Activeway.com

                                                                  

 

 ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียน
1.ความรู้เกี่ยวกับฟ้า
2.
ความหมายของดาวในระบบสุริยะ
3.ความหมายดาวและปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบโหราศาสตร์ยูเรเนียน
4.ความหมายของตำแหน่ง ที่สำคัญในการคำนวณตำแหน่งดาวและปัจจัยต่าง ๆ
5.
ความหมายของจักรราศี
6. สัญลักษณ์ดาวและจุดสำคัญ
7.
ธาตุไฟ ดิน ลม น้ำ
8.
ความหมายของเรือนชะตาชนิดต่าง ๆ
9.ระบบเรือนชะตาจร
10.
การตั้งเรือนชะตาตามกรรม
11.
หลักในการวัดมุมดาว
12. ดาวสะท้อน
13.
ความหมายของศูนย์รังสีและจุดอิทธิพล
14.นย์รังสีและจุดอิทธิพลที่สำคัญ
15. ความหมายของโค้งสุริยยาตร์
16. การตรวจสอบพื้นดวง
17. การพยากรณ์รายปี
18.
การพยากรณ์รายเดือน
19. การพยากรณ์จรรายวัน ชั่วโมง นาที
20. การทอสอบเดือนสำคัญ
21. การปรับเวลาเกิดให้ตรง
22. การวางฤกษ์แบบง่าย ๆ
23. การดูว่าเรื่องคู่ครอง
24. ความหมายของดวงดาวกับสุขภาพโรคภัย
25.
วิธีดูดดวงรายปี
26.
จุดเมษบอกอะไรกับเราบ้าง
27.
ศูนย์รังสีและจุดอิทธิพลที่น่าสนใจ
28. ารพยากรณ์ดวงชะตาแบบไม่ให้หลงทาง
29. การผสมดาวหลาย ๆ ดวง 3
30. ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บอกอะไรให้กับในพื้นดวงและจร
31.
เกษตรประจำวัน

32.จุดเจ้าชะตาสถิตในราศีต่างให้ความหมายดังนี้
33.
ความหมายของเรือนชะตาแบบต่าง ๆ (ใหม่)
34.
หลักการผสมดาวตั้งแต่สองดวงขึ้นไป(ใหม่)
35.
การปรับลัคนาและเมริเดียน(ใหม่)
36. หลักการอ่านดาวโคจรไปสู่ดาว (ใหม่)
37. การพยาการณ์แบบกาลชะตา
38.
กาลชะตารายวัน รายเดือน รายสามวัน
39. ขั้นตอนการพยากรณ์ดวงชะตาแบบไม่ให้หลงทา
40. หลักการพยากรณ์รายปีและเดือนและวันโดยใช้อาทิตย์ย้ายราศี 
41. กาลชะตารายวัน
42.  การผสมดาวกรณี 3 ปัจจัย
43. การสร้างสูตรพระเคราะห์สนธิ หรือจุด อิทธิพล a+b-c
44 ดาวโคจรไปสู่ให้อะไรกับเรา.
45
ความรู้เรื่อสีและตังเลข
46
เรือนชะตาทั้ง 12 เรือน และราศี
47
เรือนชะตาที่บอกเรื่องการเจ็บป่วย
48
 ระบบเรือนชะตามาจากไหน
49  อาตมัน  ปรมาตมัน
50 
อิทธิพลและความหมายของดาวทิพย์
                  ปกิณกะ
เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย 
รวมจุดอิทธิพลและศูนย์รังสีที่น่าสนใจ
 


Apollon group

ขอสงวนข้อความในหน้านี้ไว้ห้ามลงตีพิมพ์หรือนำไปเพื่อการค้าไม่แล้วจะมีผลตามกฎหมาย
ด้านลิขสิทธิ์ แต่เพื่อการศึกษาหาความรู้ได้ ถ้าผู้ใดหาประโยชน์จากข้อมูลนี้กฎแห่งธรรมชาติ
ก็จะลงโทษท่านไปด้วย เพราะไม่ใช่ความรู้ความสามารถของท่านเอง

 
Website counter
11/12/2008=8353
5/01/2010=9747
24/02/2011 =315


Tel : 083-721-6153

  
     Copyright 2005 By Apolllon Goup
    All right reserved

ACTIVEWAY.COM