ดวงจันทร์บอกอะไรให้กับในพื้นดวงและจร

                ดวงจันทร์หมายความดังนี้

1.     เจ้าชะตาหญิง ใช้สำรวจดวงเจ้าชะตาที่เป็นหญิงเป็นหลักก่อน และมาดูอาทิตย์เป็นเรื่องของกายสังขารของเจ้าชะตา เช่นจันทร์ทำมุมสัมพันธ์ถึงศุกร์ ก็จะแปลได้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนสวย

2.     แม่ หรือบุคคลเพศหญิงที่ใกล้ชิด เราสามารถดูดวงของเจ้าชะตาไปถึงแม่ได้โดยให้สังเกตดูว่าจันทร์ของเค้ามีปัญหาอะไรหรือไม่ถ้าจันทร์ของเจ้าชะตามีดาวฮาเดสทับอยู่ก็จะแปลได้ว่าแม่ของเจ้าชะตาอาจมีสุขภาพไม่ค่อยปกติ รวมไปถึงตัวของเจ้าชะตาด้วยไม่คนใดก็คนหนึ่ง เพราะเป็นสายเลือดเดียวกัน

3.     อารมณ์ ความรู้สึกที่ถูกกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมต่างใกล้ตัว หรือเหตุต่าง ๆ ที่มากระทบทำให้ตัวเจ้าชะตามีอาการทางร่างกายและความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราว ถ้าจันทร์ในพื้นดวงทำมุมถึงเสาร์ก็จะแปลว่าเจ้าชะตามีความรู้สึกทุกข์อยู่ตลอดเวลา หรือไม่มีความสุขจากดาวเสาร์มากระทบเค้าก็จะเป็นคนอารมณ์เสียอยู่บ่อย ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช้จิตที่แท้จริงของเค้า

4.     ประชาชน หรือชมชนที่ตัวเจ้าชะตาสัมผัส เช่นตัวเจ้าชะตาต้องเข้าไปสัมผัสกับบุคคลเหล่านั้นเช่นผู้ร่วมงาน คนรับใช้ เราก็สามรถบอกในแง่มุมนี้ก็ได้

5.     ถ้าจันทร์อยู่ในราศีใดก็จะบ่งบอกถึงโรคสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับตัวเจ้าชะตา เช่นจันทร์อยู่ในราศีกรกฏเจ้าชะตาก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสำไส้ โรคกระเพาะอาหารเป็นต้น

การอ่านเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์ในพื้นดวงถ้าเราต้องการอ่านเรื่องอะไรเราก็จะแปลจันทร์ที่เราอ่านไปในเรื่องในเลย ถ้าต้องการอ่านเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเราอ่านในเรื่องของอารมณ์ไป เช่นจันทร์ ทำมุมถึง อังคารก็จะแปลได้ว่าเจ้าชะตาเป็นคนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจต้นเองเป็นต้น ถ้าจะอ่านเรื่องตัวเค้าจันทร์ทำมุมถึงอังคาร ก็จะอ่านได้ว่าเจ้าชะตาเป็นบุคคลที่กล้าห้าวหาญไม่กลังใครเป็นคนแข็ง นักต่อสู้ เราจะพูดอย่างไรก็ได้ขอให้อยู่ในอิทธิพลของดาวอังคารก็แล้วกันในแง่มุมทุก ๆ ด้านของดาวอังคารจะตรงกับตัวเจ้าชะตาหมด ถ้าอ่านเรื่องเกี่ยวกับแม่ ก็จะแปลได้ว่าแม่ของเจ้าชะตาเป็นบุคคลดื้อ ชอบเอาชนะภายในบ้าน ฯลฯ หรือ ถ้าอ่านถึงบุคคลใกล้ชิดเจ้าชะตาก็จะแปลได้ว่าเจ้าชะตาอยู่ใกล้ชิดกับคนห้าว ๆ หรือเป็นคนแข็ง หรือมีคนใช้ที่หัวดื้อก็ได้

