จุดเมษคืออะไร
                จุดเมษเราถือเป็นจุดเจ้าชะตาชนิดหนึ่ง แต่จะเป็นจุดเจ้าชะตาที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของเจ้าชะตา ไม่ใช่ตัวของเจ้าชะตาแต่ก็มีผลต่อเจ้าชะตาได้เช่นเดียวกัน เพราะสภาพแวดล้อมจะมีบทบาทต่อตัวเจ้าชะตาไม่น้อยกว่าจุดเจ้าชะตาอื่น ๆ และถือว่าเป็นจุดเจ้าชะตารวมที่สำคัญ สามารถใช้บอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ความหมายของจุดเมษคือ

  1. เป็นจุดเจ้าชะตาจุดหนึ่งแต่เป็นแบบสภาพแวดล้อมของตัวเจ้าชะตา
  2. เป็นจุดบ่งบอกถึงมวลชนประชาชน ถนนหนทาง คนหมู่มาก
  3. เป็นจุดที่บ่งบอกถึงทิศตะวันออก
  4. เป็นบ่งบอกสภาพแวดล้อมของเจ้าชะตาด้วย
  5. เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนฤดูกาลจุดหนึ่ง บอกถึงการเริ่มต้นของชีวิตในโลกนี้

จุดเมษมีผลต่อตัวเจ้าชะตามากถ้ามีดาวเคราะห์ทำมุมถึงหรือเข้าแกนทั้งสี่ หรือมีดาวดีดาวร้ายทับแกนอยู่ก็จะบอกถึงความเป็นมาเป็นไปของตัวเจ้าชะตาด้วย เช่น อังคารทับเมษ ก็จะแปลได้ว่าเจ้าชะตามีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รีบร้อน การใช้กำลัง หรือตัวเค้าถูกสภาพแวดล้อมใหญ่ควบคุมอยู่เลยทำให้ตัวเจ้าชะตากลายเป็นคนกล้า ดื้อ เอาแต่ใจตนเอง ชอบเอาชนะ ไม่ยอดแพ้ใคร หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องแบบเช่นทหารหรือตำรวจ เพราะดาวอังคารแบบว่าทหารตำรวจหรือบุคคลที่อยู่ในเครื่องแบบ หรือตัวเจ้าชะตาอาจมีความเกี่ยวข้องกับคนที่มีเครื่องแบบก็ได้ หรืออย่างน้อยบ้านเจ้าชะตาอาจอยู่ให้โรงพักก็ได้ หรือใกล้กับค่ายทหารก็ได้ ถ้าเป็นทับเสาร์ ก็จะแปลว่าเจ้าชะตามีสภาพแวดล้อมที่มีดาวเสาร์ควบคุมอยู่ทำให้เจ้าชะตามีเหตุของดาวเสาร์เข้าทำงานเช่น เจ้าชะตาต้องเข้าไปมีส่วนกับดาวเสาร์ เช่น อยู่ใกล้ชิดกับคนยากคนจน คนเจ็บป่วย รวมไปถึงเจ้าชะตาก็อาจมีความทุกข์เข้าไปด้วย หรือสภาพแวดล้อมเป็นดาวเสาร์เช่นบ้านอาจอยู่ใกล้โรงพยาบาล วัด หรือป่าช้า (ดาวเสาร์) หรือชีวิตมักไม่ค่อยมีความสุขมีแต่เรื่องทุกข์ใจอยู่เนื่อง ๆ จากดาวเสาร์ เราจะเอาความหมายของดาวมาพูดผสมกับความหมายของจุดเมษเข้าไปเราก็ได้คำแปลออกมาแล้วคงไม่ยากในการตีความ แต่ท่านต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือตัวตนของเจ้าชะตาอะไรคือสภาพแวดล้อมของเจ้าชะตาให้ได้ มันมีความแตกต่างกันอยู่แต่มองรวม ๆ แล้วอาจเป็นภาพเดียวกันที่บ่งบอกถึงตัวเจ้าชะตาแต่ในรายละเอียดแล้วไม่ใช่ โดยเราแบ่งจุดเจ้าชะตาออกเป็นสองจำพวกคือพวกที่เป็นตัวของจุดเจ้าชะตา เช่น อาทิตย์ จันทร์ เมริเดียน  เป็นจุดเจ้าชะตาจริงคือตัวตนของเค้า ส่วน เมษ ลัคนา ราหู คือสิ่งแวดล้อมของตัวเจ้าชะตาที่จะทำให้เจ้าชะตามีความเป็นไปตามสภาพแวดล้อมนั้นด้วย ภาพรวมมองรวม ๆ แล้วอาจไม่แตกต่างกันนัก ยกตัวอย่าง เหมือนคนที่เป็นทหาร เครื่องแบบ ยศ สถานที่ทำงานเป็นสภาพแวดล้อมของเค้าเราก็มองเค้าว่าเค้าเป็นทหาร แต่ถ้าถอดเครื่องแบบออกเค้าก็เป็นบุคคลธรรมดาเดินตามถนนก็เป็นคนธรรมคนหนึ่ง แต่ธาตุแท้อาจชอบของสวยงามชอบปลูกต้นไม้ ชอบธรรมชาติ ชอบความสงบ สิ่งนี้คือตัวตนของเจ้าชะตาจริง ๆ แต่บทบาททางทหารก็จะมีบทบาทถึงชีวิตของเค้าด้วยเช่นกัน