ในการสร้างพระเจดีย์ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณพี่พรชัย ที่ได้ช่วยให้พระบรมสารีริกธาตุ
    เป็นจำนวนมาก โดยข้าพเจ้านำไปให้พระที่อยู่บนภูเขา อำเภอแม่แตง เพื่อให้คนในแถบนั้นได้มีพระธาตุไว้กราบไหว้บูชา
         และชาวเขา และไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ รวมไปถึงคนไทยอยู่แทบนั้น   แต่ขาดทุนทรัพย์ในการสร้างเจดีย์ที่เอาไว้บรรจุ
พระธาตุ เราจะทำให้ประชาชนเข้าไปชม ถ้าใครมีความประสงค์ที่ต้องการทำบุญสร้างเจดีย์ ในครั้งนี้เชิญติดต่อมาทางวัดได้
จะบริจาคทุนทรัพย์หรือเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างก็ยิ่งดี เพราะทางนั้นขาดอีกมาก ใครสนใจติดต่อ ทางวัดโดยตรง
เราจะนำปัจจัยที่ได้มาแล้วรวบรวมเอาไปสร้างตามความประสงค์ของท่าน บุญครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเพราะยังไม่มีใครไปสร้างที่บรรจุพระธาตุ
บนยอดเขาที่สูงที่สุดในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ความตั้งใจจริงของคณะได้อยากให้ท่านทุกคนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย เพื่อจะได้บุญกันทั่วหน้า
วัดก๋ายน้อย นี้มีพระจำวัดอยู่รูปเดียว ไม่มีพระรูป เพราะไปมาลำบาก อยู่โดดเดี่ยว 
 ท่านอายุยังไม่มากแต่มีแนวความคิดและจิตใจแรงกล้าในการทำครั้งนี้มากพวกเราเลยต้องช่วยเหลือท่าน
จนถึงที่สุดให้ความตั้งใจของท่านให้เป็นจริง
  

วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2553
ได้รับเงินเป็นบริจาคจำนวนเงินทั้งสิ้น
105,618.50 ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้
ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อทำบุญร่วมกัน ในครั้งนี้
ขอให้ผลบุญที่ท่านทำจงนำท่าน พบแต่ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประสพพบแต่สิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต

สำหรับผู้ที่บริจาคเงินไปแล้ว สามารถมารับใบ อนุโมทนาบัตรได้
หรือจะให้จัดส่งไปให้ ไว้นำไปหักภาษีได้

ต่อจากนี้ใครสนใจที่จะทำบุญต่อ ให้แจ้งความประสงค์ไปทางวัดโดยตรง
 พระเกรียงไกร  สังขะโห
 
รวมภาพวันงานวางศิลาฤกษ์ และทอดผ้าป่า
วัดก๋ายน้อย วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2553 


คาถาบูชา
อะหัง วันทามิ สัมพุทธัสสะ ธาตุโย
 

ข้าพเจ้าของนมัสการ
พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลาย
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
   

 

เชิญร่วมสมทบทุนสร้างที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ
ตามเลขที่บัญชีทางวัด
ชื่อบัญชี วัดก๋ายน้อยเพื่อสร้างพระธาตุเจดีย์
ธนาคารกรุงไทย
สาขาเทสโก้โลตัส แม่แตง

เลขที่บัญชี 876-0104-805

                                               ชื่อธนาคารกรุงไทย                 


Mantis Lamar Boots