                ด้านจันทร์จรบอกอะไรกับเรา

                จันทร์จรวงนอกจะบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นชั่วโมง ดวงจันทร์จะเดินประมาน 2 ชั่วโมง ครึ่ง ต่อหนึ่งองศา จันทร์จรจะบอกเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา เช่นจันทร์จรโคจรมาทับพฤหัสพื้นดวงของเจ้าชะตาก็จะแปลได้ว่าเค้าจะได้รับโชคดี ๆ ในระยะชั่วโมงนั้น ที่จันทร์ทำงานอยู่ ถ้าพ้นไปแล้วก็หมดไป ส่วนมากเราใช้ดวงจันทร์เป็นตัวบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาในด้านดีและด้านร้ายได้ และสามารถนำมากำหนดฤกษดีประจำวันได้เช่นกัน ดวงจันทร์เป็นดาวงเคราะห์ที่สำคัญมากในการพยากรณ์เรื่องต่าง ๆ เพราะดวงจันทร์ใกล้โลกมากและเดินทางได้เร็วกว่าดาวดวงอื่นเค้าใช้เวลาในการโคจรรอบโลก 28 วัน คนในสมัยก่อนจะสังเกตดวงจันทร์และพยากรณ์เกี่ยวกับดวงจันทร์ไว้มาก เช่นถ้าต้องการได้บุตร ให้ทำการหลับนอนในช่วงดวงจันทร์จรโคจรมาทับลัคนาของสตรี ก็เริ่มทำกิจกรรมได้เลยก็จะมีบุตรได้ง่าย ดวงจันทร์ช่วยเตือนเรื่องไม่ดีต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตของเราเช่นจันทร์จรทบเสาร์กำเนิดหรือเสาร์จร ก็จะบอกถึงชั่วโมงนั้นไม่ควรทำกิจกรรมอะไรหรือลงทุนทำอะไรไปไม่ก็เกิดผลดีกับเรา แต่ถ้าจันทร์จรไปทำมุมถึงพฤหัสพื้นดวง หรือพฤหัสจร ก็เป็นชั่วโมงดีจะทำอะไรก็จะมีโชค หรือจะเดินทางก็ปลอดภัย ดวงจันทร์จรยังไว้ใช้ดูเหตุการณ์รายเดือนได้อีก เช่น new moo และ full moon เป็นตำแหน่งที่บอกเหตุการณ์รายเดือนที่จะเกิดขึ้นจากการสำรวจเหตุการณ์รายปีมาแล้วเราก็สามรถใช้ ทั้งสองจุดตรวจสอบได้เช่นเดียวกัน พูดไปแล้วดวงจันทร์จะบอกอะไรต่ออะไรในชีวิตเราในโลกนี้ รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกนี้ และเกี่ยวกับธรรมชาติในโลกนี้ เช่น การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงก็เป็นผลจากดวงจันทร์ที่เห็นง่าย ๆ นกที่ใช้แสงจันทร์ในการบอกทิศทางในการบินตอนกลางคืน ดวงจันทร์ใช้กำหนดทิศทางในการเดินทางของสัตว์ต่าง ๆ บอกถึงเวลาออกมาหากิน ดวงนั้นเราควรให้ความสนใจดวงจันทร์ในพื้นดวงชะตาให้มากเพราะจะเป็นตัวบอกเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวเจ้าชะตาเป็นอย่างดี ในดวงของสตรีดวงจันทร์เปรียบได้กับแม่ของเจ้าชะตา ดังนั้นแม่มีนิสัยใจคออย่างไร ตัวเจ้าชะตาก็จะมีอุปนิสัยเหมือนกับมารดาเช่นเดียวกัน

 

ดวงอาทิตย์บอกอะไรกับเราบ้างในพื้นดวงชะตา

                อาทิตย์เปรียบเทียบได้กับกายสังขารของตัวเจ้าชะตา และเทียบได้กับพ่อ และสามีสำหรับดวงสตรี ดังนั้นดวงอาทิตย์จะบอกเกี่ยวกับเรื่องตัวของบุคคลเพศชายว่าลักษณะภายนอกเป็นคนอย่างไร เช่นอาทิตย์ทำมุมกับอังคาร ก็จะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนกล้า ชอบเอาชนะ ห้าวหาญ เป็นกลัวใคร ชอบลงมือกระทำมากกว่าคิด ส่วนจันทร์ในพื้นดวงชะตาชายจะบ่งบอกถึงอารมณ์ของเค้าเช่นจันทร์ของเจ้าชะตาชาย ทำมุมถึง อังคาร ก็จะบ่งบอกถึงเค้าเป็นคนใจร้อน เอาแต่ใจตนเอง เราต้องแยกอาทิตย์ กับจันทร์ให้ออก ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วท่านจะเข้าใจในตัวของเจ้าชะตานั้น ๆ การดูเรื่องสุขภาพเราก็ไปดูที่อาทิตย์ของเจ้าชะตาก็ได้ ก็จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงเจ้าชะตาหญิงตัว ว่าตัวเค้ามีปัญหาทางเรื่องอะไรของสุขภาพ ส่วนจันทร์ก็อาจมีอาการป่วยได้แต่เป็นการป่วยทางด้านจิตใจมากกว่า เช่นจันทร์ ทำมุมกับฮาเดส ก็จะแปลได้ว่าเค้ามีจิตคิดกังวล ย้ำคิดย้ำทำ ดังนั้นคนเราจะมีการป่วยทั้งกายและจิต เราควรสรุปดวงชะตาให้ดี ๆ การทายจะได้แม่นยำยิ่งขึ้น

1.    อาทิตย์ คือกายสังขารของเจ้าชะตา ทั้งชายและหญิง

2.    อาทิตย์ คือ สามี พ่อ หรือบุคคลเพศชายร่วมสายโลหิต

3.    อาทิตย์จร บอกเหตุการณ์รายวัน

    4.    อาทิตย์ดวง sola return ใช้บอกเหตุการณ์รายปี

5.    อาทิตย์ดวงสงการณ์ ใช้บอกเหตุการณ์รายปี เมื่อเข้าราศีมังกร 00.00

6.    อาทิตย์บอกว่าราศีเกิดอยู่ในราศีอะไร เราดูจากดวงอาทิตย์ ไม่ใช่ลัคนาเหมือนดวงไทย

ดวงอาทิตย์ถือเป็นจุดเจ้าชะตาสำคัญปัจจัยหนึ่งรองลงมาจากจุดเมริเดียน ถ้ามีดาวร้ายทำมุมถึงอาทิตย์ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาออกไปในทางด้านลบ แต่ถ้าดาวดีเข้าทำมุม ดวงชะตาก็จะออกไปทางบวก ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องดูจุดอื่น ๆ ประกอบการตัดสินใจด้วย เช่นดาวจร โค้งฯ ต่าง ๆ จุดอิทธิพล และศูนย์รังสี ด้วย