มหาวตาร บาบาจี (Mahavatar Babaji)

ประวัติฤษีพันปี
ท่าน เกิดทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัยใกล้
Badrinarayan ที่อยู่อาศัยของท่านบาบาจี  
เป็นสถานที่เงียบสงบ ปัจจุบันยังคงรักษารูปแบบทางกายภาพของสถานที่มานานหลายศตวรรษบางที millenniums Babaji อมตะคือ avatara .
นี้" ในศาสนาฮินดูคัมภีร์, avatara หมายถึงการสืบเชื้อสายของพระเจ้า
ท่านเป็นผู้นำทางด้าน จิตวิญญาณ เมื่อใดก็ตามที่ท่านสั่งสอน ทุกคนที่มีความเคารพจะเชื่อในคำสั่งสอน
 ความศรัทธาที่ดึงดูดให้ศีลให้พรจิตวิญญาณทันที
ท่านเป็นผู้ปลดปล่อยทางด้านจิตวิญญาณ ในสมัยนั้น มีผู้นับถือท่านว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สร้างโลกพระศิวะ  อันเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวอินดู รูปร่างหน้าตาของ
ท่านเป็นคนอ่อนโยนใบหน้าที่หนุ่มนวลอ่อนหวานเหมือนสตรี ใครเห็นต้องประทับใจ ในความสงบทางด้านจิตวิญญาณ ใบหน้าที่อ่อนหวาน มีสายตาที่เมตา ใจดี
มีองค์ประกอบใบหน้าเหมือนสตรีผสมกับชาย  ความแข็งแรงเหมือนเด็กหมุ่นอายุ 25 ใช้ชีวิตแบบโยคี ไม่กินเนื้อสัตว์ รับประทานแต่ผลไม้ อาศัยอยู่บนภูเขาสูงมีหิมะ
ชอบความเป็นสันโดษ อยู่ในถ้ำ เป็นเวลานานนับปี มีนิสัยชอบช่วยเหลือคนทุกข๋ยาก ลำบาก ให้พ้นจากภัยต่างๆ ได้ มีอำนาจเหมือนผุ้วิเศษ เหมือนเป็นบุตรของพรเจ้าผู้
สร้างโลก หรือเป็นส่วนหนึ่งของพระศิวะ ลงมาเกิด เพื่อปลดปล่อยความทุกข์ของมวลชนที่อยู่บนโลกนี้ ให้มีแต่ความสุข เมื่อได้สัมผัสกับท่านด้วยกายและจิตอันใสสว่าง
ของท่าน เหมือนตัวเราได้หลุดลอยไปจากโลกนี้ไปอยู่ในที่มีแสงสว่างอันไม่ดับสูญ มีความสุข เหนือสิ่งอื่นใด เวลาท่านจ้องมองดวงตาของท่านจะรู้สึกว่ามีชีวิตในภาพนี้ อย่าง
ไม่น่าเชื่อ ท่านเป็นอากาศธาตุ อยู่กับเราทุกหนทุกแห่งในอรุณของอากาศ ที่แซกซึมเข้าไปในส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย ของคนที่พบเห็นท่าน ยิ่งได้ฟังคำสั่งสอนของท่าน เหมือนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ในร่างกายและจืตใจ ออกไปสู่โลกใหม่ มีหลายคนได้มองเห็นท่านในโลกปัจจุบันได้ เหมือนท่านยังมีชีวิตอยู่ เป็นอัมตะ ไม่ตาย ไม่เกิด และยังมี
ชีวิตอยู่กับเราตลอดไปเมื่อนึกถึงท่าน จะมาหาเราทันที และสามารถสัมผัสกายทิพย์ ท่านได้ในเวลาไม่นาน เป็นความเชื่อของชาวอินเดีย ในสมัยก่อนและปัจจุบัน และยังรวมไป
ถึงคนที่นับถือท่านในโลกนี้เป็นล้านๆ คน เหมือนเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ ท่านหนึ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจ 
ท่านบาบาจี เหมือน ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ท่านจะมาแบบไหนก็ได้ที่เราสัมผัสท่านได้ทุกรูปแบบ ประวัติท่านยังมีอีกมากแต่ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนน้อย แต่อยากให้ท่านท่านอ่าน
ได้สัมผัสกับท่านในดวงตาที่เมตรของท่านแล้วท่านจะทราบเองว่าท่านจะมาสัมผัสเราอย่างไร
เขียนมาจากประวัติและความรู้สึกของข้าพเจ้าของ 30 ปีที่ผ่านมา