การใช้โค้งสุริยยาตร์
โค้งสุริยยาตร์ คือ กุญแจสำคัญใช้ในการพยากรณ์จรตามอายุขัย ชนิดหนึ่ง  ซึ่งเมื่อนำเอามา บวก หรือ ลบ สมผุสของดาวพระเคราะห์ หรือ ปัจจัยต่าง ๆ ในดวงชะตา เราก็จะได้ดาวพระเคราะห์หรือปัจจัยต่าง ๆ ในตำแหน่งใหม่ หรือพูดตามเทคนิคของวิชาโหราศาสตร์ ก็คือ ทำให้เกิด ดาวพระเคราะห์จร หรือ ปัจจัยจร ขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสมผุสเปลี่ยนแปลงไป ตามระยะของโค้งทั้ง 2 นี้   ตามหลักสูตรดาวที่เราต้องการที่จะค้นหา ดาวพระเคราะห์หรือปัจจัย โหราศาสตร์ซึ่งมีสมผุสเปลี่ยนแปลงไปตามระยะของโค้งทั้ง 2 นี้ มีชื่อเรียกว่า ปัจจัยหรือดาวพระเคราะห์ จรสุริยยาตร์ กล่าวคือดาวพระเคราะห์ หรือปัจจัย + โค้งสุริยยาตร์ ( ARC) เรียกว่า ดาวพระเคราะห์หรือปัจจัย จรสุริยยาตร์ ดาวพระเคราะห์ หรือปัจจัยจรสุริยยาตร์ จะเป็นตัวกำหนด ปี ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราต้องการทราบหรือค้นหาจากโปรแกรม SUAD   การพยากรณ์โดยการใช้ โค้งสุริยยาตร์ มีชื่อเรียกว่า การพยากรณ์ จรสุริยยาตร์ ตัวอย่าง เช่น ต้องการหาศูนย์รังสี SU/JU พื้นดวงว่าปีนี้ ศูนย์รังสีนี้เข้าทำมุมกับโค้งหรือไม่   ก็สามารถทำได้   การพยากรณ์จรตามโค้งสุริยยาตร์ตามหลัก 1 องศา = 1 ปี    เป็นการดูจรในพื้นดวงที่มีความเที่ยงตรงทีเดียว

การพยากรณ์จรรายปีแบ่งออกเป็น 2 ระบบ
คือ จรพื้นดวง                                            

กับ จรตามอายุขัย ( โค้งสุริยยาตร์ )                                            
1 วัน = 1 ปี  หรือ  1 องศา = 1 ปี                                           
ตรงส่วนที่กางออกไปทั้ง บวก และ ลบ ทำมุมกับดาว หรือปัจจัย ต่าง ๆ ก็จะส่งผลถึงเจ้าชะตาในเรื่องนั้น ๆ
   
จรจากดาวปัจจุบันบนท้องฟ้า
จรตามดาวปัจจุบันตามดาราศาสตร์  ให้ดูดาววงนอกของโปรแกรม SUAD ว่าดาวจรมาทำมุมถึงดาวพื้นดวงหรือ
ดาวจรต่อดาวจร  ปัจจัย ต่าง ๆ ก็จะส่งผลตามที่ความแรงของเชิงมุมนั้น ๆ 
    
อนึ่ง ถ้าท่านดูจรแบบตามอายุขัย แกนที่กางออกไปนั้น ทั้งบวก และลบ เราถือว่ามันเป็นจุดเจ้าชะตาอยู่ด้วยคืออาทิตย์พื้นดวงนั่นเอง ดังนั้น ส่วนที่กางออกไปทำมุมต่าง ๆ เช่น 0 45 90 180 22.30 หรือมุมแรงอื่น ๆกับดาวในพื้นดวง หรือดาวจร หรือปัจจัยที่กำหนดขึ้น ท่านก็จะได้รับคำตอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ถูกต้องได้เลย ส่วนการพยากรณ์จรแบบดาวปัจจุบันบนท้องฟ้า เราจะ LOCK ตำแหน่งดาววงนอกไว้ที่ รายปีของแต่ละบุคคลคือ อาทิตย์จรทับอาทิตย์กำเนิด หรือ ดวงทินวรรษ  และให้อ่านวงนอก วงใน ยิงมุมเข้าหากัน รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เราต้องการทราบได้เลย แต่เป็นเหตุการณ์เพียง 1 ปี คือ นับวันเกิดปีนี้ ถึงวันเกิดปีต่อไป เช่นเกิดเดือน กันยายน 2498 เราต้องการดูดวงรายปีเราก็ปรับตำแหน่งให้อาทิตย์จร ทับอาทิตย์กำเนิด   ในกรณีปีนี้เป็นปี 2542   และเจ้าชะตาต้องการทราบเหตุการณ์ในปี 2543  เราก็ต้องตั้ง อาทิตย์จร ไปทับอาทิตย์กำเนิด ในปี 2542 เราก็จะดูเหตุการณ์ตั้งแต่ กันยายน ปี 2542 ถึง กันยายัน 2543 นี้คือเหตุการณ์ 1 ปี   ตามหลักโหราศาสตร์ เราจะไม่ใช้ 1 มกราคม ในปีใหม่
และในบางครั้งเราก็อาจดู ดวงสงกรานต์์ คือ อาทิตย์จรโคจรเข้า 00.00 ราศีมังกร หรือ 270 องศา เราก็ LOCK ดาวบนท้องฟ้าให้เป็นเรื่องรายปี ตัวอย่าง ถ้าต้องการทราบเหตุการณ์รายปี 2542   เราต้องตั้งอาทิตย์จรเข้าราศีมังกร 00.00 องศา ของปี 2542 ดาวบนท้องฟ้าก็จะเป็นเหตุการณ์ตั้ง แต่ประมาณวันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคม 2542  ถึง 21 หรือ 22 ธันวาคม 2543 ถ้าต้องการดูเหตุการณ์รายปี 2544 เราก็ต้องตั้งอาทิตย์จรเข้าราศีมังกร ประมาณ 21 ,22 ธันวาคม 2543 และจะไปสิ้นสุดเหตุการณ์รายปี เมื่อวันที่ 21 หรือ 22 ธันวาคม 2544 (ให้ใช้โปรแกรม SUAD หมุนหาโดยให้กดปุ่ม Ctrl -M แล้วหมุนหาตำแหน่งที่อาทิตย์เข้าราศีมังกรที่ 00.00 หรือ ที่ 270 องศา )

Copyright 2000 by ActiveWay.Com,
All rights reserved.
Email: webmaster@activeway.com
Uin: 29988460
Tel : 374-3117