katamove.gif (135491 bytes)

คาถาบูชาพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์     อะ  วิช  สุ  นุส  สา   นุต  ติ
ชื่อคาถาพระนารายณ์แปลงรูป   ใช้ทางเมตตามหานิยมก็ได้ สวดวันละ ๖ จบ

คาถาคนเกิดวันจันทร์      อิ  ระ  ชา  คะ  ตะ   ระ  สา
ให้สวดวันละ ๑๕ จบ
คาถาคนเกิดวันอังคาร  ติ   หัง  จะ  โต  โร  ถิ  นัง  
ชื่อคาถาฝนเสน่หา   ใช้เมตตามหานิยม ให้สวดวันละ ๘ จบ

คาถาคนเกิดวันพุธกลางวัน   ปิ  สัม  ระ  โล  ปุ  สัต   พุท 
ชื่อคาถาพระนารายณ์   เกลื่อนสมุทร ให้สวดวันละ ๑๗ จบ

คาถาคนเกิดวันพุธกลางคืน   คะ พุท  ปัน  ทุ  ธัม  วะ   คะ 
ชื่อคาถาพระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้ความผิดต่าง ๆ ให้สวดวันละ ๑๒ จบ

คาถาคนเกิดวันพฤหัส  ภะ   สัม  สัม  วิ  สะ  เท  ภะ
ชื่อคาภาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ ให้ทางเมตตามหานิยม ให้สวดวันละ ๑๙ จบ

คาถาคนเกิดวันศุกร์  วา   โธ โน อะมะ  มะ  วา 
ใช้ในทางเมตตามหานิยมทั่วไป ให้สวดวันละ ๒๑ จบ

คาถาคนเกิดวันเสาร์  โส   มา ณะ  กะ  ริ  ถา  โช 
ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดคุณไสยศาสตร์ ให้สวดวันละ ๑๐ จบ