กาลชะตาเป็นเรื่องของเวลาที่บ่งบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้น ณ วัน เวลา นั้น เราสามารถเช็คได้ทั้ง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต หรือ ณ เวลาทีเจ้าชะตาถาม  ระบบกาลชะตาเราใช้การดู อาทิตย์จร จันทร์จร ลัคนา เมริเดียนจร เป็นหลัก ณ วันที่มีอะไรเกิดขึ้น หรือมีคนเข้ามาหาเรา ณ วันเวลานี้ เค้าจะมาถามเราเรื่องอะไร หรือ ณ เวลานี้เรากำลังดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรอยู่ได้ โดยดูจาก อาทิตย์จะบอกว่าวันนี้ท่านจะทำอะไรภายในช่วงที่อาทิตย์ยังไม่โคจรอาทิตย์จะโคจรวันละ 1 องศา เท่ากับ 1 วัน  หรือดูว่าชั่วโมงนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ก็ให้ไปตรวจเช็คจันทร์จรวงนอกว่าไปทำมุมถึงดาวอะไรในพื้นดวง และดาวจรวงนอกด้วย รวมทั้งเราสามารถตั้งจุดอิทธิพล และศูนย์รังสีเข้าไปถามมันได้ว่า ณ เวลานี้เราทำอะไรอยู่

                การฝึกกาลชะตาท่านต้องมั่นจดบันทึกเวลาที่ท่านเกิดเหตุการณ์สำคัญเช่นวันนี้เราโดนมีดบาด ณ เวลาใดเราก็ตั้งเวลาดาวจรไป ณ เวลาโดนมีบาดเราก็จะเห็นดาวมันบอกเราได้อย่างแม่นยำ หรือเค้าอาจถามว่าวันพรุ่งนี้เค้าจะไปสมัครงานได้หรือไม่ เราก็ตั้งเวลาเดินไป ณ วันเวลาที่เค้าไปสมัครงานและดูว่าดาวบนท้องฟ้าดูหรือไม่ และอาจใช้จุดอิทธิพลสอบได้เข้าไปตัดสินได้เลย หรือวันไหนดี เราก็ไปดูทางการวางฤกษ์กันไป กาลชะตาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักโหราศาสตร์ ขั้นสูง

                เราสามารถดูได้ถึงนาทีนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูที่ลัคนาจร และเมริเดียนจร ว่า ณ เวลานี้เรามีอะไรเกิดขึ้นโดยใช้หลักการดูเหมือนการอ่านพื้นดวงและดาวจรเข้าหากัน แต่ก่อนอื่นท่านต้องฝึกดูย้อนหลังไปก่อนว่าท่านมีเรื่องอะไรที่เกิด ณ เวลาที่ผ่านมา ณ วันเวลานี้ และท่านตีดาวบนท้องฟ้าให้แตกแล้วท่านก็จะเข้าใจในการดูปัจจุบัน หรืออนาคตที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำทีเดียว ว่าเรากำลังจะไปทำอะไรดีหรือไม่ดี

                แต่หลักใหญ่ ๆ เราจะดูจันทร์จร เป็นหลัก และตามลงมาดูที่ลัคนา และเมริเดียน จะบอกเรื่องเป็นนาที ส่วนอาทิตย์จะบอกเรื่องเป็นวัน การดูกาลชะตาทั้งหมดเราอาศัยการวัดเชิงมุมเข้ามาและตีดาวที่ทำมุมกับตำแหน่งอาทิตย์ จันทร์ ลัคนา เมริเดียน เข้าไป ท่านก็จะทราบเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ
                เราจะใช้เครื่องมือเดินหน้าหรือถอยหลังได้จากการใช้
ctrl-M เข้าช่วยในการหมุนเวลาถอยหลังหรือเดินหน้า และ ctrl-c กลับมาอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน

                ถ้าท่านฝึกจากสิ่งที่ผ่านมาและหัดอ่านดาวให้ดี ๆ แล้วท่านจะเข้าใจในการพยากรณ์แบบกาลชะตา ซึ่งแยกออกมาจากเหตุการณ์รายปี ที่เราใช้อยู่ หรือโค้งรายปี