การตรวจดวงชะตาทินวรรษ (Sola Return)

การตั้งดวงทินวรรษ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบเหตุการณ์รายปีว่ามีเรื่องหรือเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับตัวเจ้าชะตาหรือไม่เป็นอันดับแรกของการพยากรณ์จร การพยากรณ์จรรายปีถือเป็นขั้นแรกในการบอกว่าปีนี้จะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่เราตั้งคำถามไปก็ไม่ต้องไปดูรายเดือน รายวัน ฯลฯ กันอีก เพราะรายปีไม่บอกแล้ว ก็ไม่ต้องหาต่อไป วิธีการมีดังนี้

ขั้นที่ 1
การตั้งดาวจรวงนอกไปเป็นดาวจรรายปีเสียก่อน โดยปรับให้อาทิตย์จรทับอาทิตย์กำเนิดโดยกด ctrl + S แล้ววันเดือนที่เกิด แต่ พ.ศ. ให้ใส่ของปีที่ต้องการจะดูถ้าต้องการทดสอบ ปีนี้ก็ให้ใส่ปีปัจจุบันลงไป โดยเราจะนับวันเกิดชนวันเกิดของปีต่อไป และใส่เวลาเกิดเดิม ถ้าจะให้ระเอียดลงไปควรปรับค่าตำแหน่งองศาลิปดาของอาทิตย์วงนอกกับวงในให้เท่ากันด้วยก็จะเป็นการทำให้ดูได้ละเอียดยิ่งขึ้น เราก็จะได้ดาวจรวงนอกเป็นเหตุการณ์รายปีที่จะเกิดอะไรขึ้นเวลาอ่าน ก็ให้อ่านดาววงนอกทำมุมกัน และผสมกับดาววงในที่เป็นพื้นดวง ว่ามีดาวดีหรือดาวร้ายจรมาถึง จุดเจ้าชะตาหรือไม่ รวมไปถึงให้ทำการตั้งจุดอิทธิพลที่ต้องการทราบลงไปในวงนอกว่าทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาวงในหรือวงนอกหรือไม่ ให้ทำการกด F5 และใส่สูตรที่ต้องการลงไป เช่น 1=SU+JU-UR หรือ 1= SU$JU (ศูนย์รังสี) และทำการวัดมุมว่าจุดที่เราตั้งขึ้นนั้นทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาอะไรบ้าง ก็ให้ อ่านออกมา รวมทั้งจุดเจ้าชะตาสะท้อนด้วย

ขั้นที่ 2
ทำการตรวจสอบโค้งอายุรายปี โดยจะดูโค้งอายุทั้งโค้ง + และโค้ง – ของดาวที่เราตั้งขึ้นมา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูโชคลาภให้ตั้งโค้ง พฤหัส โดยกด ctrl + O และใส่ JU

จะมีจุดพฤหัสโค้ง + และพฤหัสโค้ง – เกิดขึ้น ทั้ง 2 จุดนี้จะมีค่าเหมือนจุดเจ้าชะตาจรรายปีด้วย เมื่อไปทำมุมถึงดาวอะไรก็ให้อ่านออกมาได้เลยเช่น โค้ง + ของ พฤหัสไปทำมุม 45 กับ อาทิตย์ กำหนด หรือ จันทร์จรวงนอกในดวงรายปี ก็แปลได้ว่า จะมีโชคดี เราแบ่งประเภทโค้งออกเป็นดังนี้ การดูโค้งจะเป็นการดูโดยภาพรวม ๆ ไปก่อนและค่อยๆดูรายละของเรื่องนั้น ๆ อีกครั้งหนึ่ง แต่ความแม่นยำถือว่าโค้งดาว ให้ความแม่นยำสูงมาก

