tauraa.gif (2230 bytes)

ราศีพฤษภ

ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีพฤษภ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม มีดาวศุกร์ประจำราศี เป็นราศีแห่งการสะสมสิ่งต่างๆ ให้กับตัวเอง มีการพัฒนาการเพื่อความอยู่รอดในโลกนี้ การแสวงหาสิ่งที่ปลอดภัยหรือสถานที่เหมาะสม ในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้  
อุปนิสัยของชาวราศีพฤษภ
เป็นคนธาตุดิน ท่านชอบความสวยงาม รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความอดทนและดื้อดึง,ชอบแข็งขันไม่ชอบง้อใคร ๆ มีความถือดีในเรื่องของความรัก ชอบแสดงออก ไม่ชอบตลบตะแลง มีความอดทนมานะพยายามสูง ชอบคนที่เอาอกเอาใจ มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา อาจทำให้เกิดปัญหาได้ เพราะไม่ยืดหยุ่นให้กับชีวิต ชอบความมั่นคง ชอบสะสมทรัพย์สมบัติ เช่นที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
ด้านความรัก
ชาวราศีพฤษภมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน ซึ่งเป็นดาวแห่งความรัก ความสวยงาม ความบันเทิง มีความอ่อนไหวในด้านความรัก แต่ จะขาดสติในบางครั้ง อันเกิดจากความรักที่จริงใจ และเชื่อมั่นในความรัก กับใครบางคน รวมไปถึงความหึงหวง ส่วนลึกของจิตใจท่านแล้ว ท่านเป็นบุคคลที่มีความเมตตา ใจดี เป็นผู้มีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม และเพศเดียวกัน
งานที่เหมาะสม
งานที่เหมาะสมกับท่านคืองานที่เกี่ยวกับการเกษตรด้านต่าง ๆ   งานที่เกี่ยวกับบ้านและที่ดิน งานด้านการโรงแรม และที่พักอาศัย ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ สถานที่พักฟื้นคนป่วย สนามกีฬาต่าง ๆ  ร้านอาหาร และกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งบรรเทิง
สถานที่ทำงานท่านควรจัดแต่งให้เป็นธรรมชาติมีต้นไม้สีเขียว หรืออยู่ตามชานเมืองจะเหมาะสมกับท่านมาก
สุขภาพ
ชาวราศีพฤษภ ต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องคอ ต่าง ๆ เช่นหลอดลมอักเสบ หวัดลงคอ ไอ หืดหอบ ควรหาเวลาออกกำลังกายบ้าง และไม่ควรเครียดกับงานหรือเรื่องความรักมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออก