การงาน
AR/MA การงาน อิทธิพลของธรรมชาติ การบาดเจ็บ
MA/CU กลุ่มการงาน การแต่งงาน คู่สมรส กิจกรรมทางศิลป
AS/CU ผู้ถือหุ้นของบริษัทห้างร้านหนึ่ง
SU/MA บุคคลเพศชาย สามี ชายผู้มีความแข็งขยัน ทหาร
SU/CU การรวมกันทางกาย สมาชิกของสมาคมหนึ่ง หมู่คณะทางศิลป
ความรัก
MC/VE ความรู้สึกชอบพอ ความรู้สึกทางด้านรักใคร่ ความปรารถนาของเจ้าชะตาเสน่ห์ของเจ้าชะตา
SU/VE ร่างกายอันสวยงาม ชายที่กำลังมีความรัก วัยเด็ก
MO/VE ความรู้สึก ความรัก สตรีที่กำลังมีความรัก ชั่วโมงแห่งความรัก ความเป็นแม่ การมีครรภ์
NO/VE ความสัมพันธ์ทางความรักด้านส่วนตัว
SU/MO บุรุษกับสตรีหรือสามีภรรยา การสมรส บิดามารดา มิตรภาพในรอบวัน (วันและชั่วโมง)เพื่อนร่วมงาม
NO/CU การรวมตัวกันหรือการติดต่อกันในด้านผลประโยชน์ การก่อตั้งสมาคม
การมีชื่อเสียง
SU/AP ดิ้นรนไปสู่ความไพศาลทังทางกายและทางจิต ประสบความสำเร็จภรรยา
MO/MA สติ มันสมองอันว่องไว กระบวนการทำงานของมันสมอง การกระทำตามอำเภอใจ สตรีคนรัก ภรรยา
MO/CU เจ้าสาว ภรรยา แม่ยาย ชั่วโมงว่าง การก่อเป็นรูป การสมาคม สถานลีลาศ(คลับ)
MA/VE ปลุกหรือถูกปลุกให้เกิดความรู้สึกทางเพศ
MO/ME เด็กสาว หญิงสาว หลายชั่วโมง เวลาทำงาน ยานพาหนะ
โชคลาภ
SU/JU มีโชคลาภเพราะสตรี เข้ากับสตรีได้
JU/KR โครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐีใหญ่และของผู้อำนวยการที่ประสบความสำเร็จ
JU/AP โชคมหาศาล ความสำเร็จ เกียรติยศชื่อเสียง ประสบการณ์ที่มีโชค
JU/VU อำนาจเงินหรืออำนาจการเงิน
การเดินทาง
ME/SA วิทยากร,ความคิดทางปรัชญา  ทำการพิจารณา ความสามารถในการตัดสินใจ การเดินทาง 

เรื่องทั่วไป
MA/AD ก้อนแร่ ก้อนหิน 
MO/SA พลัดพรากหรือมีทุกข์ แม่หม้าย ชั่วโมงแห่งความเปล่าเปลี่ยว ชั่วโมงตอนเย็น
SAHA การว่างงานหรือความเจ็บป่วยที่รุนแรงและยาวนาน ศัตรู ความเป็นศัตรู
MC/JU ความสุขใจ
MC/MO อิทธิพลทางจิตของบุคคลเพศหญิง อารมณ์ของเจ้าชะตา
JU/PO ความฉลาดสติ โชคทางปัญญา ความถูกต้อง
JU/AP มีโชคในวิทยาการ เงินที่ได้จากการค้าหรือกฏหมาย เงินทุน เงินทุนก้อนใหญ่เงินจำนวน เงินจำนวนมหาศาล เงินที่ใช้ในการหมุนเวียน
UR/HA หายที่น่าตื่นเต้นตกใจ อุบัติเหตุ ฆาตกรรม ความโหดร้ายของสงคราม
AR/PO ปัญญา แนวความคิด วิญญาณ
JU/SA อาคารบ้านเรือน การเปลี่ยนแปลงที่อยู่
AS/SA บุคคลอื่นจากไป อยู่ตัวคนเดียว
AS/PL การเปลี่ยนแปลงในสถานที่นั้นหรือการย้ายที่อยู่,หรือการเปลี่ยนแปลงการคบหาสมาคม เลื่อนยศ
SU/KR บิดา บุรุษเจ้าบ้าน เป็นผู้บังคับบัญชา ความสามารถทางกาย เสรีภาพ อำนาจรัฐ
ME/MA ความคิดอันรุนแรง การกระทำที่ลุกลนหรือรุนแรง ความชั่วร้าย ความคิดกระด้างกระเดื่อง
ME/AD ความสิ้นสุดของอาการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง การเจรจาต่อรองที่ไม่มีการลดราวาศอก
ME/KR ปัญญาความคิดอันสูงส่ง ลักษณะความคิดอันสูงส่ง ความคิดสูงส่ง ความคิดสูง
ME/NE ญาณสังหรณ์ ความเพ้อฝัน ความคิดฝัน ความคลุมเครือ ความไม่แน่นอน
ME/AD การใช้ความคิดอย่างจริงจังหรือภายในวงจำกัด ความอุตสาหะพยายามในการคิด
MA/NE การไม่ยอมรับ การปฏิเสธ การทำลายล้าง การทำลาย การติดเชื้อ
NE/HA การเน่าเปื่อย น้ำ วินาศภัยเกี่ยวกับน้ำ การรวมน้ำ การขาดอากาศ
SA/HA การสูญเสียอย่างหนัก คุกตะราง โรคระบาด,จำกัดเนื่องจากความเจ็บป่วย ความเคยชินอัน
SA/NE โรคระบาด สภาพที่เรื้อรัง
UR/HA หายที่น่าตื่นเต้นตกใจ อุบัติเหตุ ฆาตกรรม ความโหดร้ายของสงคราม
MA/UR เหตุการณ์ฉับพลัน กระทำการด้วยความตื่นเต้น ปฏิบัติการที่เข้มแข็ง การบาดเจ็บ
MA/SA การป่วยหนักหรือเรื่องร้ายแรง การหยุดชะงัก การพลัดพรากโดยถูกบังคับ
SA/UR การทะเลาะวิวาท การพลัดพรากโดยฉับพลัน การลาจากกัน หรือถึงแก่กรรม
MA/HA การกระทำอันต่ำช้า การจู่โจม ฆาตกรรม การสังหาร การถึงแก่ กรรมที่ผิดปกติวิสัย
โปรดติดตามต่อ