การตรวจดวงชะตาทินวรรษ sola return

ขั้นที่ 1
การตั้งดวงทินวรรษ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบเหตุการณ์รายปีว่ามีเรื่องหรือเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับตัวเจ้าชะตาหรือไม่เป็นอันดับแรกในการพยากรณ์จร การพยากรณ์จรรายปีถือเป็นขั้นแรกในการบอกว่าปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เราตั้งคำถามไปก็ไม่ต้องไปดูรายเดือน รายวัน ฯลฯ กันอีก เพราะรายปีไม่บอกแล้ว ก็ไม่ต้องหาต่อไป วิธีการมีดังนี้ การตั้งดาวจรวงนอกไปเป็นดาวจรรายปีเสียก่อน โดยปรับให้อาทิตย์จรทับอาทิตย์กำเนิดโดยกด ctrl + S แล้ววันเดือนที่เกิด แต่ พ.. ให้ใส่ของปีที่ต้องการจะดูถ้าต้องการทดสอบปีนี้ก็ให้ใส่ปีปัจจุบันลงไป โดยเราจะนับวันเกิดชนวันเกิดของปีต่อไป และใส่เวลาเกิดเดิม ถ้าจะให้ระเอียดลงไปควรปรับค่าตำแหน่งองศาลิปดาของอาทิตย์วงนอกกับวงในให้เท่ากันด้วยก็จะเป็นการทำให้ดูได้ละเอียดยิ่งขึ้น เราก็จะได้ดาวจรวงนอกเป็นเหตุการณ์รายปีที่จะเกิดอะไรขึ้นเวลาอ่าน

ก็ให้อ่านดาววงนอกทำมุมกัน และผสมกับดาววงในที่เป็นพื้นดวง ว่ามีดาวดีหรือดาวร้ายจรมาถึง

จุดเจ้าชะตาหรือไม่ รวมไปถึงให้ทำการตั้งจุดอิทธิพลที่ต้องการทราบลงไปในวงนอกว่าทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาวงในหรือวงนอกหรือไม่ ให้ทำการกด F5 และใส่สูตรที่ต้องการลงไป เช่น 1=SU+JU-UR

หรือ 1= SU$JU (ศูนย์รังสี) และทำการวัดมุมว่าจุดที่เราตั้งขึ้นนั้นทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาอะไรบ้าง ก็ให้

อ่านออกมา รวมทั้งจุดเจ้าชะตาสะท้อนด้วย

ขั้นที่ 2
ทำการตรวจสอบโค้งอายุรายปี  โดยจะดูโค้งอายุทั้งโค้ง + และโค้ง ของดาวที่เราตั้งขึ้นมา

เมื่อต้องการดูโชคลาภให้ตั้งโค้ง พฤหัส โดยกด ctrl + O และใส่ JU  จุดพฤหัสโค้ง + และพฤหัสโค้ง จะมีค่าเหมือนจุดเจ้าชะตาจรรายปีด้วย เมื่อไปทำมุมถึงดาวอะไรก็ให้อ่านออกมาได้เลยเช่น

โค้ง + ของ พฤหัสไปทำมุม 45 กับ อาทิตย์ กำหนด หรือ จันทร์จรวงนอกในดวงรายปี ก็แปลได้ว่า

จะมีโชคดี เราแบ่งประเภทโค้งออกเป็นดังนี้ การดูโค้งจะเป็นการดูโดยภาพรวม ๆ ไปก่อนและค่อยๆดูรายละของเรื่องนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง แต่ความแม่นยำถือว่าโค้งดาว ให้ความแม่นยำสูงมาก

โค้ง JU   ไว้ดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ ความสำเร็จ การประสพโชค สิ่งที่มุ่งหวังไว้

โค้ง AP   ไว้ตรวจดูความมีชื่อเสียงโดงดังความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน

โค้ง KR   ไว้ตรวจดูเรื่องการปรับตำแหน่งหน้าที่การงาน เลื่อนยศ การสอบได้ในปีนี้

โค้ง VE    ไว้ตรวจดูเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือการแต่งงานการพบรัก การมีบุตร
โค้ง No  ไว้ตรวจดูเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางด้านความรักต้องตั้งพร้องกับโค้ง ศุกร์ เสมอ

โค้ง CU    ไว้ตรวจดูเรื่องการมีครอบครัว การแต่งงานควรดูคู่ไปกับโค้ง VE

โค้ง JU   ไว้ตรวจสอบเรื่องโชคลาภประจำปี อาจดีผสมกับไปโค้ง AP ก็ได้

โค้ง ZE   ไว้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง การถูกทำร้ายด้วยอาวุธ หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องยนต์  

โค้ง SA     ไว้ตรวจดูเรื่องการพลัดพราก การลาจาก การออกจากงาน การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลง

                     การเดินทางจากที่อยู่อาศัยไป ณ แดนไกล หรือการจากโลกนี้ไป

โค้ง AD      ไว้ตรวจดูเรื่องความยากลำยาก ความตาย ความอึกอัดใจ การไม่ประสพความสำเร็จ

โค้ง HA     ไว้ตรวจดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่จะเกิดในปีนี้

โค้ง UR       ไว้ตรวจดูเรื่องเหตุการณ์ฉับพลัน หรือเหตุการน่าตื่นเต้นในชีวิต

โค้ง MA      ไว้ตรวจดูเรื่องกิจการงาน ต่าง ๆ ในชีวิต

โค้ง NE        ไว้ตรวจดูเรื่องความเจ็บป่วย การหลอกลวง ความไม่กระจ่างในชีวิตปีนี้เป็นโค้งที่

                       สามารถไว้ตรวจดูเรื่องสุขภาพได้ด้วย ควรดูควบคู่ไปกับโค้ง SA , HA, AD

โค้ง VU        ไว้ตรวจดูเรื่องความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ในชีวิต ควรดูประกอบกับโค้ง KR

โค้ง PO          ไว้ตรวจดูเรื่องการบรรลุถึงจุดสูงสุดของปัญญา การเรียนรู้สิ่งที่เหนือธรรมชาติ

ขั้นที่ 3
 การตรวจดูโค้งจุดเจ้าชะตา

เราสามารถทำการตรวจดูโค้งจุดเจ้าชะตาก่อนตรวจดูโค้ง อื่น ๆ ได้ก็จะบอกเหตุการณ์ที่ต้องการ

ทราบได้เหมือนกัน เช่น โค้ง AR,SU,MO,AS,MC ,NO ว่าไปทำมุมถึงดาวดีหรือดาวร้ายอย่างไร

ดูทั้งดาวในพื้นดวงและดาวจรรายปีวงนอกเช่นเดียวกัน

ขั้นที่ 4 เมื่อทำการตรวจโค้งพอทราบแล้วว่าชีวิตในปีนี้น่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแล้วขั้นต่อไป

ก็ให้ทำการตรวจดูเรื่องว่าเรื่องดีหรือร้ายนั้นเป็นเรื่องอะไรกันแน่ หรือเจ้าชะตาอาจถามขึ้นมาตอนนี้ก็สามารถตั้งจุด อิทธิพล หรือจุดศูนย์รังสี เข้าไปจับบอกได้อีกว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่น

ขั้นที่ 5
 ให้ทำการตั้งจุดอิทธิพลและศูนย์รังสีที่ต้องการทราบในพื้นดวงก่อน โดยกด F4 และใส่จุด

ที่ต้องการทราบลงไปและ + ARC และ ARC ท้ายจุดที่เราตั้งลงไป เช่น ต้องการรู้ว่าจะรวยไหม

ก็ให้กด F4 และป้อนคำว่า 1= SU+JU-UR+ARC และกด F4 ใหม่ และป้อนคำว่า 2=SU+JU-UR-ARC  F4 3= su+ju-ur พื้นดวงด้วย และให้สังเกตดูว่าทั้งสามจุดทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาในพื้นดวงหรือจุดเจ้าชะตาจรรายปีหรือไม่ ถ้าจุดที่เราตั้งสัมพันธ์ถึงจุดเจ้าชะตาจรหรือพื้นดวงหรือเข้าแกนทั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะมีเหตุการณ์สำคัญในเรื่องที่เราถามเกิดขึ้นถ้าเข้าตั้งแต่สามจุดขึ้นไปก็นับได้ว่าใช้ได้แล้ว 

ขั้นที่ 6
 เป็นการตรวจจุดอิทธิพลหรือศูนย์รังสีที่ต้องการถามลงในดาวจรรายปีเพื่อเป็นการย้ำเพื่อให้

แน่ใจว่าจะมีเรื่องนี้เกิดแน่ โดยกด F5 และใสสูตรลงไปเช่น 4=SU+JU-UR ถ้าไปทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาในดาวจรรายปีหรือในพื้นดวงก็เป็นอันว่าแน่นอนเรื่องนี้จะเกิด

