ราศีสิงห์

ดวงอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีสิงห์ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม มีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าเรือน มีอิทธิพลสอดคล้องกับธรรมชาติในโลก คือสิ่งมีชีวิตต้องการเอาชนะ ในทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ความตาย หากเป็นมนุษย์ธรรมชาติจะสอนให้รู้จักการมีความปรารถณา ไม่ยอมเสียเปรียบผู้ใด ต้องการความเป็นหนึ่งเสมอ 
อุปนิสัยของชาวราศีสิงห์
ชาวราศีสิงห์ เป็นคนธาตุไฟ มักเป็นคนหยิ่งทนงตัว โกรธง่าย ฉุนเฉียว   ไว้ยศไว้ศักดิ์ไม่ชอบง้อใคร ๆ ถ้าไม่จำเป็น ชอบเป็นหัวหน้าคน ชอบความเป็นอิสระเสรีในการทำงาน และการใช้ชีวิต รักความยุติธรรม ไม่ชอบให้ใครมาบ่นต่อว่าต่อขาน เป็นคนรักลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่ชอบคนที่ยกตนข่มท่าน มีนิสัยชอบเมตตาสงสารอยู่ในใจ ใจใหญ่ถึงไหนถึงกัน ชอบความหรูหรา และชอบความโรแมนติก
ความรัก
ชาวราศีสิงห์คิดจะมีใครเป็นคู่ครองควรเลือกคู่ที่มีลักษณะการเป็นผู้นำเหนือกว่าท่าน มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความละเอียด รอบครอบคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินและการงานของท่าน มีปัญญาที่เหนือกว่า และมีความใจเย็น ที่จะสามารถอดทนต่อความใจร้อนของท่านได้  

งานที่เหมาะสม
งานที่เหมาะสมกับชาวราศีสิงห์จะเป็นการแสดงออกในด้านสร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาต่อสายตาประชาชน หรือเป็นผู้นำ ในหมู่คณะ เช่นเป็นนักแสดง นักพูด ช่างศิลป   นักการเมือง หรือรับราชการ นักกฏหมาย   งานที่เกี่ยวข้องกับความโดดเด่นในวงสังคมที่หรูหรา   ความสวยงาม งานด้านการท่องเที่ยวเดินทาง
สุขภาพ

สุขภาพสำหรับชาวราศีสิงห์ ควรระมัดระวังโรคไขสันหลังอักเสบ ปวดข้อ ปวดหลัง โรคหัวใจ โรคท้อง ตับแข็ง อาหารไม่ย่อย โรคเบาหวาน