้สักสองสามเดือน ที่แรงกันไว้สำหรับมือใหม่จะได้ไม่พลาด ต่อจากนั้นเราก็มาหาเหตุการณ์รายวันต่อไป

                การหาเหตุการณ์รายวันเราก็ดูจันทร์ย้ายราศีเพราะจันทร์ย้ายราศีทุก ๆ สามวัน เราก็ใช้วิธีเดือนกันกับการดูรายเดือนซึ่งจะแนะนำต่อไป เรากับมาสนใจเรื่องเหตุการณ์รายเดือนก่อนว่าสามารถบอกอะไรกับเราได้บ้าง

                ข้าพเจ้าบอกแล้วว่าเหตุการณ์รายเดือนต้องมาจากเหตุการณ์รายปีเป็นการดูต่อเนื่อง แต่เราสามารถดูเหตุการณ์รายเดือนได้ เป็นการดูแบบกาลชะตาได้เหมือนดูกาลชะตารายวัน แต่รายเดือนจะบอกก่อนว่าเดือนนี้เป็นอย่างไรเป็นภายใหญ่ ๆ ไว้ก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เราสามารถดูเหตุการณ์รายเดือนว่าเดือนนี้ดีหรือไม่ดีได้เช่นกัน ความแม่นยำสูงพอสมควร แต่เราต้องแยกออกจากการดูเหตุการณ์รายเดือนที่มาจากรายปี

                การดูเหตุการณ์รายเดือนแบบกาลชะตาเราก็ตั้งอาทิตย์อยู่ตรงเส้นแบ่งราศีได้เลยและตั้งจุดที่เราต้องการทราบเข้าไปถามเค้า เราสามารถใช้โค้ง จุดศูนย์รังสี จุดอิทธิพล จุดสะท้อน จุดสะท้อนวงนอกได้ด้วย เราก็ทราบว่าเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะมาดีกาลชะตารายวันกันต่อไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันการดูพลาดได้ ต่อไปเราก็มาดูจันทร์ย้ายราศีเพื่อกำหนดวันสำคัญที่น่าสนใจสำหรับเรื่องที่เราต้องการทราบต่อไป

                การดูกาลชะตารายเดือนจะบอกเหตุการณ์สำคัญที่เราคาดคิดเอาไว้ว่าได้หรือไม่ได้เป็นส่วนสำคัญ และเราก็จะมาดูว่าวันไหนจะเกิด ส่วนกาลชะตาที่บอกวันเดือนปี เวลามา และถามเราเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเป็นกาลชะตาอีกแบบหนึ่งแต่ก็เหมือน ๆ กัน แต่รายเดือนเราไม่คาดหวังว่าจะเกิดแต่เรารู้ว่าได้หรือไม่ได้ เป็นการรู้ล่วงหน้าแบบไม่มีเป้าหมาย

