ราศีมีน

ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีมีนระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 มีนาคม มีดาวเนปจูนเป็นเจ้าเรือนเป็นราศีสุดท้ายของ จักรราศี มีอิทธิพลที่สอดคล้องกับพัฒนาการของธรรมชาติคือ สร้างความสลายตัวให้แก่ธรรมชาติ อันเป็นจุดจบหรือกาลอวสานอันแท้จริงของ วงรอบของธรรมชาติต่าง ๆ เนื่องจากชีวิตใน ขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายที่มีสภาพเปล่าเปลี่ยว หรือถูกทิ้งให้อยู่สันโดษที่สุด หากเป็นคนจะเทียบได้กับคนชรา และการถึงแก่กรรม อิทธิพลของราศีมีน จึงเทียบได้กับธรรมชาติในยามนี้   คือ สร้างความวิเวกวังเวงให้แก่โลกโดยทั่วไป เตรียมตัวที่จะไปเกิดใหม่ ในวงรอบของวงจรกฎแห่งกรรม  
อุปนิสัยของชาวราศีมีน
อุปนิสัยของชาวราศีมีนเป็นบุคคลธาตุ น้ำ จะมีจิตใจเมตตาอารี เป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป บางครั้งความใจอ่อนของท่านจะทำให้ท่านสูญเสีย สิ่งสำคัญในชีวิตไป ชอบเปลี่ยนแปลงแนวความคิดง่าย บางครั้งจิตใจไม่แน่ไม่นอน ส่วนมากชาวราศีมีนจะรับประทานอาหารเก่งเป็นพิเศษ แต่จะไม่อ้วน มีส่วนน้อยที่อาจมีเนื้อมากเป็นพิเศษ
ความรัก
ความรักของชาวราศีมีน อาจจะไม่สมหวัง หรือผิดหวังอยู่บ่อย ๆ บางคนที่แต่งงานไปแล้วอาจมีปัญหาทางด้านการใช้ชีวิต ครอบครัว อาจมีการแยกทางกัน ในบางคู่ อันเป็นผลมาจากอารมณ์ที่แปรเปลี่ยนได้ง่าย ท่านจะหลงรักใครง่ายๆ และบางท่านก็ชอบจมอยู่กับความหลังเก่า ๆ ที่ฝังใจ ไม่ยอมแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับชีวิต

งานที่เหมาะสม
งานที่เหมาะสมกับชาวราศีมีน เหมาะกับงานด้านการทหาร เป็นบุคคลในเครื่องแบบ ทั้งทหารเรือ และทหารอากาศ เพราะท่านต้องอยู่กับที่โล่งแจ้งจะเหมาะกับท่านมาก หรืองานด้านการสืบสวน ข่าวสารสำคัญ งานที่เกี่ยวกับความลับของประเทศ งานด้านทนายความ งานด้านการออกแบบ และงานด้านความสวยความงาม
สุขภาพ
สุขภาพของชาวราศีมีน ต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับข้อเท้า โรคไขข้ออักเสบ โรคเกี่ยวกับเท้า โรคเหน็บชา อาการที่เกี่ยวกับนิ้วเท้า อาจมีการผิดปกติตั้งแต่เกิด ระบบการทรงตัวไม่ดี มีปัญหาในการเดิน อาการที่เกี่ยวกับการปวดศรีษะ , โรคท้องเสีย ควรระวังการติดยาหรือสิ่งเสพติด เช่นของมึนเมา หรือบุหรี่ และยาคลายความเครียดทุกประเภท