จุดอิทธิพล
คำว่า จุดอิทธิพล ตามหลักในวิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียน คือ จุดบนระวิมรรค หรือในดวงชะตา ซึ่งเกิดจากการสนธิกรรมกัน ระหว่างดาว หรือปัจจัยต่าง ๆ   จุดอิทธิพล มีอยู่เป็นจำนวนพันในดวงชะตา และมีอิทธิพล เสมือน เป็นดาว และปัจจัยดวงหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ หรือมี ธรรมชาติ เป็นคุณสมบัติหรือธรรมชาติ ผสม ระหว่างดาว หรือปัจจัยที่ประกอบกันเป็นจุดอิทธิพลนั้น   การคำนวณจุดอิทธิพล เราจะได้จาก เอาตำแหน่งดาว สามดวงมาคำนวณ ( a+b-c) ตัวอย่าง mc+po-ap : A free-thinker. Breadth of spirit. Spiritually unfettered. One's own concept of the world. ถ้าจุดอิทธิพลไปทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาในดวงชะตา หรือจุดเจ้าชะตาจร ก็จะส่งผลในเรื่องนั้นแรงเป็นที่หนึ่ง จุดเจ้าชะตามีอยู่ 6 จุดคือ  Ar , Mc , As, Su , Mo, No และต้องดูเชิงมุมผสมอีกว่าเป็นมุมที่ส่งผลแรงในพื้นดวงหรือไม่   เราสามารถทำการผสมจุดอิทธิพลกันได้หลายแบบ สามารถนำตำแหน่งดาวจรและพื้นดวง หรือปัจจัยต่าง ๆ มาผสมทำเป็นจุดอิทธิพลได้เช่นกัน การเล่นจุดอิทธิพล มีหลายรูปแบบที่ยกมานี้เป็นแบบที่ใช้กัน อยู่ทั่ว ๆ ไป สำหรับผู้ที่หัดเล่นใหม่ ๆ

ศูนย์รังสี
คือ จุดบนระวิมรรค ซึ่งอยู่ตรงเส้นแบ่งครึ่งมุมระหว่างดาว หรือปัจจัย 2 ดวง ปัจจัยใด ๆ ตรงจุดนี้ มีอิทธิพลของปัจจัยหรือดาวคู่นั้น ๆ จะมารวมกัน ตัวอย่างเช่นศูนย์รังสี SU/JU : The wealthy and successful man. The physically happy man. The cheerful man

สำหรับจุด อิทธิพล และศูนย์รังสี จะทำงานได้ต้องไปทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาถึงจะส่งผลแรง ทั้งด้านดีหรือด้านไม่ดี สำหรับผู้ที่เล่นเรือนชะตาก็สามารถตั้งจุดทั้งสองนี้ว่าเข้าไปอยู่ในเรือนอะไรและส่งผลอะไรได้เช่นเดียวกัน ส่วนคำแปลจุดอิทธิพลและศูนย์รังสี สามารถหาดูได้จากหนังสือ   Rules For Planetary - Pictures by Ludwig Rudolph (witte-verlag) Hamburg

Copyright 2000 by ActiveWay.Com,
All rights reserved.
Email: webmaster@activeway.com
Uin: 29988460
Tel : 374-3117
(เลขที่ลิขสิทธิ์ทางปัญญา 4996/2540 )