ความหมายของโค้งต่างๆ มีดังนี้
- โค้ง JU ใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ ความสำเร็จ การประสพโชค สิ่งที่มุ่งหวังไว้
- โค้ง AP ใช้ตรวจดูความมีชื่อเสียงโดงดังความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน
- โค้ง KR ใช้ตรวจดูเรื่องการปรับตำแหน่งหน้าที่การงาน เลื่อนยศ การสอบได้ในปีนี้
- โค้ง VE ใช้ตรวจดูเรื่องเกี่ยวกับความรักหรือการแต่งงานการพบรัก การมีบุตร
- โค้ง NO ใช้ตรวจดูเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางด้านความรักต้องตั้งพร้องกับโค้ง ศุกร์ เสมอ
- โค้ง CU ใช้ตรวจดูเรื่องการมีครอบครัว การแต่งงานควรดูคู่ไปกับโค้ง VE
- โค้ง JU ใช้ตรวจสอบเรื่องโชคลาภประจำปี อาจดีผสมกับไปโค้ง AP ก็ได้
- โค้ง ZE ใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง การถูกทำร้ายด้วยอาวุธ หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องยนต์
- โค้ง SA ใช้ตรวจดูเรื่องการพลัดพราก การลาจาก การออกจากงาน การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยไป ณ แดนไกล หรือการจากโลกนี้ไป
- โค้ง AD ใช้ตรวจดูเรื่องความยากลำยาก ความตาย ความอึกอัดใจ การไม่ประสพความสำเร็จ
- โค้ง HA ใช้ตรวจดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่จะเกิดในปีนี้
- โค้ง UR ใช้ตรวจดูเรื่องเหตุการณ์ฉับพลัน หรือเหตุการน่าตื่นเต้นในชีวิต
- โค้ง MA ใช้ตรวจดูเรื่องกิจการงาน ต่าง ๆ ในชีวิต
- โค้ง NE ใช้ตรวจดูเรื่องความเจ็บป่วย การหลอกลวง ความไม่กระจ่างในชีวิตปีนี้เป็นโค้งที่ สามารถไว้ตรวจดูเรื่องสุขภาพได้ด้วย ควรดูควบคู่ไปกับโค้ง SA , HA, AD
- โค้ง VU ใช้ตรวจดูเรื่องความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ในชีวิต ควรดูประกอบกับโค้ง KR
- โค้ง PO ใช้ตรวจดูเรื่องการบรรลุถึงจุดสูงสุดของปัญญา การเรียนรู้สิ่งที่เหนือธรรมชาติ

ขั้นที่ 3
การตรวจดูโค้งจุดเจ้าชะตา เราสามารถทำการตรวจดูโค้งจุดเจ้าชะตาก่อนตรวจดูโค้ง อื่น ๆ ได้ก็จะบอกเหตุการณ์ที่ต้องการ ทราบได้เหมือนกัน เช่น โค้ง AR,SU,MO,AS,MC ,NO ว่าไปทำมุมถึงดาวดีหรือดาวร้ายอย่างไร ดูทั้งดาวในพื้นดวงและดาวจรรายปีวงนอกเช่นเดียวกัน

ขั้นที่ 4
เมื่อทำการตรวจโค้งพอทราบแล้วว่าชีวิตในปีนี้น่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายแล้วขั้นต่อไป ก็ให้ทำการตรวจดูเรื่องว่าเรื่องดีหรือร้ายนั้นเป็นเรื่องอะไรกันแน่ หรือเจ้าชะตาอาจถามขึ้นมาตอนนี้ก็สามารถตั้งจุด อิทธิพล หรือจุดศูนย์รังสี เข้าไปจับบอกได้อีกว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่น

ขั้นที่ 5
ให้ทำการตั้งจุดอิทธิพลและศูนย์รังสีที่ต้องการทราบในพื้นดวงก่อน โดยกด F4 และใส่จุด ที่ต้องการทราบลงไปและ + ARC และ – ARC ท้ายจุดที่เราตั้งลงไป เช่น ต้องการรู้ว่าจะรวยไหม ก็ให้ป้อนว่า 1= SU+JU-UR+ARC และกด F4 ใหม่ และป้อนว่า 2=SU+JU-UR-ARC และ 3= su+ju-ur