การตัดสินใจว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเกิดกับเจ้าชะตานั้นจะต้องมีจุดที่ต้องการทราบเจ้าจุดเจ้าชะตาอย่างน้อย 2-3 ก็ถือได้ว่าเกิดเรื่องนี้ ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเข้าทั้งสาม จุดเลยก็มั่นใจได้ว่าเกิดแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์  และควรดูโค้งประกอบเพื่อเป็นการตัดสินใจอีกครั้งว่าชีวิตของเจ้าชะตาในปี

นี้จะออกไปในทางด้านดีหรือด้านร้ายกันแน่ เพื่อให้เจ้าชะตาคอยระวัง

เราสามารถทำการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังหรือเดินหน้าโดยการดูโค้งต่าง ๆ ว่าจะมีเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเกิดขึ้นในปีไหนได้โดยให้ทำการตั้งดวงรายปีไว้ และกด ctrl + M และไปเปลี่ยน พ..

ให้เดินหน้าไปในอนาคตว่าโค้งต่าง ๆ จะวิ่งเข้ามาทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาหรือปัจจัย หรือดาวต่าง ๆ ในปีไหนกันเพื่อเป็นการคอยระวัง หรือหมุน พ.. ถอยหลังเพื่อไปทดสอบความแม่นยำในโค้งต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่ชะตาเกิดขึ้นได้ สรุปโค้งอายุ สามารถบอกถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้กี่ปีก็ได้เท่าที่ต้องการทราบ และเดินหน้าไปกี่ปีก็ได้เท่าที่ต้องการทราบ โดยยึดหลังว่าต้อง

ตั้งดวงจรรายปีไว้เป็นหลักเสมอเท่านั้นท่านก็สามารถทราบว่าปีไหน ๆ จะเกิดอะไรขึ้นโดยภาพรวม

และไปหารายละเอียดอีกครั้งดังที่กล่าวมา

 

การกำหนดโค้งต่าง ๆ ในการเช็คเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้

เช็คเรื่องการงาน เปลี่ยนงาน ได้งาน การเงิน ได้ตำแหน่ง ใช้ตั้งโค้ง KR กับ AP กับ JU กับ VUตรวจสอบ เรื่องการพลัดพรากจากการเดินทาง เช็คโค้ง SA โค้ง ME
ตรวจสอบเรื่องการเสียชีวิตจากเหตุร้าย โค้ง
AD โค้ง SA โค้ง UR โค้ง MA

ตรวจสอบเรื่องการเสียชีวิตเพราะการเจ็บป่วย ใช้โค้ง  AD โค้ง SA โค้ง HA โค้ง NE

ตรวจสอบเรื่องความรัก ใช้โค้ง VE โค้ง NO โค้ง CU

ตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุ ควรใช้โค้ง MA โค้ง UR เป็นอันดับแรก ก่อนเช็คโค้ง การเสียชีวิตต่อไป คือ โค้ง SA โค้ง AD และโค้ง ze ไว้ตรวจการได้รับบาดเจ็บจากเครื่องจักร หรืออาวุธ

 ตรวจสอบเรื่องการเรียนรู้การบรรลุเรื่องวิชาการความรู้ หรือการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ใช้โค้ว PO ,NE

ส่วนโค้งจุดเจ้าชะตาเอาไว้ใช้ในการตรวจสอบครั้งจุดท้ายหลังจากตั้งโค้งที่ต้องการทราบไปไว้เพื่อเป็นการมั่นใจยิ่งขึ้น

การตรวจวันสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราจะใช้โค้ง AR วิธีตรวจโดยหมุดวันให้อาทิตย์จรเข้าทำมุมถึงจุด AR มุม 45 90 180 0 วันไหนทั้งโค้งบวกและลบ เราก็จะทราบวันสำคัญที่จะเกิดเรื่องดีหรือร้าย ในระดับหนึ่ง

ในกรณีที่โค้งจุดเจ้าชะตาจรมาทับโค้งร้าย ๆ หรือโค้ง ดี ๆ ก็จะบ่งบอกถึงเรื่องนั้น ๆ เช่นเดียวกัน เราก็สามรถเช็คได้เช่นเดียวกันแต่ค่อนข้างจะยากกว่าการตรวจเช็คที่แยกโค้งไว้ให้แล้ว จะดีกว่า