ระบบเรือนชะตาทั้ง 12 เรือนชะตา

เรือนที่   1 ตัวเรา สิ่งแวดล้อม จะบ่งบอกถึงเราเป็นใคร มีชีวิตเป็นอย่างไร

เรือนที่   2 การได้มา รับเข้ามา ทรัพย์สมบัติ การกักตุน เงินทอง

เรือนที่   3 เกี่ยวกับญาติพี่น้อง การติดต่อ การเดินทางในระยะใกล้ ๆ

เรือนที่ 4   เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัย ที่ดิน บิดามารดา

เรือนที่ เกี่ยวกับบุตร บริวาร คนที่อายุต่ำกว่า

เรือนที่ เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ การงาน ลูกน้อง

เรือนที่  7 เกี่ยวกับคู่ครอง คู่แข่ง หุ้นส่วน

เรือนที่ เกี่ยวกับการสูญเสีย ความตาย

เรือนที่ เกี่ยวกับการเดินทางไกล ปัญญา การขยายตัวออกไป

เรือนที่ 10 เกี่ยวกับการงา ตำแหน่งหน้าที่การงาน อาชีพที่ทำ

เรือนที่ 11 เกี่ยวกับโชคลาภ ความสมหวัง มิตรแท้

เรือนที่ 12 เกี่ยวกับเบื้องหลัง กักขัง ศัตรู การสูญเสีย การจากโลกนี้ไป

ความหมายเกี่ยวกับราศีที่มาของเรือนชะตา

ราศีเมษ การผจญภัย กล้า ริเริ่ม บุกเบิก ใจกล้า

ราศีพฤษ วัตถุนิยม บริโภค ความสมบูรณ์

ราศีมิถุน  ความรอบรู้ การคล่องตัว การติดต่อสื่อสาร การเจรจา

ราศีกรฏ  การอ่อนไหว ความรู้สึกไว  ชาตินิยม

ราศีสิงห์   การชอบอิสระเสรี เด่น เป็นผู้นำ ฟุ้เฟ้อ

ราศีกันย์   ช่างสังเกต เรียบง่าย ขยัน ถูกเอาเปรียบ

ราศีตุลย์    เป็นคนรักสงบ น่ารัก ศรัทธา ศิลป

ราศีพิจิก   นักสู้ การสละ เด็ดเดี่ยว ล่วงรู้

ราศีธนู      นักปรัชญา เห็นการไกล ศาสนา การเดินทาง

ราศีมังกร   จริงจัง อนุรักษ์นิยม ทุกข์ กังวล

ราศีกุมภ์     สมัยนิยม ตื่นตัว ญาณ

ราศีมีน         เวิ้งว้าง วิเวก  จินตนาการ การไปสู่นิพาน

เราสามารถตั้งเรือนชะตาไว้ที่ ราศีเมษได้ ราศีเมษก็เป็นเรือนที่ 1 ใน เราเรียกว่าเรือนชะตาทั่วไป

แต่ถ้าเราต้องการดูความเป็นไปของโลกเราต้องตั้งเรือนที่ 1 ไว้ที่ราศีตุลย์ เป็นเรือนที่ 1 การศึกษาเรื่องเรือนชะตาเป็นเรื่องที่ระเอียดอ่อนพอสมควรเราต้องเข้าใจในหลาย ๆ เรื่องถึงจะดูเรือนชะตาให้แม่นยำ เรือนชะตาแบ่งออกไปอีกหลายเรือน และมีเรือนสะท้อน เข้ามาประกอบด้วย ตอนนี้ท่านทำความเข้าใจเรื่องเรือนชะตาทั้ง 12 เสียก่อนแล้วจะอธิบายเรือนชะตาที่ละเอียดกันต่อไป


 

เราสามารถแบ่งเรือนชะตาออกเป็น เรือนชะตา

โดยการนำเอาจุดเจ้าชะตามาทำเป็นเรือนชะตาซึ่งจะให้ความละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้นในการพยากรณ์

เรือนชะตาที่ 1 เรือนชะตาเมริเดียน เราตั้งจุดกึ่งกลางระหว่างเรือนที่ 9-10 ไว้ที่จุดเมริเดียนในพื้นดวงท่านก็จะได้เรือนชะตาเมริเดียน ซึ่งไว้ตรวจดูเรื่องอุปนิสัยที่ไร้สึกนึก (ตัวกู) ว่าเค้าเป็นคนอย่างไร แต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าเรือนชะตามเริเดียนเป็นเรือนชะตาที่ละเอียดอ่อนมากก่อนดูต้องทำการปรับเวลาเกิดให้ถูกต้องเสียก่อนถึงจะนำมาใช้ได้ไม่แล้วจะไม่เป็นประโยชน์ในการดูและจะไม่บอกเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเขามากนักจะผิดพลาดไปเลย