ให้สังเกตดูว่าทั้งสามจุดทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาในพื้นดวงหรือจุดเจ้าชะตาจรรายปีหรือไม่ ถ้าจุดที่เราตั้งสัมพันธ์ถึงจุดเจ้าชะตาจรหรือพื้นดวงหรือเข้าแกน ทั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ถ้าเข้าตั้งแต่สามจุดขึ้นไปก็นับได้ว่าใช้ได้แล้ว

ขั้นที่ 6
เป็นการตรวจจุดอิทธิพลหรือศูนย์รังสีที่ต้องการถามลงในดาวจรรายปี เพื่อเป็นการย้ำให้แน่ใจว่าจะมีเรื่องนี้เกิดแน่ๆ โดยกด F5 และใสสูตรลงไป เช่น 4=SU+JU-UR ถ้าไปทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาในดาวจรรายปีหรือในพื้นดวง ก็เป็นอันว่าจะเกิดเรื่องนี้แน่นอน

การตัดสินใจว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเกิดกับเจ้าชะตานั้น จะต้องมีจุดที่ต้องการทราบเข้าจุดเจ้าชะตาอย่างน้อย 2-3 จุด จึงจะถือได้ว่าเกิด ถ้าเข้าทั้งสามจุดเลยก็มั่นใจได้ว่าเกิดแน่นอน 100%

เราสามารถทำการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังหรือเดินหน้า โดยการดูโค้งต่าง ๆ ว่าจะมีเรื่องร้ายหรือเรื่องดีเกิดขึ้นในปีไหน ด้วยการตั้งดวงรายปีไว้ แล้วทำการใน เปลี่ยน พ.ศ. ใน transit ให้เดินหน้าไปในอนาคตว่าโค้งต่าง ๆ จะวิ่งเข้ามาทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาหรือไม่ หรือหมุน พ.ศ. ถอยหลังเพื่อไปทดสอบความแม่นยำในโค้งต่าง ๆ ที่ผ่านมาว่ามีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่เจ้าชะตาเกิดขึ้นมาบ้างแล้ว

สรุปโค้งอายุ สามารถบอกถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้กี่ปีก็ได้เท่าที่ต้องการจะทราบ และเดินหน้าไปกี่ปีก็ได้เท่าที่ต้องการจะทราบ โดยยึดหลังว่าต้อง ตั้งดวงจรรายปีไว้เป็นหลักเสมอเท่านั้น ท่านก็สามารถทราบว่าโดยภาพรวมปีอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง และไปหารายละเอียดอีกครั้งดังที่กล่าวมา

การเช็คเรื่องสำคัญที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้
- ตรวจสอบเรื่องการงาน การเปลี่ยนงาน การได้งาน การเงิน การได้ตำแหน่ง ให้ตั้งโค้ง KR กับ AP กับ JU กับ VU
- ตรวจสอบเรื่องการพลัดพรากจากการเดินทาง เช็คโค้ง SA โค้ง ME
- ตรวจสอบเรื่องการเสียชีวิตจากเหตุร้าย โค้ง AD โค้ง SA โค้ง UR โค้ง MA
- ตรวจสอบเรื่องการเสียชีวิตเพราะการเจ็บป่วย ใช้โค้ง AD โค้ง SA โค้ง HA โค้ง NE
- ตรวจสอบเรื่องความรัก ใช้โค้ง VE โค้ง NO โค้ง CU
- ตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุ ควรใช้โค้ง MA โค้ง UR เป็นอันดับแรกก่อน แล้วเช็คโค้งการเสียชีวิตเป็นอันดับต่อไป คือ โค้ง SA โค้ง AD และโค้ง ZE ไว้ตรวจการได้รับบาดเจ็บจากเครื่องจักร หรืออาวุธ
- ตรวจสอบเรื่องการเรียนรู้ การบรรลุ เรื่องวิชาการความรู้ หรือการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ใช้โค้ว PO ,NE

หลังจากเช็คโค้งที่ต้องการทราบไปแล้ว ก็จะเช็คโค้งจุดเจ้าชะตาเป็นเรื่องสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้น