กาลชะตาลรายสามวัน

                กาลชะตารายสามวัน เป็นการดูเหตุการณ์สำคัญที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่โดยใช้หลักดวงจันทร์ย้ายราศีทุก ๆ สามวันกว่า ๆ มาช่วยในการบีบวันจากกาลชะตาอาทิตย์ย้ายราศีทุก 30 วัน ลงมา ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนไหนภายในสามสิบวันระหว่างดวงอาทิตย์โคจรระหว่างราศี มันจะต้องมีวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นกับตัวเราหรือคนที่มาดูกับเรา แต่ถ้าเราได้สามวันแล้ว ข้าพเจ้าแนะนำว่าใหม่ ๆ ให้รู้เพียงว่าเรื่องหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มันจะเกิดในช่วงสามกันก่อนก็เพียงพอแล้ว อย่างพึ่งไปบีบลงวันเพราะความชำนาญของเรายังไม่แม่นยำพออาจผิดพลาดได้ เราก็อาจบอกว่าภายในสามวันไปก่อนก็เพียงพอแล้วที่เจ้าชะตาต้องระวังหรือรอรับข่าวสารที่ตั้งใจไว้ การดูกาลชะตารายสามวันนี้ เราก็สามารถใช้เดี่ยว ๆ ก็ได้ ไม่ต้องไปดูอาทิตย์ย้ายราศีก่อน แต่ก็มีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกัน แต่ไม่มากนัก อยากให้ผู้สนใจทดสอบดูไปก่อนจนกว่าจะหาทางพบท่านก็สามารถใช้กาลชะตารายสามวันไปก็ได้
                หลักการทำนายกาลชะตารายสามวันนี้เราเริ่มด้วยการที่เราต้องหมุนดวงจันทร์ ไปที่เส้นแบ่งราศีของแต่ละราศีที่เราต้องการทราบของช่วงวันหรือก่อนวันที่เราต้องการทราบ หรือหมุนล่วงหน้าไปยังตำแหน่งล่วงหน้าไว้ก่อน แล้วเราก็อ่านดาวจรวงนอกไปก่อนว่าช่วงจันทร์เริ่มย้ายราศีนี้มีดาวดีดาวร้ายอะไรเข้าพื้นดวงเราบ้าง ก่อน แล้วค่อยไปตั้งจุดอิทธิพลและศูนย์รังสีเข้าไปสามอีกครั้ง พอได้ว่าช่วงจันทร์ย้ายราศีช่วงนี้ไม่ค่อยดีเราก็ไม่ควรทำอะไร เราก็อาจหาต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราภายในสามวันกว่า นี้ซึ่งเป็นช่วงจันทร์โคจรจากเส้นแบ่งราศีหนึ่งไปยังเส้นแบ่งราศีหนึ่งระหว่างนี้มันจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ถ้าเป็นเรื่องดี ๆ ก็ไม่ต้องไปกังวลมัน เราจะใช้ในการเช็ครายสามวันสำหรับเรื่องการเดินทางไกล ว่าปลอดภัยหรือไม่ จะดีกว่าเช็คเป็นรายวัน เพราะแน่นอนกว่า และช่วงที่เราจะทำงานใหญ่ ๆ หรือเข้าหาผู้ใหญ่หรือติดต่อเรื่องการงานว่าช่วงสามวันนี้บนฟ้าแจ่มใสดีหรือไม่ ถ้าดีแล้วค่อยเลือกวันทำการกันต่อไป กาลชะตารายสามวันเป็นการดูคุมเรื่องต่าง ๆ ไว้ก่อน ก่อนที่เราจะดูกาลชะตารายวันอีกที เพื่อป้องกันการผิดพลาด หรือนำมาใช้ถามเรื่องการเจ็บป่วยว่าคนที่เจ็บป่วยจะไปวันไหนเราก็ใช้รายสามวันเช็คก็เป็นการเพียงพอแล้วอย่าไปใช้รายวัน เพราะโอกาสไม่ตรงจะมีมากเราให้โอกาสเจ้าชะตาเค้าสามวันให้ระวังไว้เท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่เราอาจดูแล้วรู้ในใจก็ได้แต่ไม่ควรบอกกับผู้มาถามเพราะจะทำให้ญาติพี่น้องหรือคนที่มาถามไม่สบายใจมากขึ้นควรปล่อยให้เค้าทำใจบ้าง ไม่ควรบอกวันขอแนะนำไว้ การบอกวันตายไม่ควรบอกใครมากนักเพราะผิดกฎบนฟ้าด้วยเหมือนกันถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ และอีกเรื่องหนึ่งที่กาลชะตาไม่ควรนำไปใช้คือเรืองเกี่ยวกับหวยหรือการซื้อหวยการพนันเราก็ไม่ควรนำไปใช้เพราะผิดกฎฟ้าเราให้เวลาดีเค้าไปเจ้าชะตาอาจถูกขึ้นมาจริง ๆ เราก็ผิดด้วยเหมือนกันเพราะไปบอกเวลาที่ฟ้าเปิดเอาทองจากฟ้าไป แต่ในที่สุดฟ้าก็ต้องเอาคืนไปอย่างแน่นอน เราควรนำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์จะดีกว่า