เรือนชะตาที่ 2 เรือนชะตาลัคนา เราตั้งจุดกึ่งกลางระหว่างเรือนที่ 1-12 ไว้ที่ ตำแหน่งลัคนาในพื้นดวงเราก็จะได้เรือนชะตาลัคนาไว้ดูสภาพแวดล้อมของตัวเขาที่เกิดมาบนโลกนี้ว่าเป็นอย่างไร การดูเรือนชะตานี้ต้องถูกปรับเวลาเกิดก่อนถึงจะดูได้ ไม่แล้วจะคลาดเคลื่อน

เรือนชะตาที่ 3 เรือนชะตาราหู เราตั้งจุดกึ่งกลางระหว่างเรือนที่ 1-12 ไว้ที่ตำแหน่งราหูในพื้นดวง เรือนชะตาราหูนี้จะบอกเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลใกล้ชิดตัวเขาว้าเป็นอย่างไรเช่นญาติพี่น้อง เพื่อสนิท ฯลฯ

เรือนชะตาที่ 4 เรือนชะตาจันทร์ เราตั้งจุดกึ่งกลางระหว่างเรือนที่ 9-10 ไว้ที่ ตำแหน่งจันทร์ในพื้นดวง เรือนชะตาจันทร์นี้จะบอกเรื่องเกี่ยวกับตัวเจ้าชะตาบุคคลเพศหญิง ในการเช็คดวงสตรีเราจะต้องตั้งเรือนชะตาจันทร์จะบอกเรื่องเกี่ยวกับตัวเค้า

เรือชะตาที่ 5  เรือนชะตาอาทิตย์ เราตั้งจุดกึ่งกลางระหว่างเรือนที่ 3-4 ไว้ที่อาทิตย์กำหนด เรือนชะตาอาทิตย์จะบอกเกี่ยวกับบุคคลเพศชาย หรือร่างกายของสตรี ถ้าเป็นดวงชะตาชายเราจะตั้งเรือนอาทิตย์ไว้ตรวจดูพื้นดวงและดาวจรของเค้า ส่วนเรือนจันทร์ไว้ดูภรรยาของเค้าและบุคคลเพศหญิงในครอบครัวของเขาได้เช่นเดียวกันในทางกลับกันถ้าเป็นดวงสตรีก็ใช้ในทำนองเดียวกัน

การดูเรือนชะตาก็เดือนกับการดูแบบการวัดมุม เช่นเดียวกัน เราสามารถตั้งจุดอิทธิพล และศูนย์รังสีเข้าไปดูก็ได้ หรือใช้โค้งก็ได้ และดูรายปีก็ได้เช่นเดียวกัน และสามารถดูรายเดือน รายวัน ชม. นาที ได้เช่นเดียวกัน ขั้นตอนการดูจะมีขั้นตอนเหมือนกับการดูแบบเชิงมุม คือเราจะต้องดูรายปีก่อนว่าปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหม แล้วค่อยไปดูรายเดือน ฯลฯ ต่อไป ท่านควรผ่านการศึกษาเรื่องดูแบบเชิงมุมมาแล้วถึงจะเข้าใจดูยิ่งขึ้น ไม่แล้วท่านจะทำความเข้าใจยากสักหน่อย

เรือนชะตา 6 เรือนชะตาโลก ให้ตั้งเรือนที่ 1 ไว้ที่ราศีตุลย์ เป็นเรือนชะตาที่ดูเกี่ยวกับการเมือง การเกิดภัยธรรมชาติบนโลกนี้ ซึ่งต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งกันอีกที

เรือนชะตาโลก เราจะเอาเรือนที่ 1 ไว้ที่ราศีตุลย์ เรือนชะตาโลกนี้ไว้ดูดวงเมืองหรือดูดวงประเทศทั้งหลายไม่เหมาะในการดูดวงชะตาคนเรื่องของเรือนชะตายังไม่จบเพียงแค่นี้เรายังสามารถนำดาวต่าง ๆ มาทำเป็นเรือนชะตาได้ เช่น เรือนพฤหัส ไว้ดูเกี่ยวกับโชคลาภเป็นต้น